Tamil Brahmins
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 34
 1. #1
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310

  ஆதித்ய ஹ்ருதயம்.

  முன்குறிப்பு:
  அனைவரும் படித்துப் பயன் பெறவே இந்த
  த் தொடர் தமிழிலேயே, சரியான உச்சரிப்புக்களுடனும், பொருளுடனும் அளிக்கப் படுகின்றது.

  ஆதித்ய ஹ்ருதயம்.

  "நான் ஒரு சாதாரண மனிதன்" என்றே தன்னைப் பற்றிக் கூறிக்கொண்ட ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு; ராம ராவண யுத்தத்தைக் காண வந்த அகஸ்தியரால் உபதேசிக்கப் பட்டது இந்த 'ஆதித்ய ஹ்ருதயம்.'

  "இது புண்ணியம் வாய்ந்தது. எல்லாப் பகைவர்களையும் அழிப்பது. வெற்றியை அளிப்பது. மங்களம் நிறைந்தது. பாவங்களை நீக்குவது. கவலையும், துன்பத்தையும் போக்குவது. ஆயுளை வளர்ப்பது. மூன்று முறை இதை நீ ஜபித்தால் ராவணனை வெற்றி கொள்வாய்" என்று அகஸ்திய முனிவரால் ஸ்ரீ ராமனுக்கு அருளப்பட்டது.

  ஆபத்துக் காலங்களிலும், மிகுந்த கஷ்டங்களிலும், பயம் ஏற்படும் சமயங்களிலும் இதை பக்தியுடன் ஓதினால் துன்பங்கள் விலகும். உள்ளத்தில் தைரியம் உண்டாகும். உடலில் புதிய சக்தி பிறக்கும். பயங்களும், கிரஹ பீடைகளும் கஷ்டங்களும் விலகி விடும்.
  சகல சௌபாக்யங்களும் கிடைக்கும். கண் பார்வை நன்றாகத் தெரியும்.

  'பல ஸ்ருதி'யுடன் சேர்த்து முப்பத்தொரு ஸ்லோகங்கள் ஆன இவற்றை தினமும் இரண்டு என்று நாம் காணுவோம்.

  ஸ்ரீ ராம ஜெயம்.
  Last edited by Visalakshi Ramani; 10-11-2010 at 09:32 PM.
 2. #2
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310

  ததோ யுத்3த4 பரிச்'ராந்தம்
  ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி2தம் |
  ராவணம் சாக்3ரதோ த்3ருஷ்ட்வா
  யுத்3தா4ய ஸமுபஸ்தி2தம் || (1)

  தை3வதைச்'ச ஸமாக3ம்ய
  த்3ரஷ்டும் அப்4யாக3தோ ரணம் |
  உபாக3ம்யாப்4ரவீத்3 ராமம்
  அக3ஸ்த்யோ ப4க3வான் ருஷி:|| (2)

  எல்லா தேவர்களுடனும் கூடி யுத்தத்தைக் காண அங்கே வந்திருந்த அகத்திய முனிவர், அந்த சமயத்தில் யுத்தம் செய்ததால் மிகுந்த களைப்படைந்தவரும், யுத்தத்தின் காரணத்தால் மன வருத்தமும் கொண்டு நின்றிருந்தவரும், ராவணனைத் தன் எதிரே கண்டு மீண்டும் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் செய்பவரும் ஆன ஸ்ரீ ராமனின் அருகே சென்று இங்ஙனம் கூறலானார்.


  ஒன்றாவது மற்றும் இரண்டாவது ஸ்லோகங்கள் சேர்ந்தே பொருள் அளிப்பவை
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #3
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ராம ராம மஹா பா3ஹோ
  ச்'ருணு கு3ஹ்யம் ஸநாதனம் |
  யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ
  ஸமரே விஜயிஷ்யஸி ||
  (3)

  குழந்தாய்! ஸ்ரீ ராமா! உலகுக்கு இன்பம் அளிப்பவனே! அகன்ற தோள்களை உடையவனே! நீ போரில் சர்வ சத்ருக்களையும் ஜெயிக்க எந்த உபாயம் உண்டோ அந்த புராதன ரஹஸ்யத்தை உனக்கு நான் சொல்கின்றேன் கேள்!
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #4
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ஆதி3த்ய ஹ்ருத3யம் புண்யம்
  ஸர்வ ச'த்ரு விநாச'னம் |
  ஜயாவஹம் ஜபேன் நித்யம்
  அக்ஷய்யம் பரமம் சி'வம் || (4)

  ஆதித்ய ஹ்ருதயம் என்று அழைக்கப்படும் அது புண்ணியம் வாய்ந்தது. எல்லாப் பகைவர்களையும் அழிப்பது.வெற்றியை அளிப்பது. அழிவில்லாதது. மங்களம் நிறைந்தது. இதை தினமும் ஜபம் செய்பவர்களை எல்லா நன்மைகளும் வந்து அடையும்.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #5
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ஸர்வ மங்க3ள மாங்க3ல்யம்
  ஸர்வ பாப ப்ரணாச'னம் |
  சிந்தா சோ'கப் ப்ரச'மனம்
  ஆயுர்வர்த்3த4னமுத்தமம் ||
  (5)

  மங்களங்களுக்குள் எல்லாம் மங்களமானதும், எல்லா பாவங்களையும் அழிக்க வல்லதும், கவலைகளையும் துன்பங்களையும் துடைப்பதும், ஆயுளை வளர்ப்பதும் ஆன ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தை எப்போதும் ஜபம் செய்ய வேண்டும்.
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #6
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ரச்'மிமந்தம் ஸமுத்3யந்தம்
  தே3வாஸுர நமஸ்க்ருதம் |
  பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம்
  பா4ஸ்கரம் பு4வனேஸ்வரம் || (6)

  கிரணங்களுடன் கூடி உதிப்பவரும் ; தேவர்களாலும், அசுரர்களாலும் வணங்கப் பெற்றவரும் ; ஒளியைத் தருபவரும் ; உலகத்தின் தலைவரும் ஆன சூரிய பகவானை பூஜிப்பாய் !
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #7
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ஸர்வ தே3வாத்மகோ ஹ்யேஷ :
  தே3ஜஸ்வி ரச்'மி பா4வன :|
  ஏஷ தே3வாஸுர க3ணான்

  லோகன் பாதி க3ப4ஸ்திபி4 : || ( 7 )

  சூர்ய பகவான் எல்லா தேவர்களின் வடிவாமானவர். தேஜோ மயம் ஆனவர். கிரணங்களைப் பொழிகின்றவர். இவர் தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களின் சமூஹங்களையும் , அவர்களின் உலகங்களையும் தம் கிரணங்களால் காக்கின்றார்.
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #8
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ஏஷ ப்3ரஹ்மச்'ச விஷ்ணுச்'ச
  சி'வ : ஸ்கந்த3: பிரஜாபதி : |
  மஹேன்த்3ரோ த4னத3 : காலோ
  யமஸ் ஸோமோ ஹ்யபாம்பதி : || ( 8 )

  இவரே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், ஸ்கந்தன், பிரஜாபதி, மகேந்திரன், குபேரன், காலமூர்த்தி, யமன், சோமன், வருணன் ஆகிய அனைத்து தேவ தேவதைகளும் ஆவர்.
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #9
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  பிதரோ வஸவ : ஸாத்4யா
  ஹ்யச்'விநௌ மருதோ மனு : |
  வாயூர் வஹ்னி ப்ரஜா ப்ராண :
  ருது கர்த்தா ப்ரபா4கர: || (9)

  இவரே பித்ரு தேவதைகள்; இவரே அஷ்ட வசுக்கள்; இவரே சாத்திய புருஷர்கள்; இவரே அஸ்வினி தேவதைகள்; இவரே மருத்துக்கள் ; இவரே மனு ; இவரே வாயு பகவான் ; இவரே அக்னி தேவன் .உலக மக்களின் உயிர்களையும் , ஆறு பருவங்களையும் படைப்பவர் இவரே. ஒளியைத் தருபவரும் இவரே.
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #10
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  44,525
  Points
  316,300
  Level
  57
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Images
  310
  ஆதி3த்ய: ஸவிதா ஸூர்ய :
  க2க3 : பூஷா க3ப4ஸ்திமான் |
  ஸுவர்ண ஸத்3ருசோ' பா4னூர்
  ஹிரண்யரேதோ தி3வாகர: || (10)

  அதிதியின் புத்திரர் ஆதித்யன் ஆன இவரே படைப்புக்கு உரிய ஸவிதா ;
  செயல்களைச் செய்யத் தூண்டும் சூரியன்;
  விண்ணில் சஞ்சரிக்கும் ககன்; மழையால் போஷிக்கும் பூஷா;
  கதிர்களைக் கொண்ட கபஸ்திமான்;பொன் போல மின்னுன்
  ஸுவர்ண ஸத்ருசன் ; பொன்மயமான பிரம்மாண்டத்தை தோற்றுவித்த பானு;
  பொற்க்கிரணங்கள் கொண்ட ஹிரண்ய ரேதா;
  பகலை உண்டாக்கும் திவாகரன்.
 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
Page 1 of 4 1234 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •