• Welcome to Tamil Brahmins forums.

    You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our Free Brahmin Community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so please, join our community today!

    If you have any problems with the registration process or your account login, please contact contact us.

பயணக் க(வி)தைகள்...

Raji Ram

Well-known member
சுத்தமான கடற்கரை காட்சி தந்தது! Courtesy: Google images.

 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 43

சிங்காரச் சென்னைக் கடற்கரையையுடன் ஒப்பிட்டால்,
சின்னதாக உள்ளது மணற் பரப்பின் அகலம்! ஆனாலும்,

அந்த வெண்மை நிறமும், சுத்தமும், ஆக்ரோஷமில்லாத
அந்த அலைகளும் கண்டால், சிடுமூஞ்சி கூடச் சிரிக்கும்!

நடப்பதற்கு மிகச் சுகம் அந்த ஈர மணல்; கால் புதையாது
நடக்கலாம் நீண்ட தூரம்! ஆண்கள் இருவர் நடந்தனர், எம்

கண்களுக்கு எட்டாத தூரம்; அது இரண்டு மைல் என்றனர்.
பெண்கள் நடந்தோம் நடை பாதையிலே, சில நிமிடங்கள்.

அங்கங்கே சிமென்ட் பெஞ்சுகள், வசதியாய் ஓய்வெடுக்க;
அங்கு வரும் பலரும் அணிவது வெறும் நீச்சல் உடையே!

கடலில் நீராடி, அலைகளில் விளையாடி மகிழ்ந்த பின்பு,
உடலில் ஒரு துண்டைப் போர்த்தி, வீடு திரும்புகின்றார்!

எத்தனை விதமான அடுக்கு வீடுகள்! அதன் வாடகையில்
எத்தனை வேறுபாடு! சிலருக்கு வாடகை ஒரு வருமானம்!

நல்ல வசதியான அபார்ட்மென்ட் வாங்கி வைத்தால், மிக
நல்ல வாடகை வந்திடுமாம்! இது ஓர் இன்வெஸ்ட்மென்ட்!

மாலைப் பொழுதை நன்கு கழித்து, இல்லம் வந்து, மறுநாள்
காலை, மீண்டும் நடைப் பயிற்சிக்கு வர முடிவு செய்தோம்.

தங்கை, 'ஸ்கை வீலில் போக ஆசையா?' எனக் கேட்டதும்,
பொங்கும் ஆவலுடன் உடனே துள்ளிக் குதித்தேன், நான்!
தொடரும் .......................
 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 44

மாலை வேளை; மிக்க ஆவலுடன் புறப்பட்டேன், அந்த
மாபெரும் சக்கரத்தில் அமர்ந்து, காட்சிகளை ரசித்திட!

தரையிலிருந்து இருநூறு அடிகள் மேலே சென்று, கடற்-
கரையின் அழகை, பறவைக் கண் பார்வையால் கண்டு,

கடலின் பல் வேறு வித நீல வண்ணங்களையும் ரசித்து,
கடலில் விளையாடுவோர், லில்லிபுட் மனிதர்களாகத்

தெரிவதையும் கண்டு வரலாம், ஸ்கை வீலில் சென்று!
தெளிவாகக் கேட்டு அறிந்தேன் அதன் வேகத்தை; அது

அதி வேக ராட்சத ஃபெர்ரிஸ் சக்கரம் போல அல்லாது,
மித வேகத்தில்தான் சுற்றி வரும்; அதுதானே தேவை!

நாற்பத்தி இரண்டு ஒளி ஊடுருவும் பெட்டிகள்; ஒன்றில்
ஆறு பேர்கள் வரையில் அமரலாம், எதிரும் புதிருமாக.

புன்னகை மாறா வதனனான இளைஞன் ஒருவன் வந்து,
எங்களை அமரவைத்தான், பணிவுடன் கதவைத் திறந்து!

அன்னியர்களுடன் உட்காரத் தேவையில்லை; அதனால்,
என்னவருடன், அவரின் தங்கையும், நானும் பெட்டியில்!

அடுத்தடுத்த பெட்டிகளில் ஆட்கள் ஏறும்போது, நின்றது;
கொடுத்தது சில நொடிகளைப் புகைப்படம் எடுப்பதற்கு!

எல்லாப் பெட்டிகளும் நிறையும் வரைதான் இப்படி! பின்,
மெல்லச் சுழல ஆரம்பித்தது, ஒரே நிதான வேகத்திலே!

தொடரும் .........................

 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 45

மெல்ல மெல்ல அந்தப் பெட்டிகள் சுழன்ற சமயத்தில்,
மெல்ல மெல்லக் கடற்கரையின் விஸ்தீரணம் தெரிய,


ஆவலுடன் ரசித்தேன், விரியும் காட்சிகளை; அவற்றை
ஆவலுடன் பதித்தேன் காமிரவில், புகைப்படங்களாக!

மெதுவான சுழற்சியால், எட்டிய உயரம் தெரியவில்லை!
பொதுவாக வந்துவிடும் பய உணர்வும் இருக்கவில்லை!

கடலுக்குள் மரத்தால் நிர்மாணித்த நீண்ட நடைமேடை;
கடலிலுள்ள மீன்களைச் சிலர் ஆர்வமாகப் பிடித்தனர்!

அங்கும் செல்ல விழைந்தேன். ஸ்கை வீல் நின்றவுடன்,
எங்கள் கதவைத் திறந்திட நின்றான், புன்னகை மன்னன்!

நன்றி அவனுக்கு உரைத்து, வேகமாக நடை போட்டோம்,
நீண்ட அந்த நடை மேடையை நோக்கி! உள்ளே செல்ல,

ஓர் அறையைக் கடந்திட வேண்டும்; நினைவுப் பரிசுகள்,
பொருட்காட்சியைப் போல அங்கே நிறைந்து கிடந்தன.

யானை விலை, குதிரை விலை என்ன என்பதை, அங்கு,
யாரும் எளிதிலே புரிந்து கொள்ளலாம்; அப்படி விலை!

கடல் அலைகள், நடை மேடையின் அடியில் ஆர்ப்பரித்து,
உடல் மீது நீர்த்திவலைகளை ஓயாது அள்ளித் தெளித்தன.

மீன் பிடி வீரர்கள் சிலர், வேட்டையில் இறங்கியிருந்தனர்;
தன் வாயைத் தலைகீழ் 'u' போல் சுழித்தான், ஒரு சிறுவன்!

தொடரும் .....................
 

Raji Ram

Well-known member
கடலுக்குள் மரத்தால் நிர்மாணித்த நீண்ட நடைமேடை

Courtesy: Google images


 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 46

விரக்தியின் உச்சத்தில் இருந்தான் அச் சிறுவன்; மீன்
விழாதோ தன் தூண்டிலில் எனக் கவலை கொண்டான்!


மெல்ல அவனருகில் சென்று புன்னகைத்ததும், அவன்
மெல்லச் சிரித்தான்; ஆனால் கண்களில் ஒரு சோகம்!

ஒரு நிமிடத்தில் காரணம் புரிந்தது; அவன் அருகிலுள்ள
ஒரு பெரியவர், தனது தூண்டிலால் மீன்களைப் பிடிக்க,

மீன்களால் அவர் பெட்டி நிறைந்திருக்க, இவனுடையது
இன்னும் காலியே! மீன்கள் சிக்கிட வாழ்த்தி, அவனிடம்

விடை பெற்று, கடலின் அழகை ரசித்த பின், காரில் ஏறி,
அடைந்தோம் இனிய இல்லம். அலைபேசியிலே செய்தி!

மறு நாள் தங்கையின் மகன், தன் எட்டு வயது மகனுடன்
வருவானாம்! தங்கையின் முகம் மலர்ந்தது, செய்தியால்!

சிறுவனுக்கு மிகவும் விருப்பம், ரேஸ் கார் ஓட்டுவதற்கு!
அது நிறைவேற ஓர் இடம் இருக்கின்றது, மெர்டில் பீச்சில்.

என்னையும் அங்கு அழைத்துச் செல்லுகின்றேன் என்றாள்
என்னவரின் தங்கை; 'கரும்பு தின்னக் கூலியா', என்றேன்!

ஓடி வந்து பாட்டியை அணைத்தான், மறு நாள் வந்தவுடன்!
டாடியிடம்தான் அதிகம் ஒட்டிக்கொள்வானாம். அவனது

தந்த நிறம், அவனின் அமெரிக்கத் தாய் தந்த நிறம்! சுட்டி!
தன் அறைக்குச் சென்று, விடியோ கேமை ஆரம்பித்தான்!

தொடரும் .................
 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 47

என்னை அழைத்தான் அவனுடன் சேர்ந்து விளையாட;
என்னால் அந்த கேமை ரசிக்கவே முடியவில்லை! பல


பூக்களும், செடிகளும், துப்பாக்கிகளை ஏந்திக்கொண்டு,
பூகம்பம் போல குண்டுகளைப் பொழிந்து, அழிக்கின்றன!

பூவுக்குள் பூகம்பம் என்று சொல்லிச் சிரித்தேன்; ஆனால்
ஏதும் விளங்காத அவன் 'திரு திரு'- வானான்! ரசித்தேன்!

மறு நாள் ரேஸ் கார் ஓட்ட விழைந்தான்; விளையாட்டு
நிறுத்தப்பட்டது; உணவை ரசித்து உண்டு, உறங்கினான்.

அந்த ரேஸ் ஓட்டுகிற இடத்தை அடைந்தோம், மறு நாள்.
வந்த உற்சாகத்தால், குதித்தான்; அகம் மிக மகிழ்ந்தான்.

முப்பத்தியிரண்டு வட்டங்கள் செல்ல டிக்கட் எடுத்தான்;
அப்பாவுக்கு நான்கு வட்டங்களை மட்டுமே கொடுத்தான்!

குறைந்தது நாற்பது அங்குலம் உயரம் இருக்கவேண்டும்
குழந்தைகள்; அதற்குக் கீழுள்ளவர் பார்வையாளர்களே!

வெவ்வேறு உயரப் பிரிவிற்கு, வெவ்வேறு பாதைகளும்,
வெவ்வேறு வடிவினில் கார்களும் கொடுக்கின்றார்கள்.

ஒவ்வொரு வண்டியாக, பச்சைக் கொடியினை அசைத்து
ஒருவன் அனுப்புவதால், விபத்து நிகழ வாய்ப்பு இல்லை!

உற்சாகமாய் அத்தனை ரவுண்டுகளையும் முடித்து - அதே
உற்சாகத்துடன் நுழைந்தான், விடியோ கேம் ஹாலுக்குள்!

தொடரும் .....................
 

Raji Ram

Well-known member
​Courtesy: Google imagesMust be 54” to drive Speed Kart, 48” to drive Jr. Kart and 60” to drive Family Kart/40”-47”

to be a passenger in Family Kart.
 
Last edited:

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 48

எத்தனை வகை விடியோ விளையாட்டுக்கள் அங்கே!
அத்தனையும் ரசித்து, விளையாடி மகிழ்ந்தான் அவன்.


மற்றவர் அருகிலுள்ள சிற்றுண்டி உணவகத்திலிருந்து,
சற்றே பசியாற, சில பதார்த்தங்கள் வாங்கி வந்தோம்.

நொறுக்குத் தீனிகளில் பல வகைகளை உண்டு - சரீரம்
பெருத்துக் கஷ்டப்படும் பல மனித, மனிதிகள் உண்டு!

விளையாடிச் சலித்த பின், தொட்டி கிளாஸ் ஒன்றில்
விரும்பிய கோலாவும், ஃபிங்கர் சிப்ஸும் அவனுக்கு!

மீண்டும் இனிய இல்லம்; கொஞ்சம் ஓய்வு; அதன் பின்
மீண்டும் அழகிய பீச்சில் நடைப் பயிற்சி; இருட்டியது!

மாலுக்குச் செல்லாமல் இருக்கலாமோ? அருகிலுள்ள
மாலுக்கு, மறு நாள் காலை, பெண்கள் மட்டும் சென்று,

ஓடி வந்து அணைக்கும் குழந்தைகளுக்காக, அழகான
ஆடைகளை வாங்கி, காஃபி கடை விஜயமும் செய்து,

அன்றைய காலைப் பொழுதைக் கழித்தோம். மாலை
அங்கிருந்த பெரிய டிவியில், ட்யூப் கச்சேரிகள கேட்டு,

செவிக்கும் உணவளித்தோம்! அடுத்த நாள் விடியலில்,
சென்றனர் தம் ஊருக்கு, தங்கையும் அவர் கணவரும்.

எங்களை ஏர் போர்ட்டுக்கு, காரில் அழைத்துச் செல்ல,
தங்கை மகன் ஒப்புக் கொண்டான்; அதைச் செய்தான்.

தொடரும் .................. :plane:
 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 49

ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்தேன்! அந்த விஷயத்தை
ஒரு உணவகத்தில், ஒரு பெண்மணிதான் உரைத்தாள்.


Biker's day என ஒரு கோலாகலம் உண்டு இந்த நாட்டில்!
Bike களில் ஆண் - பெண் ஜோடிகள் ஏறி, படு வேகத்தில்,

கொத்துக் கொத்தாக ஊர்வலம் வரும் திருவிழா அது!
கொஞ்சம் சத்தம் போதாதே; எனவே ஸைலன்ஸர்கள்

அகற்றி, எறியப்படும்; பைக்குகளின் அதிரடி ஒலிகளை
அகம் மகிழக் கேட்டபடி, அந்த ஜோடிகள் உலவி வரும்!

ஒரு முறை, ஆடைகள் ஏதும் இன்றி, பிறந்த மேனியாக
ஒரு கூட்டம், அந்த உணவகத்தில் நுழைந்துவிட்டதாம்!

மிகக் கடினமாயிற்றாம் அவர்களைச் சமாளிக்க, என்று
முகத்தில் மிறட்சியுடன் கூறிப் பெரிதாய்ச் சிரித்தாள்!

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கூட, இந்த மின்னல் வேகத்தில்
நடிப்புத் திறன் காட்ட மாட்டார், அவளின் முகம் போல்!

சுதந்திர தேவி உள்ள நாடுதான் எனினும், ஆடையின்றி
சுதந்திரமாகவா உலவி வருவார்கள்? மிகக் கொடுமை!

இஷ்டப்படி உடுத்துவார்கள்; நாம் அவர்களைக் காணக்
கஷ்டமெனில், வேறு திசையில் திரும்ப வேண்டியதே!

முன் இரவில் விமானம் ஏறினோம்; பாஸ்டன் அடைய
ப்
பின் இரவு ஆகிவிட்டது; மகன் எங்களை வரவேற்றான்!

தொடரும் .........................

 

tbs

Well-known member
hi

this bikers make a lot of problems...but one thing...snow days can't ride bike....they can't show their body tooo...many

are having HEAVY TATOOS in their bodies..
 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 50

சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள ஆவல் கொண்ட குட்டிப் பெண்,
சங்கீத வகுப்புக்களுக்குத் தன் தோழியையும் அழைக்க,

நல்ல நாள் ஒன்றில் வகுப்பைத் தொடங்கியிருந்தேன்.
நல்ல ஆர்வத்துடன் குழந்தைகளும் பயின்றனர். ஆனால்,

ஸ்வர வரிசைகளே அஸ்திவாரம் என்று ஆரம்பித்தால்,
ஸ்வாரஸ்யமே இல்லாமல் போய்விடுமே அவர்களுக்கு!

ஒரு வரிசை முடிந்தவுடன், சில குட்டிப் பாடல்கள், என்று
இருவருக்கும் கற்பிக்க, மிக அழகாகப் பாடி மகிழ்ந்தனர்.

எங்களுக்கு ஆடியன்ஸும் சில நாட்களில் இருப்பார்கள்!
தங்கள் பேத்தி பாடுவதைக் கேட்க வருவார்கள் அவர்கள்.

சின்ன அரட்டைக் கச்சேரியும், வகுப்பு முடிந்ததும் உண்டு;
சின்ன தேநீர் பார்ட்டிகூட அதனுடன் தொடருவது உண்டு!

அழகான பாவடை சட்டை அணிவித்து, அலங்கரித்த பின்,
அழகான மேடையில் பாட வைக்க ஆவல் வந்துவிட்டது!

பன்னிரண்டு பாடல்கள் கற்ற பின்னரே, ஆலோசிக்கலாம்
சின்னதாக ஒரு கச்சேரி செய்வதை, என்று உரைத்தேன்!

அந்த நாளும் வந்துவிட்டது! குழந்தைகள் ஆவலுடன் ரெடி!
அழகான ஒரு கார்பெட்டு சாப்பாட்டு மேஜை மீது படர்ந்தது!

குழந்தைகள் பாட, நான் கீ போர்டில் வாசிக்க, செவிகளில்
நுழைந்தது சங்கீதத் தேன்! ஆரவாரம் செய்து மகிழ்ந்தோம்!

தொடரும்.......................

 

Raji Ram

Well-known member
நீண்ட இடைவெளி ஆகிவிட்டது!

விரைவில் மற்ற அனுபவங்கள் தொடரும்! :)
 

Raji Ram

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 51

இந்த ஊரில்தான் இரு ஜண்டை வரிசைகள் கற்ற உடனே,
அந்தக் குழந்தைகளை மேடை ஏற்றி ஊக்குவிக்கின்றாரே!

பன்னிரண்டு குட்டிப் பாடல்கள் போதாதா, அந்த இருவரும்
பக்தியுடன் ஒரு குட்டிக் கச்சேரி பாடி, எம்மை மகிழ்விக்க?

என் குருநாதர் கூறுவார் சின்ன வேடிக்கைக் கதை ஒன்றை!
தன் குருவிடம் ஜண்டை வரிசை கற்க ஆரம்பித்த சிஷ்யன்,

மறு நாளே, பழங்கள் நிறைந்த தட்டினை அவரிடம் அளித்து,
'குருவே! என்னை நன்றாக வளர ஆசீர்வதியுங்கள்!' என்றிட,

'ஆசீர்வாதம் எதற்கு? எதில் வளர்ச்சி?', என்று குரு விழித்திட,
'ஆசீர்வாதம் என் சங்கீதப் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு' எனக் கூற,

'இப்போதுதானே இரண்டாவது வரிசைகளைக் கற்கின்றாய்?
இப்போதே உன் சங்கீதப் பள்ளியா?' என அவர் வியப்பிலாழ,

'முதல் பால பாடமான சரளி வரிசைகளைத்தான், இப்போழுது
முதல், என் புதுப் பள்ளியில் கற்பிப்பேன்!' என்றானாம் அவன்!

வேடிக்கையாகச் சொன்ன கதைதான் எனினும் இந்த நாட்டில்,
வேடிக்கையான மேடை நிகழ்ச்சிகள் சில இருக்கும். எனினும்,

'பால விஹார்' போன்ற அமைப்புக்கள், நம் குழந்தைகளிடம்,
இந்தியக் கலாச்சாரத்தைப் பரப்புவதைப் பாராட்ட வேண்டும்!

ஒரு நிகழ்ச்சியில், எட்டு வயதானவன், ஹனுமான் சாலீசாவை
ஒரு தடங்கலும் இல்லாது பாடியதை, என்றும் மறக்க இயலாது!

:thumb: ... :pray2:

தொடரும்.......................
 

tbs

Well-known member
கடல் கடந்த நான்காம் அனுபவம் - 51

இந்த ஊரில்தான் இரு ஜண்டை வரிசைகள் கற்ற உடனே,
அந்தக் குழந்தைகளை மேடை ஏற்றி ஊக்குவிக்கின்றாரே!

பன்னிரண்டு குட்டிப் பாடல்கள் போதாதா, அந்த இருவரும்
பக்தியுடன் ஒரு குட்டிக் கச்சேரி பாடி, எம்மை மகிழ்விக்க?

என் குருநாதர் கூறுவார் சின்ன வேடிக்கைக் கதை ஒன்றை!
தன் குருவிடம் ஜண்டை வரிசை கற்க ஆரம்பித்த சிஷ்யன்,

மறு நாளே, பழங்கள் நிறைந்த தட்டினை அவரிடம் அளித்து,
'குருவே! என்னை நன்றாக வளர ஆசீர்வதியுங்கள்!' என்றிட,

'ஆசீர்வாதம் எதற்கு? எதில் வளர்ச்சி?', என்று குரு விழித்திட,
'ஆசீர்வாதம் என் சங்கீதப் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு' எனக் கூற,

'இப்போதுதானே இரண்டாவது வரிசைகளைக் கற்கின்றாய்?
இப்போதே உன் சங்கீதப் பள்ளியா?' என அவர் வியப்பிலாழ,

'முதல் பால பாடமான சரளி வரிசைகளைத்தான், இப்போழுது
முதல், என் புதுப் பள்ளியில் கற்பிப்பேன்!' என்றானாம் அவன்!

வேடிக்கையாகச் சொன்ன கதைதான் எனினும் இந்த நாட்டில்,
வேடிக்கையான மேடை நிகழ்ச்சிகள் சில இருக்கும். எனினும்,

'பால விஹார்' போன்ற அமைப்புக்கள், நம் குழந்தைகளிடம்,
இந்தியக் கலாச்சாரத்தைப் பரப்புவதைப் பாராட்ட வேண்டும்!

ஒரு நிகழ்ச்சியில், எட்டு வயதானவன், ஹனுமான் சாலீசாவை
ஒரு தடங்கலும் இல்லாது பாடியதை, என்றும் மறக்க இயலாது!

:thumb: ... :pray2:

தொடரும்.......................
hi

im part of BALA VIHAR in our local temple....i am teaching hinduism in bala vihar...
 

Follow Tamil Brahmins on Social Media

Latest posts

Top