Tamil Brahmins
Page 975 of 975 FirstFirst ... 475875925965971972973974975
Results 9,741 to 9,743 of 9743
 1. #9741
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  61,836
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  I have posted the life stories of 12 nAyanArs so far.

  The others will also posted here on daily basis.
 2. #9742
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  61,836
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathay bhaagavatam - skanda 9

  9#40c. பிருஹஸ்பதி

  அமராவதி திரும்பினான் இந்திரன் – அங்கே
  அமராவதி நிறைந்திருந்தது அசுரர்களால்!

  அஞ்சவில்லை அசுரர்கள் இந்திரனைக் கண்டு;
  கொஞ்சமும் மதிக்கவில்லை அவனைக் கண்டு.

  தேடினாலும் காணவில்லை தேவர்களை எங்குமே!
  ஓடினான் குலகுரு பிருஹஸ்பதியைத் தேடியபடி!

  தியானித்துக் கொண்டிருந்தார் கிழக்கு நோக்கி
  தேவகுரு பிருஹஸ்பதி கங்கையின் கரையில்.

  குறைகளைக் கூறி அழுதான் இந்திரன் குருவிடம்;
  நிறைவான உபதேசம் செய்தார் தேவகுரு அப்போது.

  “நீதி அறிந்தவன் அஞ்ச மாட்டான் எப்போதும்!
  நிலையானவை அல்ல சம்பத்தும், விபத்தும்!

  உண்டாகின்றன அவை கர்ம வினைகளின் படி;
  வண்டிச் சக்கரம் போலச் சுழல்வதே வாழ்க்கை!

  அனுபவித்தே தீர வேண்டும் வினைப் பயன்களை;
  அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும் வினைப் பயன்களை.

  மிகையும், குறையும் உண்டாகும் கர்மங்களில்
  கால, தேச, பாத்திரங்களின் மேன்மைகளால்!

  விளையும் புண்ணிய பலன் நல்ல நாட்களால்!
  விளையும் புண்ணிய பலன் நல்ல தேசங்களால்!

  விளையும் புண்ணிய பலன் நல்ல பாத்திரங்களால்!
  சளைக்காமல் எதிர் கொள்வாய் நீ வருபவற்றை”

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  9#40c. Bruhaspati


  Indra went back to AmarAvati. It was now filled with the asuras. They were not afraid of Indra any more. Nor did they bother about him any more. Indra could not find a single Devan in AmarAvati!

  He ran looking for his Kula guru Bruhspati. Indra found him on the banks of the river Ganges doing meditation facing Eastwards. He gave vent to his feelings and fears and cried to his Kula guru.

  Bruhaspati advised him thus, “A man who knows the laws of Dharma and Karma will never get upset by any developments. He knows that neither the good fortune, nor the bad fortune is permanent.

  They happen according to the effects of the Karmas done by us. The life is a wheel causing ups and down in every one’s life. One has to undergo the effects of his Karma.

  One has to exhaust the effects of Karma by undergoing them. He has no choice. But the intensity of the unpleasant effects can be reduced with the help of auspicious days, places and persons.

  Auspicious days reduce the bad effects and increase the good effects. The same is true of auspicious places and persons. Be brave and face the inevitable Indra!”

  Kula guru Bruhaspati advised Indra thus.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9743
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  61,836
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  SEkkizArin Periya PurANam

  #13. அறிவாள் தாய நாயனார்

  கணமங்கலம் என்ற ஊர் விளங்கியது - இலக்
  கணமாகச் சோழ வள நாட்டின் செழிப்பிற்கு.

  அவதரித்தார் ஒரு நாயனார் இங்கு - தினமும்
  அளித்தார் அன்னம், கீரை, மாவடு அரனுக்கு.

  சோதித்தான் சிவன் இவரது மாறாத சீர்மையை;
  சோதிக்கத் தந்தான் சிவன் தீராத வறுமையை.

  கூலிக்கு வேலையாட்கள் வைத்திருந்த நாயனார்
  கூலிக்கு வேலையாளான கொடுமை நிகழ்ந்தது!

  கூலியாகக் கிடைக்கும் அறுவடை செய்த நெல்;
  கூலியாகக் கிடைக்கும் செந்நெல், கார் நெல்.

  அளிப்பார் செந்நெல்லை அம்பலவாணனுக்கு;
  அளிப்பார் கார்நெல்லைக் குடும்பத்தினருக்கு;

  கிடைத்தது கூலி முழுவதுமே செந்நெல்லாக;
  கொடுத்துவிட்டார் செந்நெல்லைப் பிரானுக்கு.

  இல்லாமல் போனது உண்பதற்கு அரிசி!
  கொல்லைக் கீரை குடும்ப உணவானது!

  பஞ்சம் வந்துவிட்டது கொல்லைக் கீரைக்கும்!
  கொஞ்சம் தண்ணீரே உணவானது இப்போது!

  பசி குடலைச் சீரணித்த போதிலும் விடவில்லை
  பசுபதிக்குத் திருவமுது அளிக்கும் திருப்பணியை.

  தடுமாறிய நாயனார் ஒருநாள் தவறவிட்டார் - பசிக்
  கொடுமையினால் தன் நிவேதனப் பொருட்களை.

  சிதறிய பொருட்களை இறைவனுக்குப் படைப்பதா?
  பதறிய நாயனார் துணிந்தார் உயிர்த் தியாகம் செய்ய.

  அரிந்து கொள்ள முடிவு செய்தார் தன் சொந்த
  அரிவாளினால் தன் சிரத்தையே தனியாக.

  வெளிப்பட்டது வெடித்த நிலத்திலிருந்து ஒரு கரம்;
  வெண்ணீறும், உருத்திராக்கமும் அணிந்திருந்தது!

  தடுத்தது தேவனின் கரம் நாயனாரின் அரிவாளை;
  வெடுக்கென்று கீழே விழுந்தது அரிவாள் நிலத்தில்;

  தோன்றினான் எம்பெருமான் உமை அன்னையுடன்;
  தேற்றினான் ; அளித்தான் பேரின்பப் பேற்றினை!

  அரிவாள் நாயனார் என்ற பெயர் பெற்றார் - தன்
  அரிவாளால் சிரத்தைத் துண்டிக்க முயன்றதால்.

  திருப்பணிகள் செய்தார் பன்னெடுங்காலம் - சென்று
  திருவடிகளில் கலந்தார் சிவபெருமானோடு பின்னர் .

  "எஞ்சாத வாட்டரயன் அடியார்க்கும் அடியேன்"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #13. ArivAL DhAyanAr nAyanAr

  KaNamangalam was a perfect example for the prosperity of the ChOzha Kingdom. A staunch devotee of Siva named DhAyanAr was born here. His vratham ( strict vow) was to offer cooked rice, spinach and tender mango pickle to God everyday.

  Lord Siva is very fond of testing the sincerity of His devotees before bestowing great boons and blessings on them. He made DhAyanAr very poor in due course of time.

  DhAyanAr used to employ laborers for daily wages to work in his field. Nor he himself had to become a laborer for daily wages. The wage for the laborers was paid in the form of paddy they had harvested. It would be one part superior verity and the other part slightly inferior variety.

  DhAyanAr offered the superior variety of paddy to God and used the inferior retriever to feed his own family. Once the entire wage was paid in the form of the superior paddy.

  DhAyanAr offered the entire quantity to God and his own family had to go hungry. The spinach from the backyard became their staple food. Soon that also dwindled down to nothing. Now plain water became their only food. But DhAyanAr never contemplated on compromising on the daily offering .

  One day DhAyaNar was so hungry, tired and weak that he spilled the offerings on the parched ground on his way to the temple. Surely he could not offer the soiled food to God. He could not bear the thought that his staunch vow (vratham) was now broken.

  He decided to end his life by cutting off his head with his own sickle. Just then a hand emerged from the crack in the ground. It was adorned with the holy ash and rudhrAksham. It caught hold of DhAyanAr's hand and the sickle dropped down on the ground.

  Siva appeared with Uma Devi. He consoled DhAyanAr and promised him a place in SivalOkam. The name of DhAyanAr became 'ArivAL DhAya nAyanAr'. He lived for a long time and continued his vratam without any lapse.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •