Tamil Brahmins
Page 994 of 994 FirstFirst ... 494894944984990991992993994
Results 9,931 to 9,934 of 9934
 1. #9931
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,153
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள்

  முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் என்னும் மூவருமே ஆறாம் நூற்றாண்டில், சித்தார்த்தி ஆண்டில், ஐப்பசி மாதத்தில், அடுத்து அடுத்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் (திருவோணம், அவிட்டம், சதயம்) பிறந்தனர்.

  மூவருமே நீர் நிலைகளில் முறையே பொற்றாமரை மலர், நீலோத்பல மலர், சிவப்பு அல்லி மலர் என்பவற்றின் மேல் அவதரிக்கின்றனர். இறைவனை அருளைப் பெறும் சமயம் வந்தவுடன் மூவரும் சந்திக்கின்றனர்.

  சந்தித்த மூவரும் இறைவனைச் சிந்திக்கின்றனர். அவனை வந்திக்கின்றனர். அதன் பின்னர் அவனையும் சந்திக்கின்றனர். அவன் அருளால் பாசுரங்கள் உருவாகி பிரவாகிக்கின்றன.

  அந்தாதி என்னும் வகையில் நூறு, நூறு அழகிய வெண்பாக்களைக் கொண்டு அமைகின்றன. இவைகளே முதலாம் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி மற்றும் மூன்றாம் திருவந்தாதிகளாக உருவெடுக்கின்றன.

  கண்டவர் விண்டிலர். விண்டவர் கண்டிலர் என்பது வழக்கு. ஆனால் இந்த மூன்று ஆழ்வார்களுமே இறைவனைக் கண்டும், அது பற்றி விண்டும் சிறந்துள்ளனர்.

  (#4 from my AzhwArgal VAzhkkai VaralAru which will appear here as soon as the 63 NAyanmAr VaralAru gets completed.)
 2. #9932
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,153
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!

  #5. முதல் மூவரின் வினோத சந்திப்பு

  திருக்கோவிலூர் வந்தடைந்த பொய்கையாழ்வார் அங்கு மிருகண்டு முனிவரின் ஆசிரமத்தில் உள்ள ஒரு சிறு இடைக்கழியில் தங்கி இருந்தார். பூதத்தாழ்வாரும் அங்கு தங்க இடம் தேடி வந்தார்.

  "ஒருவர் படுக்கலாம். இருவர் இருக்கலாம் " என்று இருவரும் அங்கிருந்தனர். பிறகு பேயாழ்வாரும் அதே சமயம் அங்கு இடம் தேடி வந்தார். "ஒருவர் படுக்கலாம். இருவர் இருக்கலாம். மூவர் நிற்கலாம்" என்று முவரும் நின்று கொண்டிருந்தனர்.

  மூவரும் பெருமானின் அருமை பெருமைகளைப் பேசிககொண்டிருந்தனர். அப்போது அதைக் கேட்பதற்குப் பெருமானும் அங்கே வந்து விட்டார் .

  இருளில் தங்களை அவ்வண்ணம் நெருங்குவது யார் என்று தெரியவில்லை. பொய்கையாழ்வார் தொடங்குகின்றார் அந்தாதியை.

  "வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
  வெய்ய கதிரோன் விளக்காகச் - செய்ய
  சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை
  இடர்ஆழி நீங்குகவே என்று"

  அதைத் தொடர்ந்து பூதத்தாழ்வார் பாடுகின்றார்

  "அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக
  இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா நன்புருகி

  ஞானச் சுடர் விளக்கேற்றினேன் நாரணற்கு
  ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்"

  இவர்கள் ஏற்றிய விளக்கொளியில் பெருமானைக் கண்டார் பேயாழ்வார்.


  "திருக் கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழு

  மருக்கனணி நிறமுங் கண்டேன் செருக்கி ளரும்
  பொன்னாழி கண்டேன் புரி சங்கங் கைக் கண்டேன்
  என்னாழி வண்ணன் பாலின்று" என்று பேயாழ்வார் பாடினார்.

  ஞானம், பக்தி, வைராக்கியம் கொண்டு துறவறம் பூண்ட இம்மூவரும் இறைவனுக்குத் தொண்டு புரிந்தனர் .


  ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்


 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9933
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,153
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  11#1a. சதாசாரம் (1)

  சதாசார அனுஷ்டானம் பிரியமானது தேவிக்கு
  சாதனம் ஆகும் சதாசாரம் தேவி அருளைப் பெற.

  புரிய வேண்டும் நித்திய, நைமிதிக்க கர்மங்களை;
  புரியும் உதவி இது சஞ்சித விளைவுகளைத் தடுக்க.

  ஸ்ருதியுக்த தர்மம் ஸ்ருதி சம்பந்தம் உடையது;
  ஸ்ம்ருதியுக்த தர்மம் ஸ்ம்ருதியில் கூறப்படுவது.

  ஆசாரம் காரணம் சகல சுப நிகழ்வுகளுக்கும்;
  ஆசாரம் காரணம் ஆயள் அபிவிருத்திக்கும்.

  ஆசாரம் காரணம் நல்ல சந்ததியினருக்கு;
  ஆசாரம் காரணம் நற்குணம், ஞானத்துக்கு.

  அனைத்தையும் பெறுவான் ஆசாரம் உள்ளவன்;
  அனைவரும் ஒதுக்குவர் ஆசாரம் இழந்தவனை.

  ஆசாரத்தின் இரு கண்கள் ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி;
  ஆசாரத்தின் இருதயம் ஆகும் புராணங்கள்.

  தர்மம் கூறப்பட்டிருக்கும் இம் மூன்றிலும்!
  தர்மம் ஆகாது இம்மூன்றும் முரண்பட்டால்.

  பிரமாணம் ஆகும் வேதம் கூறுவதே ஆகாது
  பிரமாணம் வேதத்திலிருந்து மாறுபடும் ஒன்று.

  வேதம் கூறாததை ஒதுக்க வேண்டும் அவை
  தோதாக மற்றவற்றில் காணப்பட்ட போதிலும்.

  உலகம் உய்ய வேண்டும் ! விசாலம். K . ராமன்

  11#1a. SadAchaRA (1)


  SadAchAra is the right way of living. Devi is pleased with a person who follows the rules of SadAchAra meticulously. One must perform his nithya and naimitthika karmA without fail. This will curb the bad effects of sanchita karmAs.

  Sruti yukata Dharmam is related to the Sruti. Smruti yukta Dharmam is what is stated in Smrutis. SadAchAra bestows many benefits on one who observes it.

  It bestows auspiciousness, a long life span, a good lineage, good conduct and pure JnAnam to one who follows it sincerely.

  One who follows SadAchAra will get everything he desires. One who does not follow sadAchAra will be shunned by everyone else.

  Sruti and Smruti are the two eyes of SadAchAra. PurANAs form the heart of SadAchAra. Dharma is outlined in all these three.

  But if there is a contradiction among what is stated in these three, one must take the VedAs as the pramANam and not the other two of these three.

  Whatever is not stated in the VedAs can be neglected even if they appear in the other two namely Smruti and PurANam.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #9934
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,153
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  #49. திரு காரி நாயனார்

  அவதரித்தார் காரி நாயனார் திருக்கடவூர் தலத்தில்,
  அந்தணர் குலத்தில், சிறந்த ஒரு செந்தமிழ் புலவராக.

  பெற்றிருந்தார் நாயனார் தமிழ் கவி பாடும் திறனை;
  வீற்றிருந்தனர் வாணி நாவிலும்; அரன் அறிவிலும்!

  செய்து வந்தார் சிவனடியவர்களின் திருத் தொண்டுகள்;
  செய்து வந்தார் ஆலயங்களில் தவறாமல் திருப்பணிகள்.

  படைத்தார் காரிக்கோவை என்னும் அரிய தமிழ் நூலை.
  அடைந்தார் மூவேந்தர்களின் உயர்ந்த நட்பை, மதிப்பை.

  அளித்தனர் பொன்னும், மணியும், பொருளும் இவருக்கு
  களிப்புடன் நட்புப் பூண்ட தமிழினத்தின் மூவேந்தர்களும்.

  புதுப்பித்தார் பழுதடைந்த பழைய சிவன் கோவில்களை;
  புது சிவாலயங்கள் கட்டிச் செய்வித்தார் கும்பாபிஷேகம்.

  அமுது அளித்து மகிழ்ந்தார் அடியவர்களுக்குக் காரி நாயனார்
  அள்ளி அள்ளித் தந்தார் அரிய பரிசுகளை அன்புடன் அடியாருக்கு

  சேவித்து வந்தார் அல்லும், பகலும், அனவரதமும், காரிநாயனார்
  கோவில் கொண்டிருந்த அமிர்தகடேசுவரரை, தேவி அபிராமியை.

  மகிழ்ந்தார் நறுமண மாலைகள் சார்த்தி அண்ணலை அன்னையை;
  மகிழ்ந்தார் தமிழ்ப் பாமாலைகள் சார்த்தி அண்ணலை அன்னையை.

  பேரருள் பாலித்தார் அமிர்த கடேசுவரர் காரி நாயனாருக்கு - அதனால்
  பேரின்பம் தந்தார் தன் ஒப்புயர்வற்ற திருவடி நீழலில் நிலைத்திருக்க .

  "காரிக்கு அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #49. KAri nAyanAr

  KAri nAyanAr was born in a family of brahmins in Thirukkdavoor. He was a great exponent in composing Poems in Tamizh. It was as if Goddess Saraswathi Devi was residing on his tongue and Lord Siva ruled over his intellect.

  He was committed to serving Lord Siva and devotees of Lord Siva. He attended at all the needs of the Siva temples. He composed a famous Work called KArik kOvai. He won the respects and friendship of all the three kings of Thamizh nAdu namely ChERan, ChOzhan and PAndian.

  All the three kings showered on him rich gifts with a great affection. He used up these in renovating the old Siva Temples and building new Siva Temples and performing Kumbha - abhishekham to those temples.

  KAri nAynar found great joy in feeding the devotees of Siva and giving them rich gifts. His thoughts were always centered on The Amurtha GhatEswarar and AbhirAmi Devi. He worshiped them both with the fragrant fresh flower garlands as well as the garlands made of his songs singing their praise.

  Amirtha GhatEswarar and AbhirAmi Devi blessed him and made him live forever a life of superior bliss in their SivalOkam.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •