Tamil Brahmins
Page 959 of 1003 FirstFirst ... 459859909949955956957958959960961962963969 ... LastLast
Results 9,581 to 9,590 of 10023
 1. #9581
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#8c. வருங்கால நிலை (3)

  திரிவர் மனிதர் தர்மநெறிகள் எதுவும் இன்றி;
  அரிது லக்ஷத்தில் ஒருவன் நல்லவனாவது!


  கெட்ட நடத்தை கொண்டிருப்பர் அனைவரும்;
  கெட்ட உருவம் கொண்டிருப்பர் அனைவரும்.


  நஷ்டமாகும் கிராமங்களும், நகரங்களும்;
  நஷ்டமாகும் வீடுகளும், உயிரினங்களும்.


  பயிர் செய்வர் ஏரிகளிலும், குளங்களிலும்;
  உயர் குலத்தவர் தாழ்வடைந்து விடுவர்!


  அதிகரிப்பர் தீயவர், சூதாடிகள், பொய்யர்;
  அற்பர்கள் ஆகி விடுவர் செல்வந்தர்கள்.


  நாஸ்திகனாக ஆகிவிடுவான் ஆஸ்திகன்;
  நகரவாசி ஆகிவிடுவான் கொடியவனாக!


  குள்ளமாக இருப்பர் ஆண்களும், பெண்களும்,
  குன்றிவிடும் ஆயுள் ஆண்கள், பெண்களுக்கு.


  ருது அடைவாள் பெண் எட்டு வயதிலேயே!
  வரும் கிழத்தனம் வயது முதிரும் முன்பே!


  கன்னிகளை விற்பர் நான்கு வர்ணத்தவரும்;
  அன்னையாவது அரிதாகும் பெண்களுக்கு.


  வீட்டுப் பெண்கள் ஈட்டி வரும் பொருளில்
  நாட்டம் கொண்டு அலைவர் ஆண் மக்கள்.


  விற்பனை ஆகும் விபச்சாரம் அமோகமாக!
  விற்பனை ஆகும் இறைவனின் நாமம் கூட!


  தானம் கொடுப்பர் பெயர் புகழ் பெற்றிட – பின்பு
  தானத்தைப் பறிப்பர் கொடுத்தவரிடமிருந்தே!


  ஆலயங்கள், அந்தணர்கள், ஆசிரியர்கள்
  அலமந்து நிற்பர் செல்வத்தைப் பறிகொடுத்து!


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#8C. Kali PrabhAvam (3)

  The Four VarNAs will be devoid of justice and virtue. One person in one lakh persons may remain virtuous. Men, women, boys and girls will become ugly and deformed. They will utter foul words and make vile sounds.


  Some villages and towns will be completely deserted by men and women. In some others a few cottages with a few inhabitants will be seen. Villages and towns will become jungles and jungles will become filled with men.


  The river beds and lake bottoms will become dry owing to the failing of rains. Crops will be cultivated there also. The great families will become very low in status. The whole earth will be filled with liars, cheats and hypocrites.


  The rich will become poor and those who were devoted to the Gods will become atheists. The towns folk will have no trace of mercy and will be filled with jealousy.


  In the Kali age, males and females will be dwarfish stature, diseased, short lived and lack virility. Their hair will turn grey while they are very young. They will feel very old by the time they become twenty years of age.


  The girls will attain puberty at eight years and become pregnant very early. They will deliver every year and become old by the time they are sixteen years of age. Some lucky women will have their husbands and children. Otherwise most of the women will be barren and childless.


  The four VarNAs will sell their daughters. The paramours of the mothers, wives, son’s wives, daughters, and sisters will become the source of support to them. Persons will make gifts for name and fame and ultimately will take back what they had made as gifts.


  The gifts given to the Gods, Brahmins and Teachers may be taken back leaving them
  helpless and very sad!
 2. #9582
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#8d. வருங்கால நிலை (4)

  கூடுவர் வீட்டுப் பெண்டிரை பேதமின்றி ஆண்கள் – விட்டு
  விடுவர் பெருந்தன்மையோடு தன் பெற்ற தாயை மட்டும்!

  வரைமுறை இருக்காது இவனுக்கு இவள் மனைவி என.
  வரைமுறை இருக்காது இவளுக்கு இவன் கணவன் என.

  செய்வர் களவு, கொலைகள் நான்கு வர்ணத்தவர்களும்;
  மெய்யாகவே இராது பேதம் நான்கு வர்ணத்தவர்களிடம்!

  போதை தரும் பானங்கள் விற்பனையாகும் அமோகமாக!
  போதை அடைவர் கடைநிலை மகளிரைக் கூடிக் குலவி!

  அமாவாசை இரவிலும் உண்பர் அன்னம் வழக்கம் போல.
  அநாயாசமாகக் கைவிடுவர் நன்மை தரும் கர்மங்களை.

  அழிந்து விடும் நான்கு ஆசிரமங்களின் வரைமுறைகள்.
  அழிந்து விடும் அவற்றுக்கு விதிப்பட்டுள்ள நியமங்கள்.

  ஆகிவிடுவார் மிலேச்சர்களாக நான்கு வர்ணத்தவரும்;
  ஆகிவிடும் வெறும் ஒரு கையளவு உயரமாக மரங்கள்.

  ஆகிவிடுவார் மனிதர்கள் வெறும் கட்டை விரல் உயரம்.
  அழிப்பார் கல்கி மிலேச்சர்களை மூன்றே இரவுகளில்!

  திரிவர் கள்வர்கள் ஆள்பவர்களிடம் அச்சம் இன்றி;
  பொழியும் கனமழை ஆறு நாட்கள் இடைவிடாது!

  அழித்து விடும் கனமழை சிருஷ்டி முழுவதையும்!
  உதித்து உலரச் செய்வர் பன்னிரண்டு ஆதித்யர்கள்.

  முடிந்துவிடும் கலியுகம் இந்த நிகழ்வுடன்;
  தொடரும் அதன் பிறகு சத்யயுகம் பிறந்து.

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  9#8d. Kali PrabhAvam (4)


  Some men will abuse their own daughters, some others their mother-in-law, some men will abuse the wives of their sons, some others their own sisters, some men will abuse the mothers of their co-wives, some others their brother’s wives.

  In every house, those who are prohibited to be mixed with, will be mixed with indiscriminately by the men – excepting one’s own mother. In Kali Yuga it will not matter who is whose wife or who is whose husband! There will be no surety that such and such a property belongs to such and such a man.

  All men will become liars, licentious in their behavior, thieves, envious of the wives of the other men, and murderers of men. They will make a living by selling lac, iron and other things prohibited by the SAstras.

  Brahmins will unite with unchaste lowly women and will not observe AmAvAsya NishipAlana. Their holy threads will be very conveniently cast away. SandhyA Vandanam and the other rules laid for personal cleanliness and all the good practices will disappear altogether.

  There will be no distinction of food or of wombs or of the four Ashrama, or of persons. All will turn out to be Mlechchas. The whole world will be filled with Mlechchas. The trees will become just one hand high and the men will become of the size of a thumb.

  Then BhagavAn NArAyaNan will incarnate as Kalki. Mounted on a mighty horse and wielding a sword with a long blade, he will free the world of the Mlechchas in just three nights. Then he will disappear from the face of the Earth.

  Earth will be without any ruler and become filled with fearless robbers and thieves. There will be incessant rain, for six days and nights and the whole earth will be deluged. All the men, all the houses, and all the trees will be washed away.

  After this the Twelve Suns will rise simultaneously and by their brilliant rays all the flood water will get dried up and the earth will become leveled once again.
  Thus the dreadful Kali will pass away when the Satya Yuga will return again.

  P.S.

  Physical Union needed only a male and a female (of any species and of any age ???)

  The same sex marriage was beyond even the wildest prediction made in the ancient scriptures.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9583
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#8e. வருங்கால நிலை (5)

  கிருத யுகம் பிறக்கும் சத்வ குணமயமாக;
  தருமங்கள் நடைபெறும் முழுமையாக!


  உத்தமர்கள் ஆவார்கள் எல்லா ஆடவரும்.
  பத்தினிகள் ஆவார்கள் எல்லாப் பெண்டிரும்.


  செங்கோல் ஓச்சுவர் நடுநிலை அரசர்கள்;
  செம்மை நிலவும் செய்யும் செயல்களில்.


  ஆவல் கொள்வர் வைசியர் வாணிபத்தில்;
  ஆவல் கொள்வர் சூத்திரர் தம் கருமத்தில்.


  பக்தி நிலவும் தேவியின் திருவடிகளுக்கு;
  பக்தி நிலவும் தேவியின் மந்திரங்களுக்கு.


  ஆராய்வர் ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி, புராணங்களை.
  அறநெறி நிலவும் முழுமை அடைந்ததாக!


  முக்கால் பங்கு ஆகும் திரேதா யுகத்தில்;
  அரைப் பங்கு ஆகும் துவாபர யுகத்தில்;


  கால் பங்கு ஆகிவிடும் கலி யுகத்தில்!
  காலங்காலமாக நடப்பது இது போன்றே!


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#8e. The End of Kali yuga

  Tapasya and Sattva GuNa will prevail again. The BrAhmins will be committed to doing Tapasya (penance). They will follow the Dharmic and the Vedic concepts. The women in every house will be chaste and very religious.


  The wise and intelligent Kings will occupy the royal thrones. Because of their might, valor and devotion to Dharma good deeds will increase. The Vaisyas will again go on with their trades and the fourth VarNA will be virtuous, and serve the other three VarNAs.


  All men and their families will have Bhakti towards the Devi. They will be initiated in Devi Mantras and meditate on the Devi. The knowledge of the Vedas, the Smritis and the PurANAS will spread.


  No Adharma will exist and the Dharma will reign in its full glory. When the TretA Yuga comes, the Dharma will get reduced to three fourth in its original glory.


  When DwApara Yuga comes Dharma will be reduced to two-fourth (or just half of) its original glory. When Kali Yuga begins Dharma will dwindle to one-fourth of its original glory. When Kali will reign supreme, Dharma will cease to exist.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #9584
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#8f. காலம்

  நாட்கள் ஏழாகும் ஒரு வாரத்துக்கு;
  திதிகள் பதினாறு ஒரு பக்ஷத்துக்கு.


  அயனங்கள் இரண்டு; ருதுக்கள் ஆறு;
  பக்ஷங்கள் இரண்டு; ஜாமங்கள் நான்கு!


  நாட்கள் முப்பது ஆகும் ஒரு மாதம்;
  பகல் இரவு சேர்ந்து ஆகும் ஒரு நாள்.


  மனிதனின் ஓராண்டு தேவனின் ஒரு நாள்.
  மன்வந்தரம் 71 தேவ யுகங்கள் சேர்ந்தது.


  மன்வந்தரம் இந்திரனின் பதவிக் காலம்;
  மன்வந்தரம் 28 சேர்ந்தது பிரமனின் நாள்.


  பிரமனின் ஆயுள் இந்திரனிலும் அதிகம்;
  பிரமனின் ஆயுட்காலம் 108 ஆண்டுகள்.


  பிரக்ருத பிரளயம் ஏற்படும் – அப்போது
  பொழியும் கனமழை இடைவிடாமல்!


  மறையும் பூமி வெள்ள நீருக்குள் மூழ்கி.
  உறையும் அனைத்தும் சிதாத்மாவினில்.


  தேவி கண்ணிமைக்கும் காலம் இதுவே.
  தேவி சிருஷ்டிக்கும் காலமும் இதுவே !


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#6f. The Measurement Of Time

  There are seven days in a week, sixteen tithis in a paksha; twelve months and six seasons in a year. There are two fortnights (dark and bright) in a month and the two Ayanas (Northern and Southern) in a year.


  One day consists of four Praharas (JAmam) and one night consists of four Praharas. A day and a night constitute one day. Thirty days make one month.


  One day in the scale of the Devas is equal to one year in the scale of men. Three hundred and sixty human Yugas equal to one Deva Yuga. Seventy-one Deva Yugas make one Manvantara. The life span of Indra is one Manvantara.


  Twenty-eight life spans of Indra are equal to one day of Brahma. One hundred and eight such years equal to the lifespan of BrahmA. When BrahmA dies, that is the PrAkrita Pralaya and the dissolution of Prakriti takes place.


  The whole Universe is deluged by water! Everything will merge with Para BrahmA whose substance is truth and consciousness. Prakriti Devi also merges with Para BrahmA.


  The fall of BrahmA and the dissolution of Prakriti is the PrAkrita Pralaya. The duration of this Pralaya is the time needed by Prakruti Devi for blinking her eyes. The creation also takes place in the due order in the time needed by Devi to blink her eyes!
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #9585
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#8g. பரமாத்மா

  பரமாத்மா ஆவார் அனைத்துக்கும் தெய்வம்;
  பரமாத்ம அம்சங்கள் தேவர்கள், தெய்வங்கள்!


  மகா விராட் புருஷனின் அம்சம் சின்ன விராட்;
  மகா விராட் புருஷன் பரமாத்மாவின் அம்சம்.


  தோன்றினார் பிரகிருதியில் அர்த்த நாரீஸ்வரர்;
  தோன்றினார் கோலோகத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி.


  தோன்றினார் வைகுண்டத்தில் நாராயணன்;
  தோன்றிய அனைத்தும் பிரகிருதியின் உருவம்.


  பிரகிருதிக்கு மேற்பட்டது பரப்ரஹ்மம் ஒன்றே!
  பரப்ரஹ்மம் சத்யம், நித்யம், அநாதி ஆனது.


  மாறாத பக்தி கொண்ட பிரகிருதியே பகவதி.
  ஆறு குணங்களை உடையவன் மகாவிஷ்ணு


  தவம் செய்தாள் துர்க்கா தேவி இமயத்தில்;
  தவம் செய்தாள் சரஸ்வதி காந்தமாதனத்தில்;


  தவம் செய்தாள் லக்ஷ்மி புஷ்கர க்ஷேத்திரத்தில்;
  தவம் செய்தாள் சாவித்திரி மலய மலையில்.


  தவம் செய்தனர் மும்மூர்த்திகள் அன்று
  தேவியைக் குறித்து நூறு மன்வந்தரம்.


  சக்தி பெற்றனர் தத்தம் தொழிலைச் செய்திட;
  யுக்தி கற்றனர் தத்தம் தொழிலைச் செய்திட.


  தவம் செய்தார் கிருஷ்ணர் பத்து மன்வந்தரம்;
  தவம் செய்தார் தருமர் பத்து மன்வந்தரம்.


  தவம் அளித்தது தகுந்த மேன்மைகளை!
  தவம் செய்த தேவியரின் ஸ்வரூபங்களை!


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#8g. Para Brahmam

  The supreme lord of the entire creation is the Para Brahmam. His nature is of These : Existence, Consciousness and Bliss (Sath-Cith- Anandam). He is the highest among all the Gods. All the other Gods and Devas are his amsams.


  From Para Brahmam appeared Lord Ardha NAreeswara, Sri Krishna of Goloka, NArAyaNA of vaikunta and all the other gods.


  All the things from the Highest, to the lowest originated from Prakriti. All the things born out of Prakriti are transient and will get destroyed.


  Eternal Para Brahmam who is the source of all creation and who is completely free from the three guNAs is the only one beyond the power of Prakriti.


  He is without UpAdhis (constraining limitations) and is beyond all conditioning factors and limitations such as Time, Space and Attributes. He is without any physical form. The forms He assumes are for showering His Grace on His devotees.


  BrahmA born out of a lotus is able to create using his Power and Knowledge he earned by his harsh austerities. By His Tapas, Siva has realized Para Brahmam and become the Lord of everyone. He is The All-knowing. He is endowed with great Vibhootis (Supreme powers). He is the seer of all, omnipresent, protects and bestows all prosperity.


  The devotion and penance towards Para Brahmam has made Vishnu the Lord and protector of all jeevas. MahAmAyA Prakriti Devi has become omnipotent and the Goddess of all by the power of her penance.


  Devi SAvitri become the presiding Deity of the Vedas. She presides over all the branches of knowledge, since she worshiped the Prakriti Devi.


  Lakshmi Devi became the presiding deity of wealth by worshiping The Moola Prakriti Devi. It is through the worship of Prakriti Devi – that RAdhA became the presiding Deity of KrishNA’s PrANA.


  The Devis other than the Five main Prakritis, derived superiority by praying to Moola Prakriti. Everyone reaps the fruits according to the tapasya performed by him or her.

  Bhagavati DurgA practiced penance on the HimAlayAs for one thousand Deva years. Devi Saraswati practiced penance on GandmAdana for one lakh Deva years.

  Lakshmi Devi practiced penance in Pushkara Kshetra for one hundred Divine Yugas. Dev SAvitr worshiped Sakti for sixty thousand divine years in the Malaya mountain.


  BrahmA, VishNu and Siva performed penance for one hundred Manvantara to get the power to do their duties. Sri Krishna practiced penance for ten Manvantaras to get his place in Goloka. Dharma Deva worshiped Sakti with devotion for ten Manvantaras.
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #9586
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#9a. வசுதா தேவி (1)

  பூமி பிரளயத்தின்போது எங்கே ஒடுங்குகின்றது?
  பூமியில் படைப்பு எங்கனம் தொடங்குகின்றது?”என

  “மறைந்திருக்கும் பூமி பிரளயத்தின் போது!
  மறுபடி வெளிப்படும் சிருஷ்டிக்கு முன்பு!

  மறைந்திருக்கும் பூமி, மகா விராட்புருஷனின்
  ரோம கூபம் தோறும் நிறைந்திருக்கும் நீரில்.

  இரண்யாக்ஷன் ஒளித்து வைத்தான் பாதாளத்தில்;
  வராஹ மூர்த்தி மீட்டு வந்தார் பூமியை வெளியே!

  மனோஹர வடிவுடன் இருந்தாள் வசுதா தேவி;
  மனதைப் பறி கொடுத்தார் தேவியிடம் விஷ்ணு.

  சுயவுருவெடுத்துக் கூடிக் களித்தார் தேவியுடன்;
  மயங்கி முயங்கினர் காம லீலைகளில் ஓராண்டு!

  பிறந்தான் கடேசன் என்னும் அழகிய புத்திரன்;
  பிறந்தது தெளிவு; மறைந்தது காம உணர்வு!

  அன்புடன் அளித்தார் ஆடைகள், ஆபரணங்கள்;
  அன்போடு தந்தார் தேவிக்கு மேலும் ஒரு வரம்.

  “பூதேவி! ஆகிவிட்டாய் நீயும் என் மனைவியாக!
  ஸ்ரீதேவிக்கு இணையான மேன்மை அடைவாய் நீ!

  ஆதாரம் ஆகிவிடுவாய் அனைத்துக்கும் நீயே!
  ஆதரவோடு பூஜிப்பர் அனைவரும் உனையே!

  பூஜிப்பர் வீடு கட்டும், குளம் வெட்டும் முன்பு;
  பூஜிப்பர் உன்னை விவசாயம் தொடங்கும் முன்பு”.

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  9#9a. VasudhA Devi (1)

  “Where does the earth reside during the praLaya? How does the creation start on the earth after the praLaya?” NArada wanted these doubts to be clarified by NArAyaNan.

  “The earth will be hidden under water during the praLaya and will be brought out again just before the creation. The earth will be hidden in the praLaya Jalam in the hair follicle of the MahA virAt Purusha.

  HiraNyAkshan hid the earth in pAtALa. VarAha Moorthi brought her out of the water gently. Vasudha Devi – Mother Earth – was in a very beautiful female form and MahA VishNu fell in love with her. He assumed an equally attractive form and they made
  love for one long year.

  A son named NarakAsuran was born to them and their infatuation came to an end. Lord VishNu presented Vasudha Devi with many silks and ornaments. He gave her a special boon,

  “Now you too have become one of my wives dear VasudhA Devi! May you become as great as Sri Devi is. You will be the supporter of everything and everyone in this creation.

  Everyone will worship you with devotion. You will be worshiped in a special manner (Bhoomi Pooja) before starting the construction work of a new house, or digging a pond or starting cultivation in a field.”

 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #9587
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#9b. வசுதா தேவி (2)

  “தாங்குவேன் அனைத்தையும் விளையாட்டாக!
  தாங்க இயலாது சில விசேஷப் பொருட்களை!


  முத்துச் சிப்பி, சிவலிங்கம், தேவியின் பிம்பம்,
  புத்தகம், சங்கு, தீபம், விஷ்ணுவின் பிம்பம்,


  யந்திரம், ஜபமாலை, துளசி, மலர் மாலை,
  யக்ஞ சூத்திரம், மாணிக்கம், வைரம், பொன்;


  சந்தனம், தீர்த்தம், குரோசனம் மற்றும்
  சாலிக்ராமம் போன்ற உயரிய வஸ்துக்களை!


  வைக்க வேண்டும் இவற்றை ஆசனங்களில்;
  வைத்தால் வருந்துவேன் என் மீது நேரடியாக!”


  வசுதா தேவி உரைத்தாள் விஷ்ணுவிடம்;
  வசுதா தேவிக்கு வரம் அளித்தார் விஷ்ணு.


  “ஆசனத்தின் மீது அரிய பொருட்களை வைக்காத
  அறிவிலி சென்றடைவான் கால சூத்திர நரகத்தை!”


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#9b. VasudhA Devi (2)

  VasudhA Devi spoke to VishNu thus: “O Lord! By Thy command I will support easily on my back this whole world of moving and non-moving things. But there are certain auspicious articles which will hurt me – if placed directly on me!


  Fine Pearls, small shells, SAlagrAm, Sivalingam, the images of the goddesses, conch-shells, deepams (lights), the Yantras, precious gems, diamonds, the sacred poonool or upanayana threads, flowers, books, the Tulasi leaves, the string of sacred beads (Japa mAlA), the garland of flowers, gold, camphor, GorochanA, Sandal and the holy theertam collected after washing the SAlagrAma stone.


  I will not be able to bear these articles. I will suffer a lot in case these are placed on me directly.”


  BhagavAn said : “O beautiful Devi! The fools who will place these auspicious articles on you directly will go to the KAlasootra Hell and be tormented for one hundred divine years!”
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #9588
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#9c. வசுதா தேவி துதி

  “வெள்ளைத் தாமரை நிறத்தவளே!
  களங்கமில்லா நிலவு முகத்தவளே!

  சந்தனம் பூசிய அங்கம் உடையவளே!
  இரத்தின அணிமணிகள் பூண்டவளே!

  கர்ப்பத்தில் ரத்தினங்களை உடையவளே!
  அக்னி தூயதாக்கிய ஆடை அணிந்தவளே!

  ஜலத்தை தியானத்தாலும் அளிப்பவளே!
  ஜலத்தின் ஸ்வரூபமாக இனிப்பவளே !

  ஜலத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பவளே!
  ஜலத்தைப் போல் தூய்மை தருபவளே!

  யக்ஞ வராஹ ரூபியின் பத்தினியே!
  யாவற்றிலும் வெற்றியை அளிப்பவளே!

  நலன்களுக்கு ஆதாரம் ஆனவளே!
  நல்ல பல சக்திகள் உடையவளே!

  சகல விருப்பங்களை அளிப்பவளே!
  சகல புண்ணிய வடிவம் ஆனவளே!

  பயிர்களுக்கு இருப்பிடம் நீயே!
  பயிர்களின் உருவானவள் நீயே!

  எல்லாப் பொருட்களின் வடிவானவளே!
  எல்லா சுகத்தையும் அள்ளி அளிப்பவளே!”

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  துதிப்பதன் பயன்


  பிறப்பான் காலையில் துதிப்பவன்
  பிற்பாடு மன்னனாக, பலசாலியாக!

  நீங்கும் பூதானம் வாங்கிய பாவம்!
  தாங்கும் பூதானம் தந்த புண்ணியம்!

  பூமியைக் கவர்தல், கிணறு வெட்டுதல்,
  பூமி மேல் எரியும் தீபத்தை வைத்தல்;

  பூமியின் மேல் இந்திரியத்தை விடுதல்;
  பூமிக்கு இழைத்த பாவங்கள் நீங்கும்!

  9#9c. Vasudha Devi stuti


  “O Giver of Victory! Holder of water! Consort of Vishnu’s Incarnation as a boar! Bestow victory on me.

  You are the Auspicious One! You are the Store-house of everything good. You are the personification of all auspiciousness! You are the Source of all goodness.

  Please bestow on us our welfare! Please Bestow on us all things that are good and auspicious in this world. O Devi Earth! Give me the fruits that I desire.

  You are everything which has merits. You are the Seed of all religious merits. You are the receptacle of all religious merits. You are the home of all the religious persons.

  You are the Store-house of all grains and corns. You give us the grains, take them away and again give them to us. You are everything to the land lords. You are the best source of happiness and the best refuge.

  Recitation of this auspicious hymn in praise of VasudhA Devi (The Goddess of Earth) yields great religious merits to the person. He who recites this stotra early in the morning becomes a powerful leader. Men acquire the merits similar to giving away lands as gifts.

  People become freed of their sins like digging a well without Devi’s permission on another well, aggression of lands, releasing semen on earth and placing lit lamps directly on the earth.

 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #9589
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#10. பலாபலன்கள்

  சிவலோகம் சேருவான் நல்ல வேதியனுக்குச்
  சிறிதளவேனும் நிலம் தானம் செய்கின்றவன்.

  அநியாயமாக நிலத்தை அபகரிப்பவன் – நரகத்தை
  அடைவான் சூரியன், சந்திரன் உள்ள வரையில்.

  பசுக்களின் மேய்ச்சல் பாதையைத் தடுப்பவன்;
  பயிர் செய்து நீர் நிலைகளை அழிப்பவன்;

  வெட்டுபவன் அம்பின் முனையால் பூமியை;
  விட்டவன் பூமியின் தனது வீரிய சுக்கிலத்தை;

  கிணற்றை சிதிலமாக விடுபவன் – குளிக்கும் முன்
  கிணற்றிலிருந்து ஐந்து பிடி மண்ணை வீசாதவன்;

  பிண்டத்தைச் சிரார்த்தம் செய்யும் பூமியினில்
  பண்டம் எதுவும் தராமல் இலவசமாக இடுபவன்;

  பூமியின் மீது நேரடியாக தீபத்தை வைப்பவன்;
  பூமியின் மீது நேராகப் புத்தகத்தை வைப்பவன்;

  முத்து, ரத்தினங்கள், பொன், பிரதிமைகள்;
  சங்கு, யந்திரம், மலர்கள், துளசி பத்திரங்கள்;

  ஜபமாலை, மலர் மாலை; கற்பூரம், கோரோசனை
  சந்தனக் கட்டை, ருத்திராக்ஷம், தர்ப்பைப் புல்லை

  ஆசனமில்லாமல் பூமி மீது நேரே வைப்பவன்;
  யாக உஷ்ணத்தைப் பாலினால் தணிக்காதவன்;

  பூகம்பம், கிரஹணத்தில் பூமியை வெட்டுபவன்;
  பூமிக்குத் துன்பம் தருகின்றவர்கள் இவர்கள்.

  நரகத்தில் உழல்வர் நெடுங்காலம் துன்புற்று
  நிலத்துக்குத் தாம் இழைத்த தீங்குகளுக்காக.

  பிற பெயர்கள் ஆகும் பூமிக்கு கச்யபி, மேதினி
  ப்ருத்வீ, விஸ்வம்பரை, அனந்தை முதலியன.

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  9#10. The Right Deeds and The Wrong Deeds.

  One who donates a piece of land to a worthy Brahmin will find a spot in Sivalokam. One who grabs a piece of land which does not belong to him will suffer in the hell as long as the Sun and the Moon exist.

  The list of people who commit sins against Mother Earth and hurt her.

  1. One who blocks the way of the cattle going for grazing;

  2. One who cultivates on the riverbeds and the bottoms of lakes and ponds;

  3. One who scratches the earth with the tip of his arrow;

  4. One who releases his semen on the ground;

  5. One allows a well to become dilapidated;

  6. One who does not throw out five handfuls of soil before bathing in a well

  7. One who throws the sraardha piNdam without paying the land owner any money;

  8. One who places a lit lamp directly on the floor;

  9. One who places books directly on the floor;

  1O. One who places auspicious articles like pearls, gems, gold, God’s images, conch, yantra, flowers, thulsasee leaves, japamAlA, flower garlands, camphor, Gorojana, sandal wood, rudrAksha, kusa grass etc directly on the ground;

  11. One who does not sprinkle milk after completing the yAga to cool the earth;

  12. One who digs the earth during earthquakes and eclipses.

  All these sinners will land in the hell and suffer for long.

  The other names of earth are Kasyapi, Pruthvee, Visvambara, Anantha, Medhini etc.


 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #9590
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,849
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 9

  9#11. தேவி கங்கை

  சூரிய வம்ச சகரனுக்கு இரு மனைவியர்;
  பிறந்தான் அசமஞ்சன் ஒரு மனைவிக்கு.


  அறுபதினாயிரம் மகன்கள் மற்ற மனைவிக்கு;
  எரிந்து சாம்பலாயினர் கபிலரின் சாபத்தால்!


  கடைதேற்ற கொண்டு வர வேண்டும் தவத்தினால்
  கங்கையை விண்ணுலகிலிருந்து மண்ணுலகுக்கு!


  தவம் செய்தான் அசமஞ்சன் லக்ஷம் ஆண்டுகள்;
  தவம் செய்தான் அம்சுமான் லக்ஷம் ஆண்டுகள்;


  ஆகாச கங்கையை பூமிக்குக் கொண்டு வருவதற்கு
  அருந்தவம் செய்தான் பகீரதன் லக்ஷம் ஆண்டுகள்;


  பகீரதன் தவம் பலித்து விட்டது – ஆகாச கங்கை
  பாகீரதியாக இறங்கினாள் நதியுருவில் பூமிக்கு.


  தரிசனமே நீக்கிவிடும் பாவங்களை என்றால்
  ஸ்பரிசம் தரும் பத்து மடங்கு புண்ணியத்தை.


  புண்ணிய தினங்களில் நாம் கங்கா ஸ்நானம்
  பண்ணியதின் பலனைச் சொல்வதும் அரிது!


  சந்திர கிரஹண ஸ்நானம் கோடிப் புண்ணியம்;
  சூரிய கிரஹண ஸ்நானம் பத்து மடங்கு அதிகம்!


  நதியுருவத்தில் அடைவாள் லவண சமுத்திரத்தை;
  அதுவும் ஆகும் மஹா விஷ்ணுவின் ஓர் அம்சம்.


  ஓடி வருகின்றாள் கங்கை நதியாகி பாரதத்தில்;
  கூடி மகிழ்கின்றாள் தினமும் சமுத்திர ராஜனை.


  ஆராதிக்க வேண்டும் வினாயகரை விக்னங்கள் நீங்கிட;
  ஆராதிக்க வேண்டும் சூரியனை ஆரோக்கியம் பெற்றிட;


  ஆராதிக்க வேண்டும் அக்னியைத் தூய்மை பெற்றிட;
  ஆராதிக்க வேண்டும் விஷ்ணுவை சம்பத்துப் பெற்றிட;


  ஆராதிக்க வேண்டும் பரமசிவனை ஞான பெற்றிட;
  ஆராதிக்க வேண்டும் தேவியை மோக்ஷம் பெற்றிட!


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  9#11. Ganga Devi


  Sagara, a king of Soorya vamsa had two wives. One of them has a son called Asamanjan and the other wife gave birth to sixty thousand sons. All the sons save Asamanjan got burned down to ash due to the curse of Kapila Muni.


  Ganga had to be brought down from heaven to earth to liberate the sixty thousand dead princes. Asamanjan took up penance for one laksh years and died before his aim was realized.


  His son AmsumAn took up penance for one lakh years with out any success. His son Bhageerata took up penance and his attempt was successful. Ganga Devi descended from the heaven to the earth in the form of a river.


  The darshan of River Ganga gives a person good merits. Her touch purifies by removing all the sins. The holy dip taken on auspicious days add to our merits and removes our sins.


  Ganges runs through several cities in BhArata Varsha and unites with the salty sea which is also an amsam of MahA VishNu.


  Praying to VinAyaka removes all our obstacles. Praying to Sun God bestows good health on us. Praying to Agni gives us purity. Praying to Vishnu gives us wealth. Praying to Siva gives us Knowledge and praying to Devi gives us total Liberation.
 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •