Tamil Brahmins
Page 985 of 985 FirstFirst ... 485885935975981982983984985
Results 9,841 to 9,844 of 9844
 1. #9841
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  62,592
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkkizhArin Periya PurANam

  #28L . திரு ஞானசம்பந்தர் பெருமான் (12)

  திருக்காப்பு நாணை அணிவித்தனர் மணமகனுக்கு;
  திருமண நாள் தொடங்கின திருமணச் சடங்குகள்.

  ஓங்கி முழங்கின தேவ துந்துபிகள் திருமணத்துக்காக;
  ஓங்கி முழங்கின அவற்றுடன் மங்கல இசைக் கருவிகள்.

  திருமஞ்சனம் செய்வித்தனர் அந்தணர்கள் சம்பந்தருக்கு;
  நறுமணச் சந்தனக் கலவையினைப் பூசினர் சம்பந்தருக்கு.

  அணிவித்தனர் வெண்பட்டாடைகள், இரத்தின வளைகள்;
  மணிவடங்கள், முத்து ஆபரணங்கள், பலவித ஹாரங்கள்.

  அடைந்தனர் அனைவரும் நம்பியாண்டார் நம்பி இல்லத்தை;
  அமர்ந்தார் சம்பந்தர் முத்துக் குடையின் நிழலில், பீடத்தில்.

  செய்வித்தனர் பெண்ணுக்கு உரிய திருமணச் சடங்குகளை;
  செய்வித்தனர் பெண்ணுக்கு அலங்காரம் பொன்மகள் போல.

  அமர்ந்தனர் மணமக்கள் ஆதிபூமி என்னும் மணவறையில்;
  அளித்தனர் கன்னிகாதானம் தாரை வார்த்துப் பெற்றோர்.

  வலம் வந்தனர் ஓம குண்டத்தை கரம் பற்றிய மணமக்கள்;
  வளர்ந்தது சம்பந்தருள் பேரின்ப வாழ்வை அடையும் ஆவல்;

  பாடினார் "
  நல்லூர் பெறுமணம்" என்னும் திருப்பதிகம்;
  நாடிய பயன் கிடைத்தது அங்கிருந்த எல்லோருக்குமே!

  அடைந்தார் பெருமான் அளவற்ற ஜோதியின் வடிவை;
  "அடைவீர் என்னை அனைவரும் ஜோதியின் வழியாக!" என

  இருந்தது ஒரு நுழைவாயில் அந்த எல்லையற்ற ஜோதியில்;
  இருந்தது எல்லையற்ற ஜோதி மூவுலகங்களும் ஒளிர்ந்திட .

  பாடினார் சம்பந்தர் "காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி"
  என்று
  "புகுவீர் இப்பேரொளியில் பிறவிப் பிணி நீங்கிட!' என்றார்

  புகுந்தனர் ஜோதியில் குழுமியிருந்த அனைவரும் !
  புகுந்தனர் சிவனருட் செல்வர்களும் அதே ஜோதியில்!

  பணிகள் செய்ய வந்தவர்களும் புகுந்தனர் ஜோதியில்!
  பணிந்து வணங்கிடும் முனிவரும் புகுந்தனர் ஜோதியில்!

  கரம் பற்றி வலம் வந்தார் புது மனைவியுடன் ஜோதியை;
  அரன் நாமத்தை முழக்கியபடிப் புகுந்தனர் ஜோதியில்!

  மூடிக் கொண்டு விட்டது அந்த ஜோதியின் நுழைவாயில்;
  விடை மீது தோன்றினார் நம் அண்ணலும் அன்னையும்.

  பேரொளி புகுந்தவர் எல்லோரும் பிறவிப்பிணி நீத்தனர்!
  நேராகச் சென்று அடைந்தனர் ஈசன் இணையடி நீழலை!

  "எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன் "

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #28aL. Thiru JnAna Sambandhar (12)

  The rituals of the wedding were started at the auspicious time. The protective Thiurk kAppu nAN was tied on the wrist of the groom Thiru JnAna Sambandhar. Then the groom's party reached the wedding mandapam. Thiru JnAna Sambandhar traveled in his pearl palanquin.

  Deva dhundhubis blared along with many other auspicious musical instruments. Brahmins gave Thiru JnAna Sambandhar the holy bath (thiru manjanam) and decorated him with white silk clothes, bangles studded with Carbuncles, rows of stringed precious gems, pearl ornaments, hAramas, bracelets of pearls, wasit ornament, poonool, rows of pearls, diamond rings, anklets made of pearls etc. Thiru JnAna Sambandhar sat under the pearl umbrella on a seat made of gold.

  The bride was decorated and the appropriate rituals were performed . She was decorated like Lakshmi Devi herself. Now the bride and groom sat in the wedding pandal called Aadhi Bhoomi. The bride's parents did the kanyA dhAnam by pouring dhara of water as it had been prescribed. The bride and groom held hands and went round the fire in the homa kuNdam.

  Suddenly a desire for the life at a higher level (pErinba vAzhvu) surged in the heart of Thiru JnAna Sambandhar. He really had no wish to be tied down in SamsaAram like everyone else. He sang a padhigam "Nalloor PerumaNam" and everyone gathered there reaped the benefits along with Thiru JnAna Sambandhar.

  An unending illumination appeared in front of them with an opening forming an entrance. A voice was heard from the sky. It said," You may reach me by entering the illumination". The illumination lit up all the three worlds. Sambandhar now sang the padhigam "KadhalAgik kasinthu kaNNeer malgi"

  He told the people gathered there,"You may enter the illumination to put an end to the samsAram and reach the lotus feet of Siva" Everyone present there happily entered the opening in the illumination.

  The nAyanmArs entered in it; The wedding guest entered in it, the servants and cooks entered in it, the rushis entered in it. Finally Thiru JnAna Sambandhar went entered it with his wife with the name of his lord on his lips.

  The entrance of the illumination now closed. Siva and Uma appeared on Nandhi Devan. Every one who had the good fortune of being present there reaped the benefit and reached the lotus feet of Siva easily.
 2. #9842
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  62,592
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#50f. துர்க்கா தேவி (3)

  “மணி, சூலம், கலப்பை, சங்கு;
  உலக்கை, சக்கரம், தனுசு, பாணம்;


  கரங்களில் தாங்கி சும்பாசுரனை அழித்தொழித்த
  சச்சிதானந்த ஸ்வரூபிணி, வாணீ, பீஜ ரூபிணி


  சரஸ்வதியை தியானிக்கின்றேன்!” என்று கூறி
  சரஸ்வதி தேவியைத் தியானிக்க வேண்டும்.


  ஸப்தஸதீ ஸ்தோத்திரத்துக்குச் சமமானது
  சத்தியமாக வேறு இல்லை மூவுலகிலும்!


  மகிழ்ச்சியடைவதில்லை வேறு துதியால் தேவி
  மகிழ்ச்சி அடைவதைப் போல இந்தத் துதியால்.


  அடைவர் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு;
  இடைவிடாது தேவியைத் துதிக்கும் அன்பர்.


  தேவரும், மூவரும் துதிக்கின்றனர் துர்க்கையை;
  தேவியர் குழுமித் துதிக்கின்றனர் துர்க்கையை;


  ஞானியர், யோகியர் துதிக்கின்றனர் துர்க்கையை;
  முனிவர், மனிதர்கள் துதிக்கின்றனர் துர்க்கையை!


  பிறவிப் பயனைத் தருபவள் அன்னை துர்க்கை;
  பிறவிப் பயன் ஆகும் துர்க்கையின் ஸ்மரணை!


  பலன்கள் அடைந்தனர் தேவியைத் துதித்து
  பதினான்கு மனுக்களும், பிற தேவர்களும்.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K . ராமன்


  9#50c. DurgA Devi (3)

  Saraswati is meditated upon as holding a bell, a pickaxe, a plough (Hala), a Conch shell, a Mushala (a club), Sudarsana chakram, a bow and arrows.


  She is the one who destroyed Sumbasura. She is the Sath-Chit-Aananda swaroopiNi. She is the VANi Beeja RoopiNi. (the source of knowledge and speech)


  There is no other stuti which can please Devi as much as Sapta Sathee. Those who worship chanting this stuti will attain Dharma, Artha, KAma and Moksha.


  The Devas and the Trinity worship Devi. All the amsams of Devi worship her. The JnAnis, Yogis, Rushis and men worship Devi.


  DurgA Devi will confer success on the purpose of one’s life. It is nothing but remembering Devi all the time. The fourteen Manus as well as the Devas attained whatever they wished for by worshiping Devi.
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9843
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  62,592
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkkizhArin Periya PurANam

  #29a. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் (1)

  அமைந்திருந்தது பெருமங்கலம் என்னும் திருநகரம்
  அழகிய வளம் மிகுந்த சோழ நாட்டின் ஒரு பகுதியாக.

  வகித்தனர் படைத்தலமையை ஏயர் குலத்தினர்
  மகிமை மிகுந்திருந்த சோழகுல மன்னர்களிடம்.

  அன்பில் சிறந்தவராக, அழகே வடிவானவராக,
  அன்று விளங்கியவர் ஏயர்கோன் கலிக்காமர்.

  மானக் கஞ்சாற நாயனாரின் மகளைக் கலிக்காமர்
  மணந்து நடத்தினார் சிறந்த இல்லற வாழ்க்கையை.

  நொந்தார் மனம்; வருந்தினார் மிகவும் கலிக்காமர்
  சுந்தரர் பரவையிடம் பிரானைத் தூது அனுப்பியதால்.

  'காண்டற்கரிய ஆண்டவனும் வெறும் தூதுவனோ?
  தொண்டன் தன் தலைவனை ஏவுதலும் முறையோ?

  தேரோடும் திருவீதிகளிலே சுந்தரர் ஆணைப்படித்
  தூய திருவடிகள் தேய நம் ஐயன் அன்று நடந்தாரே!"

  துன்பக் கடலில் மூழ்கினார் மனம் நொந்த கலிக்காமர்;
  துன்புற்றார் சுந்தரரும் கலிக்காமர் உறும் துயர் கேட்டு.

  பிரான் மனம் கனிந்து திருவுளம் கொண்டார் - தன் இரு
  பிரிய பக்தர்களைச் சிறந்த நண்பர்களாக ஆக்குவதற்கு.

  கொடிய சூலை நோய் பற்றியது ஏயர்கோன் கலிக்காமரை;
  கொடிய நாகத்தின் விடம் போலத் தீராத் துன்பம் தந்தது.

  "வன்றொண்டன் சுந்தரன் ஒருவனே தீர்க்க வல்லவன்
  உன்றன் கொடிய சூலை நோயை!" என்றார் பெருமான்.

  ஏவினார் பெருமான் சுந்தரரை - தன் அடியவனை
  மேவிய சூலை நோயைப் போக்கிடும் படிக் கூறி.

  சுந்தரர் சென்றார் பெருமங்கலத்துக்கு - அதுவே
  வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சியது போல ஆனது

  "ஆவியைப் போக்கிக் கொள்வேன் வன்றொண்டன் என்
  சூலை நோய்யைப் போக்கும் முன்பே!" என்றார் கலிக்காமர்

  உருவினார் உடைவாளை! பாய்ச்சினார் தன் வயிற்றில்;
  பிரிந்தது ஆவி! மனைவியும் தன் உயிர் விடத் துணிந்தாள்!

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #29. Eyar KOn KalikkAma nAyanAr


  Perumangalam was a city situated in the fertile ChOzha Kingdom. The people of the 'Eyar' race served as the generals of the king's army. Eyar KOn KalikkAmar belonged to this family. He was as valorous as he was kind and as good looking as he was brave.

  He married the beautiful daughter of the MAnak KanchARa nAyanAr and lead a fruitful life. But one thing was bothering him all along...the mean and degrading way in which Sundara moorthi had treated Lord Siva as a mere messenger. He had made Lord Siva walk on the streets of ThiruvAroor. "Can a servant of the God treat the God as his servant?"

  Sundaramoorthi heard of this and felt very sorry for KalikkAmar. Lord Siva wanted to put an end to this enmity between two of his doting devotees. He caused 'Soolai Noi' in KalikkAmar. It hurt him like the poison of snake and KalikkAmar suffered intensely.

  Siva told him that only Sundaramoorthi could make his Soolai Noi disappear. But KalikkAmar did not wish to be treated by Sundarar - who he considered as his enemy. Siva told Sundaramoorthi to go to Perumangalam and cure the Soolai Noi of KalikkAmar.

  Sundarar reached Perumanagam but it caused the same pain as piercing with a spear an area already scalded by fire does. KalikkAmar said, " I will rather give up my life than get treated by Sundara moorthi". He grabbed his sword and pierced his stomach with it. He fell down in a pool of blood and died!
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #9844
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  62,592
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  I thank all the readers of this thread for the spike in the traffic !!!
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •