Tamil Brahmins
Page 994 of 994 FirstFirst ... 494894944984990991992993994
Results 9,931 to 9,940 of 9940
 1. #9931
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள்

  முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் என்னும் மூவருமே ஆறாம் நூற்றாண்டில், சித்தார்த்தி ஆண்டில், ஐப்பசி மாதத்தில், அடுத்து அடுத்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் (திருவோணம், அவிட்டம், சதயம்) பிறந்தனர்.

  மூவருமே நீர் நிலைகளில் முறையே பொற்றாமரை மலர், நீலோத்பல மலர், சிவப்பு அல்லி மலர் என்பவற்றின் மேல் அவதரிக்கின்றனர். இறைவனை அருளைப் பெறும் சமயம் வந்தவுடன் மூவரும் சந்திக்கின்றனர்.

  சந்தித்த மூவரும் இறைவனைச் சிந்திக்கின்றனர். அவனை வந்திக்கின்றனர். அதன் பின்னர் அவனையும் சந்திக்கின்றனர். அவன் அருளால் பாசுரங்கள் உருவாகி பிரவாகிக்கின்றன.

  அந்தாதி என்னும் வகையில் நூறு, நூறு அழகிய வெண்பாக்களைக் கொண்டு அமைகின்றன. இவைகளே முதலாம் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி மற்றும் மூன்றாம் திருவந்தாதிகளாக உருவெடுக்கின்றன.

  கண்டவர் விண்டிலர். விண்டவர் கண்டிலர் என்பது வழக்கு. ஆனால் இந்த மூன்று ஆழ்வார்களுமே இறைவனைக் கண்டும், அது பற்றி விண்டும் சிறந்துள்ளனர்.

  (#4 from my AzhwArgal VAzhkkai VaralAru which will appear here as soon as the 63 NAyanmAr VaralAru gets completed.)
 2. #9932
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!

  #5. முதல் மூவரின் வினோத சந்திப்பு

  திருக்கோவிலூர் வந்தடைந்த பொய்கையாழ்வார் அங்கு மிருகண்டு முனிவரின் ஆசிரமத்தில் உள்ள ஒரு சிறு இடைக்கழியில் தங்கி இருந்தார். பூதத்தாழ்வாரும் அங்கு தங்க இடம் தேடி வந்தார்.

  "ஒருவர் படுக்கலாம். இருவர் இருக்கலாம் " என்று இருவரும் அங்கிருந்தனர். பிறகு பேயாழ்வாரும் அதே சமயம் அங்கு இடம் தேடி வந்தார். "ஒருவர் படுக்கலாம். இருவர் இருக்கலாம். மூவர் நிற்கலாம்" என்று முவரும் நின்று கொண்டிருந்தனர்.

  மூவரும் பெருமானின் அருமை பெருமைகளைப் பேசிககொண்டிருந்தனர். அப்போது அதைக் கேட்பதற்குப் பெருமானும் அங்கே வந்து விட்டார் .

  இருளில் தங்களை அவ்வண்ணம் நெருங்குவது யார் என்று தெரியவில்லை. பொய்கையாழ்வார் தொடங்குகின்றார் அந்தாதியை.

  "வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
  வெய்ய கதிரோன் விளக்காகச் - செய்ய
  சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை
  இடர்ஆழி நீங்குகவே என்று"

  அதைத் தொடர்ந்து பூதத்தாழ்வார் பாடுகின்றார்

  "அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக
  இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா – நன்புருகி

  ஞானச் சுடர் விளக்கேற்றினேன் நாரணற்கு
  ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்"

  இவர்கள் ஏற்றிய விளக்கொளியில் பெருமானைக் கண்டார் பேயாழ்வார்.


  "திருக் கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழு

  மருக்கனணி நிறமுங் கண்டேன் செருக்கி ளரும்
  பொன்னாழி கண்டேன் புரி சங்கங் கைக் கண்டேன்
  என்னாழி வண்ணன் பாலின்று" என்று பேயாழ்வார் பாடினார்.

  ஞானம், பக்தி, வைராக்கியம் கொண்டு துறவறம் பூண்ட இம்மூவரும் இறைவனுக்குத் தொண்டு புரிந்தனர் .


  ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம்


 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9933
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  11#1a. சதாசாரம் (1)

  சதாசார அனுஷ்டானம் பிரியமானது தேவிக்கு
  சாதனம் ஆகும் சதாசாரம் தேவி அருளைப் பெற.

  புரிய வேண்டும் நித்திய, நைமிதிக்க கர்மங்களை;
  புரியும் உதவி இது சஞ்சித விளைவுகளைத் தடுக்க.

  ஸ்ருதியுக்த தர்மம் ஸ்ருதி சம்பந்தம் உடையது;
  ஸ்ம்ருதியுக்த தர்மம் ஸ்ம்ருதியில் கூறப்படுவது.

  ஆசாரம் காரணம் சகல சுப நிகழ்வுகளுக்கும்;
  ஆசாரம் காரணம் ஆயள் அபிவிருத்திக்கும்.

  ஆசாரம் காரணம் நல்ல சந்ததியினருக்கு;
  ஆசாரம் காரணம் நற்குணம், ஞானத்துக்கு.

  அனைத்தையும் பெறுவான் ஆசாரம் உள்ளவன்;
  அனைவரும் ஒதுக்குவர் ஆசாரம் இழந்தவனை.

  ஆசாரத்தின் இரு கண்கள் ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி;
  ஆசாரத்தின் இருதயம் ஆகும் புராணங்கள்.

  தர்மம் கூறப்பட்டிருக்கும் இம் மூன்றிலும்!
  தர்மம் ஆகாது இம்மூன்றும் முரண்பட்டால்.

  பிரமாணம் ஆகும் வேதம் கூறுவதே – ஆகாது
  பிரமாணம் வேதத்திலிருந்து மாறுபடும் ஒன்று.

  வேதம் கூறாததை ஒதுக்க வேண்டும் – அவை
  தோதாக மற்றவற்றில் காணப்பட்ட போதிலும்.

  உலகம் உய்ய வேண்டும் ! விசாலம். K . ராமன்

  11#1a. SadAchaRA (1)


  SadAchAra is the right way of living. Devi is pleased with a person who follows the rules of SadAchAra meticulously. One must perform his nithya and naimitthika karmA without fail. This will curb the bad effects of sanchita karmAs.

  Sruti yukata Dharmam is related to the Sruti. Smruti yukta Dharmam is what is stated in Smrutis. SadAchAra bestows many benefits on one who observes it.

  It bestows auspiciousness, a long life span, a good lineage, good conduct and pure JnAnam to one who follows it sincerely.

  One who follows SadAchAra will get everything he desires. One who does not follow sadAchAra will be shunned by everyone else.

  Sruti and Smruti are the two eyes of SadAchAra. PurANAs form the heart of SadAchAra. Dharma is outlined in all these three.

  But if there is a contradiction among what is stated in these three, one must take the VedAs as the pramANam and not the other two of these three.

  Whatever is not stated in the VedAs can be neglected – even if they appear in the other two namely Smruti and PurANam.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #9934
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  #49. திரு காரி நாயனார்

  அவதரித்தார் காரி நாயனார் திருக்கடவூர் தலத்தில்,
  அந்தணர் குலத்தில், சிறந்த ஒரு செந்தமிழ் புலவராக.

  பெற்றிருந்தார் நாயனார் தமிழ் கவி பாடும் திறனை;
  வீற்றிருந்தனர் வாணி நாவிலும்; அரன் அறிவிலும்!

  செய்து வந்தார் சிவனடியவர்களின் திருத் தொண்டுகள்;
  செய்து வந்தார் ஆலயங்களில் தவறாமல் திருப்பணிகள்.

  படைத்தார் காரிக்கோவை என்னும் அரிய தமிழ் நூலை.
  அடைந்தார் மூவேந்தர்களின் உயர்ந்த நட்பை, மதிப்பை.

  அளித்தனர் பொன்னும், மணியும், பொருளும் இவருக்கு
  களிப்புடன் நட்புப் பூண்ட தமிழினத்தின் மூவேந்தர்களும்.

  புதுப்பித்தார் பழுதடைந்த பழைய சிவன் கோவில்களை;
  புது சிவாலயங்கள் கட்டிச் செய்வித்தார் கும்பாபிஷேகம்.

  அமுது அளித்து மகிழ்ந்தார் அடியவர்களுக்குக் காரி நாயனார்
  அள்ளி அள்ளித் தந்தார் அரிய பரிசுகளை அன்புடன் அடியாருக்கு

  சேவித்து வந்தார் அல்லும், பகலும், அனவரதமும், காரிநாயனார்
  கோவில் கொண்டிருந்த அமிர்தகடேசுவரரை, தேவி அபிராமியை.

  மகிழ்ந்தார் நறுமண மாலைகள் சார்த்தி அண்ணலை அன்னையை;
  மகிழ்ந்தார் தமிழ்ப் பாமாலைகள் சார்த்தி அண்ணலை அன்னையை.

  பேரருள் பாலித்தார் அமிர்த கடேசுவரர் காரி நாயனாருக்கு - அதனால்
  பேரின்பம் தந்தார் தன் ஒப்புயர்வற்ற திருவடி நீழலில் நிலைத்திருக்க .

  "காரிக்கு அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #49. KAri nAyanAr

  KAri nAyanAr was born in a family of brahmins in Thirukkdavoor. He was a great exponent in composing Poems in Tamizh. It was as if Goddess Saraswathi Devi was residing on his tongue and Lord Siva ruled over his intellect.

  He was committed to serving Lord Siva and devotees of Lord Siva. He attended at all the needs of the Siva temples. He composed a famous Work called KArik kOvai. He won the respects and friendship of all the three kings of Thamizh nAdu namely ChERan, ChOzhan and PAndian.

  All the three kings showered on him rich gifts with a great affection. He used up these in renovating the old Siva Temples and building new Siva Temples and performing Kumbha - abhishekham to those temples.

  KAri nAynar found great joy in feeding the devotees of Siva and giving them rich gifts. His thoughts were always centered on The Amurtha GhatEswarar and AbhirAmi Devi. He worshiped them both with the fragrant fresh flower garlands as well as the garlands made of his songs singing their praise.

  Amirtha GhatEswarar and AbhirAmi Devi blessed him and made him live forever a life of superior bliss in their SivalOkam.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #9935
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  11#1b. சதாசாரம் (2)

  பிரம்ம த்யானம் செய்ய வேண்டும் தினமும்;
  பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும் தினமும்.


  இடகலையில் உள்ளிழுத்த காற்றை நிறுத்தி
  வடகலையில் வெளித்தள்ளி ரேசிக்க வேண்டும்.


  தியானிக்க வேண்டும் தேவியை உள்ளத்தில்!
  தியானிப்பவன் ஆவான் ஒரு ஜீவன் முக்தன்.


  தியானிப்பவனின் இருப்பு தேவியின் இருப்பு;
  தியானிப்பவனின் நடை தேவியின் யாத்திரை;


  தியானிப்பவனின் புத்தியே தேவியின் சிந்தனை;
  தியானிப்பவனின் பேச்சே தேவியின் தோத்திரம்;


  “ஸர்வாத்மகமான தேவியின் வடிவு என் வடிவே!
  ஸர்வ தேவதைகளின் அர்ச்சனை தேவியுடையதே.


  தேவியிடம் இருந்து வேறானவன் அல்ல நான்;
  தேவியின் ஸ்வரூபமான பிரம்மம் ஆவேன் நான்;


  உறைவிடமில்லை நான் துக்கங்களுக்கு!
  உள்ளேன் சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபமாக!”


  பிரகாசிப்பாள் தேவி முதல் பிரயாணத்தில்.
  தருவாள் மறு பிரயாணத்தில் அமுதச்சுவை.


  ஆனந்த மயமாவாள் நம் இதயப் பிரதேசத்தில்;
  தியானிக்க வேண்டும் தேவியைச் சரணடைந்து.


  தியானிக்க வேண்டும் நிஜ குருவை பிரமரந்திரத்தில்;
  தோத்திரம் செய்ய வேண்டும் நிஜ குருவை எண்ணி.


  குருவந்தனம் சொல்லாமல் வெளியிடத்துக்கு
  ஒருபோதும் செல்லவே கூடாது என்றறிவீர்!


  गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
  गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१॥


  கு3ருர் ப்3ரஹ்மா கு3ருர் விஷ்ணு கு3ருர் தே3வோ மஹேஸ்வர:
  கு3ருரேவ பரம் ப்3ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ கு3ரவே நம:

  உலகம் உய்ய வேண்டும் ! விசாலம். K. ராமன்


  11#1b. SadhAchAra (2)

  One must meditate on the Supreme Brahman every morning. One must perform regularly PrANAyAmam every morning. The air must be inhaled through the left nostril. It must be held inside and exhaled through the right nostril.


  One must meditate on Devi without fail. One who meditates on Devi becomes a jeevan mukta (liberated while still living in his body). He becomes an extension of Supreme Devi so much so that his travel become Devi’s yAtrta, His buddhi becomes Devi’s thoughts; His speech becomes Devi’s stuti; His form becomes Devi’s form.


  The worship offered to the different Gods becomes Devi’s worship. One must firmly believe that he is not different from Devi – who lives in every jeeva.


  He must tell to himself,”I am not really different from Devi. I am the swaroopam of Devi. I am not a mere mortal to get afflicted by sorrow. I am the Sath-Cith-Anandha swaroopam”


  Devi shines during the journey of the kuNdalini from the moolAdhAra upwards. She showers nectar during the downward journey of the kuNdalini back to moolAdhAra.

  In the heart region Devi gives us pure bliss. One must start meditating on Devi after surrendering to her unconditionally.

  One must meditate on his own guru – placing him in one’s Brahmarandram (the top of the skull). He must praise his own Guru-the living god. One must not leave the house and go out without praying to his guru with this mantra of Guru Vandanam


  गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
  गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥


  Gurur-BrahmA Gurur-VishNur-GururdevO MahEshvarah |
  GururEva Param Brahma Tasmai Shree-Gurave Namah || 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #9936
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkkizhArin Periya PurANam

  #50. திரு நின்றசீர் நெடுமாறன் நாயனார்

  முத்தமிழையும் வளர்த்தது மதுரை மாநகரம் - ஆண்டான்
  இத்தலத்தை மன்னன் நின்றசீர் நெடுமாறன் நாயனார்.

  பட்டத்தரசி ஆனாள் சோழமன்னனின் திருச் செல்வியான
  மட்டற்ற சிவநேசம் கொண்டிருந்த மங்கையர்க்கரசியார்.

  சிக்கினான் மன்னன் சமணர்கள் விரித்த மாய வலையில்;
  சிக்கெனப் பற்றிக் கொண்டு விட்டான் அச் சமண மதத்தை.

  மாய வலையை அகற்றினார் ஆளுடைய பிள்ளையார்;
  தூய சிவநெறியில் செலுத்தினார் மன்னனை மீண்டும்!

  வளர்த்தான் மன்னன் இயல், இசை, நாடகத் தமிழை;
  வளர்த்தான் சைவ நன்னெறிகளை வான் புகழும்படி.

  வென்றான் வடபுலத்து மன்னனைத் திருநெல்வேலியில்
  நின்றான் பின்பு திருநெல்வேலி வென்ற நெடுமாறனாக.

  புரிந்தான் ஆலவாய் அண்ணலின் ஆலயப் பணிகளை;
  புரிந்தான் தான் குடிமக்கள் மனம் மகிழும் முடியாட்சி.

  அடைந்தான் விரிசடையோன் திருவடிகளில் பேரின்பம்;
  விடையேறும் பெருமான் காட்டிய தண்ணருளால் மன்னன்.

  "நின்ற சீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #50. Nindraseer NedumAran nAyanAr

  Madurai contributed to the growth of all the three forms of Thamizh namely Prose (Iyal), Music (Isai) and Drama (NAtakam). Nindraseer NedumAran nAyanAr ruled over PANdya kingdom with Madurai as his capital city.

  His queen was Magaiyarkkarasi - the ChOzha princess. She had deep love for Lord Siva and the principles taught by Saivism. The king NedumAran got deluded into thinking that Jainism was the best religion and became a Jain.

  The queen Magaiyarkkarasi and the chief minister Kulach chiraiyAr invited Thiru gNana Sambandhar over to Madurai. Sambandhar was able to convince the king that Saivism was superior to Jainism. The king became a Saivite and a staunch devotee of Lord Siva.

  NedumAran contributed to the growth of Thamizh. He helped the cause of Saivim and spread that religion in his region. He conquered the king from the north India in a battle at Thirunelvei. He was conferred the title Thirunelveli vendra NedumAran.

  He attended to the needs of the Siva temples and ruled over his kingdom well so that his citizens lived happily. He reached the lotus feet of Siva to live there forever in eternal bliss.
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #9937
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  11# 2. சௌசம்

  எழ வேண்டும் பிரம்ம முஹூர்த்தத்தில்;
  எழ வேண்டும் நான்காவது ஜாம நேரத்தில்.

  தொழ வேண்டும் இஷ்ட தெய்வத்தை தியானித்து;
  தொழ வேண்டும் பரபிரும்மத்தை ஒரு யோகியானால்.

  கொப்பூழுக்குக் கீழே சுத்தம் செய்ய இடது கை;
  கொப்பூழுக்கு மேலே சுத்தம் செய்ய வலது கை.

  சுத்தம் செய்யவேண்டும் மலஜலம் கழித்தவுடனேயே!
  அலட்சியம் செய்தால் செய்ய வேண்டும் ஒரு பரிஹாரம்!

  அருந்த வேண்டும் தண்ணீர் மட்டுமே மூன்று நாட்கள்;
  பெற வேண்டும் மீண்டும் பரிசுத்தம் மந்திர ஜபத்தினால்.

  மலம் கழித்தால் கொப்பளிக்க வேண்டும் பன்னிரு முறை;
  ஜலம் கழித்தால் கொப்பளிக்க வேண்டும் நான்கு முறை.

  தந்த சுத்தி செய்ய வேண்டிய காலங்கள் இவை;
  சந்தியா காலம், ஜப காலம், போஜன வேளை;

  தேவ பித்ரு கர்மங்கள் செய்யும் காலம், மத்திய காலம் – சம்
  போகம், யாகம், தானம், யக்ஞம் இவைகள் செய்யும் காலம்.

  செய்யக் கூடாது தந்த சுத்தி மல, ஜலம் கழிக்கையில்;
  செய்யக் கூடாது நின்று கொண்டும், நடந்து கொண்டும்.

  உலகம் உய்ய வேண்டும் ! விசாலம். K . ராமன்

  11# 2. Soucham


  One must get out of the bed in the fourth jAmam or the Brahma muhoortam. This corresponds to 90 minutes before the Sunrise. One must pray to his ishta daivam (favorite God). If he happens to be yogi, he must pray to the ParamAtma (The Supreme God).

  The left hand must be used to clean all the body parts below the navel and the right hand must be used to clean all the body parts above the navel.

  After urinating and defecating one must get cleaned up immediately. Delaying the cleaning will have to be set right by a parihAram. One must drink only water for the next three days and also purify oneself with mantra japam.

  After defecating one must wash the mouth by gargling twelve times. After urinating one must wash the mouth and gargle four times.

  Teeth must be cleaned during SandhyA kAlam, japa kAlam, Bhojana kAlam, the time of performing the Deva karmAs or Pitru karmAS, madhyama kAlam, after indulgence in sex and at the time of performing dAnam, YAgam and Yagnam.

  Teeth should not be cleaned while defecating or urinating. Teeth must not be cleaned while walking or standing.

 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #9938
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkkizhArin Periya PurANam

  #51. திரு வாயிலார் நாயனார்

  உயர்ந்த பொலிவு பெற்று இருந்தது மயிலாபுரி
  உயர்ந்த கடல் வளத்துடன் பக்தி வளமும் பெற்று

  கபாலீஸ்வரர் இந்த நகரில் உறையும் பெருமான்
  கற்பகவல்லி இந்த நகரில் உறையும் பிராட்டியார்

  அவதரித்தார் வாயிலார் நாயனார் திருமயிலையில்
  அளவற்ற அன்பு பூண்டிருந்தார் அரன், உமையிடம்.

  குடி இருத்தினார் ஈசனைத் தன் உள்ளக் கோவிலில்;
  நிலை நிறுத்தினார் இறையுணர்வு என்னும் தீபத்தை;

  வழிபட்டார் அரனை அல்லும், பகலும், அனவரதமும்;
  வழிகண்டார் சிவன் திருவடிகளில் வீடு பேற்றடைய.

  "தென்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #51. VAyilAr nAyanAr

  MayilApuri was prosperous in the rich wealth it derived from the sea as well in its rich devotion to Lord Siva. The name of the residing Deities are KapAleeswarar and Karpagavalli.

  VAyilAr nAyanAr was born here in MayilApuri. He was a staunch devotee of KapAleeswarar and Karpagavalli. He established them in the temple called his heart and lit a bright lamp called constant devotion.

  His devotion was continuous and unbroken. He found the easiest way to escape the shackles of SamsAram and attain the divine after life in the ever blissful SivalOkam.
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #9939
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 11

  11#3a. ஸ்நானம்

  மலங்கள் நிறைந்தது மனித உடல் – இதில்
  மலங்கள் உள்ளன ஒன்பது துவாரங்களிலும்.


  புணரக் கூடாத பெண்ணைப் புணர்ந்த பாவம்;
  தானம் பெறுவதனால் வந்து சேர்ந்த பாவம்;


  ரஹசியச் செயல்களால் விளைந்த பாவம்,
  அதிசயமாக ஸ்நானத்தால் அழிந்து போகும்!


  பயனற்றவை குளிக்காமல் செய்கின்றவை;
  பயன் தரும் விடியலில் செய்யும் ஸ்நானம்.


  கிடைக்காது காயத்ரீ ஜப பலன்கள் – தினம்
  விடியலில் குளிக்காமல் இருப்பவனுக்கு!


  அக்னி ஹோத்திரக் காலத்தைத் தவற விட்டால்
  கிடைக்காது இம்மையிலும், மறுமையிலும் பலன்!


  காதுகளில் வசிக்கின்றனர் அக்னி, வருணன்,
  சந்திரன், சூரியன், தேவர்கள், வாயு தேவன்.


  சுத்தம் ஆகிவிடுவோம் வலது காதைத் தொட்டால்
  பொய் சொல்லும் போதும், எச்சில் உமிழும் போதும்!


  தூய ஆடைகள் அணிய வேண்டும் – அதன்பின்
  தரிக்க வேண்டும் விபூதியை, ருத்திராக்ஷத்தை.


  அணிய வேண்டும் மந்திரங்களை உச்சரித்து
  அந்தணர்கள் ருத்திராக்ஷத்தைத் தம் உடலில்.


  உலகம் உய்ய வேண்டும் ! விசாலம். K . ராமன்


  11#3a. SnAnam

  The human body is oozes filth from all the nine pores. The sin of copulating with a woman not worthy of that act; the sin accrued by accepting a dAnam; the sin accumulated by the clandestine activities are all removed completely by a purifying bath.


  One who does not bathe early in the morning does not reap the benefits of his GAyatree mantra japam. If one misses the time of performing the agnihotram, he will not reap its benefit either in this life or in the next.


  Agni, VaruNa, the Sun, the Moon, the DevAs and Vayu all live in our ears. Touching one’s right ear purifies a man when he utters a lie or spits his saliva.


  After taking bath one must wear clean clothes. He must wear vibhooti and RudrAksham. All the brahmins must wear the RudrAksham uttering the mantrAs which go with them.
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #9940
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkizhArin Periya PurANam

  #52. திரு முனையடுவார் நாயனார்

  திரு நீடூர்பதி ஆகும் சோழநாட்டின் சிவத்தலம்;
  திரு முனையடுவார் ஆவார் ஒரு வீர வேளாளர்.

  வீரமும், தீரமும் மிகுந்தவர் திரு முனையடுவார்;
  வீர அணி ஒன்று அமைத்தார் வீரர்களைத் திரட்டி.

  உதவுவார் மன்னர்கள் போரில் வெற்றி பெற்றிட.
  உதவிக்கு கிடைக்கும் பெரும் செல்வம் பரிசாக!

  பயன்பட்டது செல்வம் திருத்தொண்டுகள் புரிய.
  பயன்பட்டது செல்வம் பிறர் நலம் பேணுவதற்கு.

  புரிந்தார் சிவத் தொண்டுகள் பல ஆண்டுகள்;
  அரிய சிவபதம் பெற்றார் அரன் திருவடிகளில்.

  "வேல் நம்பி முனையடுவார்க்கு அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #52. Thiru MunaiyAduvAr nAyanAr


  Thiru Needoor pathi was a famous Siva Kshethram. Thiru MunaiyAduvAr nAyanAr belonged to the race of the "Veera vELALar" known for their bravery and loyalty.

  Thiru MunaiyAduvAr nAyanAr was very brave. He formed an army of youth well versed in warfare. He and his army would assist the King to win in the wars. The king would shower on them a lot of wealth to show his gratitude.

  The large wealth thus earned would be spent to serve the causes of Lord Siva and His devotees. Thiru MunaiyaduvAr nAyanAr would spend the wealth for the benefit of the others without any selfish motives.

  He did his charity work for a long time and obtained his spot in the blissful world of Siva.
 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •