A poem a day to keep all agonies away! - Page 911
Tamil Brahmins
Page 911 of 911 FirstFirst ... 411811861901907908909910911
Results 9,101 to 9,106 of 9106
 1. #9101
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  kanda purANam - asura kANdam

  36a. மஹாகாளர் வருகை

  அண்மையில் மறைந்து நின்றிருந்தார்
  அயிராணியின் காவலர் மஹாகாளர்.

  அஜமுகி அயிராணியை இழுத்தவுடன்
  அதட்டிக் கொண்டு முன்னே வந்தார்.

  “எங்கே செல்லுகிறாய் களவாடியபடி?
  தாங்கள் அஞ்ச வேண்டாம் தாயே!

  தங்களைப் பற்றி இழுத்த கரத்தை
  இங்கேயே வெட்டுகின்றேன் நான்! ”

  அயிராணி அச்சம் நீங்கினாள்;
  அஜமுகி விழித்துப் பார்த்தாள்.

  “என் முன் நில்லார் மும்மூர்த்திகளும்!
  என்னை எதிர்க்கத் துணிந்தவன் யார்?”

  “அயிராணியை விட்டுவிடு இப்போதே!
  செய்த குற்றத்தை மன்னித்துவிடுகிறேன்.”

  “அஞ்சாது என்னிடம் பேசுகின்றாய்!
  தஞ்சம் அயிராணிக்கு அளிக்கின்றாய்!

  உன் எஜமானன் யார் என்று கூறுவாய்!”
  “என் பெயர் வீரமஹாகாளன் என்பது.

  வெள்ளை யானை வீரன், மூவுலகின் சூரன்
  அளித்தான் இந்த வேலையை எனக்கு!”

  அய்யனாருக்கும், இந்திரனுக்கும் ஒரு போல
  ஐயம் இன்றிப் பொருந்தியது இந்த வர்ணனை.

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

  2#36a. MahAKALar intervenes!


  MahAkALar was hiding somewhere nearby. When Ajamukhi pulled IndrANi’s hand, he came forward to protect her. “Where do you plan to take her to?” he angrily demanded Ajamukhi.

  He told IndrANi,”Please don’t be afraid oh Queen! I will chop off the hand that caught hold of your hand!” IndrANi now felt reassured and Ajamukhi felt very troubled.

  “The Trinity are afraid to stand in my presence. Who is this bold one then?”

  “Let IndrANi go and I will pardon your crime” MahAkALar told Ajamukhi.

  “You speak very bravely. So You protect IndrANi. Tell me now who are you who is your master?’

  “I am MahAkALar and my valorous master is the one who rides on a white elephant.”

  This description suited both Indra and AiyyanAr and so Ajamukhi got confused.

 2. #9102
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  The 64 Thiru ViLaiyAdalgaL.

  15a. மேருவுக்குப் புறப்பாடு

  # 15. மேருமலையைச் செண்டால் அடித்தது

  15 (a). மேருவுக்குப் புறப்பாடு

  குறுமுனி அருளிய சிவவிரதத்தைத்
  தருமம் எனக் கருதிப் பின்பற்றியவன்;
  திருக்குமரனுக்குத் தந்தையானான்,
  அருமை மகன் பெயர் வீரபாண்டியன்!

  கல்வி, கேள்வி, வேதம் ,புராணம்,
  கரி பரியேற்றம், தேரோட்டம்,
  கற்றான் கற்கவேண்டியன எல்லாம்
  கொற்றவன் மைந்தன் வீரபாண்டியன்.

  மீண்டும் பொய்த்தன மழை மேகங்கள்!
  யாண்டும் வற்கடம், பசிப்பிணி, வறுமை;
  “தீருமா இத்துயர்?” என வினவினால் பதில்,
  “ஓராண்டு காலம் நீடிக்கும் இப்பஞ்சம்!”

  இத்தனைத் துயரைக்கண்டு மனம்
  தத்தளிக்க மன்னன் வேண்டினான்;
  மீனாக்ஷி சுந்தரேஸ்வரரிடம், “இது
  தானாக நீங்க என்ன செய்வேன் நான்?”.

  கனவினில் தோன்றினார் கருணைக்கடல்;
  “மனம் உடைந்து போய்விடாதே மாறா!
  பொன்னும், பொருளும் உள்ள இடத்தை
  இன்னும் உனக்கு நான் உரைக்கவில்லை!

  தருக்குடன் நின்று, செருக்குடன் விளங்கும்,
  மேரு மலையின் அருகில் ஒரு குகையில்,
  இருக்கின்றது அளவில்லாச் செல்வம்!
  இருப்பது உன் குடி மக்களுக்காகவே!

  படையுடன் நீ புறப்படுவாய் உடனே!
  வடதிசை நோக்கி நடத்துவாய் அதனை!
  செருக்குடன் இருக்கும் மா மேருவின்
  தருக்கு நீங்க அதைச் செண்டால் அடி!

  ஒளித்து வைத்துள்ள பொற்குவியலை
  களிப்பு எய்தும்படி அள்ளிக் கொள்வாய்!
  மிகுந்த பொன்னை அங்கேயே வைத்துத்
  தகுந்த முறையில் அதனைப் பாதுகாப்பாய்!”

  கனவு கலைந்தது உக்கிரவர்மனின்;
  கவலை ஒழிந்தது பாண்டிய மன்னனின்!
  கடலென ஒரு பெரும் படையும் புறப்பட்டு
  வடதிசை நோக்கிச் செல்லலாயிற்று.

  பறந்த புழுதியும் கண்களை மறைத்து;
  சிறந்த மீன்கொடி கண்களைப் பறித்தது!
  பொன்னும், பொருளும் பெரும் ஆவலால்
  முன்னம் நகர்ந்தது மன்னன் படைகள்.

  வாழ்க வளமுடன். விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #15 (a) THE MARCH TO THE MOUNT MERU.

  Ugravarman followed the Soma Vaara Vratham taught by Agasthya maharishi sincerely. He was blessed with a worthy son whom he named as Veera Paandiyan.

  His son was as brave as he was intelligent. He learned Vedas, Puranas and Saasthras. He mastered the weapons of warfare as well as the war techniques.

  There was a drought one more time. People were starving due to famine.The king consulted the astrologers. Their predictions were bad indeed! One year of food scarcity was foreseen!

  The King Ugravarman was feeling miserable and helpless. He prayed to Lord Siva to show him a way out. God appeared in his dream that night and said,

  “Do not lose hope and courage! I have a good news to share with you.There is a cave near the proud Mount Meru which is filled with gold and other valuables.

  March to Mount Meru with your army. Conquer the proud Meru by hitting it with the bouquet given by your father.
  It will then reveal the secrets about the buried treasure.

  You may take as much as you want. Seal the cave again for keeping the treasure safe for your future use.”

  The king was thrilled by the revelation in his dream. He was filled with fresh hopes of success. He left with a huge army and marched northwards. The dust raised by their march made visibility impossible. The Fish in the flag of Paandiya king was fluttering high in the air. The whole army was excited about finding a solution to the famine and drought.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #9103
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 7

  7# 26. சோகக் காட்சி

  “கொல்வதில்லை பெண்களை என்பது என் விரதம்.
  கொல்ல வேண்டியுள்ளது என் எஜமானன் ஆணையால்.

  தலையைக் குனித்து அமர்ந்து கொள் என் முன் – உன்
  தலையைக் கொய்யும் சக்தி உள்ளதா என் கைகளில்?”

  விந்தையாக இருந்தது சந்திரமதிக்கு இந்த இரக்கம்!
  விந்தை தான் இந்த இரக்கம் ஒரு சண்டாளனிடம்!

  “கொலை செய்யப் போகும் புலையனே கேள் இதை;
  விலை மதிக்க முடியாத உதவியைக் கோருவேன்.

  இறந்து விட்டான் மகன் வனத்தில் அரவம் தீண்டி;
  எரியிட்டு விடுகிறேன் அவனை உன் கண் முன்னே!

  அதுவரை பொறுத்திருப்பாய் என்னை தண்டிக்க;
  இதுவே உன்னிடம் என் பணிவான வேண்டுகோள்!”

  அனுமதித்தான் அரிச்சந்திரன் அபலைப் பெண்ணை;
  அழுதாள் மீண்டும் மகனைச் சுமந்து வந்து கிடத்தி.

  சிறுவனின் ஆடைகளை அவிழ்த்தான் புலையன்;
  பெரிய வீட்டுப் பிள்ளையின் வனப்பைக் கண்டான்.

  நினைவுக்கு வந்தான் அவன் மகன் லோகிதாசன்.
  நினைத்தான் ‘அவன் எங்கு எப்படி இருக்கிறானோ?’

  அழுதாள் அரற்றியபடி சந்திரமதி நெஞ்சம் வெடிக்க.
  அறிந்தான் அவர்கள் தன் மனைவி, மகன் என்பதை!

  மயங்கி விழுந்தான் அரிச்சந்திரன் துக்கம் மேலிட்டதால்!
  மயங்கி விழுந்தாள் கணவனை அறிந்து கொண்ட அவளும்!

  அரற்றினான் மகனைத் தழுவிக்கொண்டு அரிச்சந்திரன்;
  அரற்றினாள் மணாளன் நிலையைக் கண்ட மனைவியும்.

  ஏசினாள் அவள் தெய்வங்களை! ஏசினாள் தர்மத்தை!
  ஏசினாள் அவள் சத்தியத்தை! ஏசினாள் விரதத்தை!

  “வெட்டுங்கள் என் தலையை எஜமானன் ஆணைப்படி!
  வெல்லுங்கள் மீண்டும் உங்கள் சத்திய விரதத்தில்!”

  “பிள்ளைக்கு மூட்டும் தீயில் விழுந்து விடுகிறேன் நான்!”
  “பிள்ளைக்கு மூட்டும் தீயில் விழுந்து விடுகிறேன் நானும்!

  சுவர்க்கமோ, நரகமோ, அடைவோம் மூவரும் ஒன்றாக!”
  சம்மதித்தனர் இருவரும் சிதையுடன் எரிந்து போவதற்கு.

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  7#26. A pathetic scene

  Harischandra told the woman whom he did not recognize as his wife,” Non-killing of any woman is my vtratam. But today I have to kill you in order to obey my master’s command. I do not know whether my hands have the power to kill you. Please sit here with your head bent forward!”

  Chandramati did not recognize her husband since he had changed so much. She was surprised by this compassion shown by a chaNdALan. She spoke to him thus,

  “Listen to me please. I seek a favor from you before I get beheaded. My son lies dead in the forest bitten by a venomous snake. Let me cremate him right in front of your eyes. After that you may carry out the command of your master.”

  Harischandran agreed to this request. Chandramati ran to the forest, fetched the body of her son. She laid it in front of Harischandra and lamented and wailed recalling her better days in the past.

  Harischandran removed the clothes worn by the boy. The features of the boy proved that he was not an ordinary boy but one who was born in a royal family.

  He was reminded him of his own son LohidAsa and he wondered where his son was and what he was doing at that time.

  The recalling of the past by Chandramati made him realize that she was his wife and the dead boy was his own son. He fainted from the shock of his sorrow.

  Now Chandramati recognized him and she too fainted seeing the pathetic condition of her husband. She cursed the Gods, she cursed Dharma which was playing havoc in their lives. She cursed Satyam and she cursed vratam.

  She told her husband,”Behead me now as commanded by your master and prove that you have won in the test of Dharma and kept up your vratam in adhering to satyam.

  Harischandra decided to burn himself on the pyre made for his son. She too decided to do the same. They both decided to burn on the pyre along with their son and reach either swarggam (heaven) or narakam (hell) which hardly mattered now.


 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #9104
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  bhagvathy bhaagavatam - skanda 1

  1#18d. ஜனகனின் பதில்

  “மனத்தை வெல்வது மா தவருக்கும் அரிதே!
  மனத்தை வெல்லப் பக்குவம் பெறவேண்டும்.


  அனுபவித்துப் பின் அடக்க வேண்டும் மனத்தை.
  அனுபவிக்காது துறப்பது என்றுமே ஆபத்தானது.


  சாந்தம், அறிவு, ஆத்ம விசாரம் உடையவன்
  சம்சார வாழ்க்கையினால் பந்தப்படமாட்டான்.


  இருப்பான் சமபுத்தி கொண்டவனாக – இல்லை
  இன்பம் லாபத்தாலோ, துன்பம் நஷ்டத்தாலோ.


  விதித்த வேத கர்மங்களைச் செய்யும் ஒருவன்
  விரும்பக் கூடாது அந்தக் கர்மங்களின் பலனை.


  அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அவற்றை ஈஸ்வரனுக்கு;
  ஆனந்த மயமான ஆத்ம அனுபவம் பெறுவதற்கு.


  ஆள்கின்றேன் மன்னனாக மிதிலையை – ஆனால்
  வாழ்கிறேன் நான் சமபுத்தியுடன் யதேச்சையாக.


  சுகமும் இல்லை, துக்கமும் இல்லை எனக்கு;
  சுலபம் ஜீவன் முக்தனாவது பற்றை ஒழித்தால்!


  அனுபவிக்கின்றேன் அரசவாழ்வின் போகங்களை
  அடைவதில்லை அவற்றில் பற்றோ, விருப்பமோ!


  கடமைகளைச் செய்ய வேண்டும் திறமையாக;
  உடமை கொள்ளக்கூடாது அவற்றின் பயன்களை!


  காணும் பொருட்கள் அனைத்தும் பந்தப்படுத்தும்;
  காண இயலாத பொருட்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தா!


  பேதங்களை உணரச் செய்வது மனிதனின் மனம்;
  வேதனை, சாதனையை உணர்த்துவது மனித மனம்.


  பரமாத்மாவை அடைய முடியும் அனுமானத்தால்
  பரமாத்மாவை அடைய விடாது தடுப்பதும் மனம்!


  பந்த மோக்ஷங்களுக்குக் காரணம் மனித மனம்;
  இந்திரியங்களோ, தேஹமோ, ஜீவனோ அல்ல.


  பற்றும், வெறுப்பும் தோன்றுவது மனத்தால்
  பகைவன், நண்பன் என்ற பேதங்கள் மனத்தால்.


  பேதங்கள் தோன்றுகின்றன மன விகாரத்தால்,
  பேதங்கள் மறையும் மன விகாரம் மறைந்தால்!


  வேதங்கள் விதிக்கின்றன வாழும் முறையினை;
  வேதங்களை மீறினால் அழியும் வர்ணாசிரமம்!”


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  1#18b. King Janaka’s reply

  King Janaka replied to sage Sukar. “Conquering the mind is impossible even for a tapasvi doing severe penance. One has to enjoy everything and then try to control his mind. Giving up everything without enjoying them may not prove to be successful.


  A person who has a calm temperament and intelligence and does Aatma vichAram (Self Inquiry) regularly, will not be bound by samsAram. He will be at peace irrespective of whether he makes a profit or a loss.


  One must perform all the prescribed duties. But one should not covet for the fruits of those actions. Everything must be offered to God. The only aim should be to enjoy Aatma sukham ( the serene peace of mind).


  I rule this country as its King. But I live my life with equanimity. I am neither happy nor sad. It is easy to become a a jivan muktan if one gives up all desires and attachments. I live the life of a king. But I do not get attached to the comforts and pleasures. We must perform our duties well but should covet the fruits of our actions.


  Everything we can see with our eyes or feel with our senses bind us to samsAram. Those which can not be seen or felt do not bind us. Mind creates and feels the various differences. Mind feels the pride of a victory and the sorrow of a defeat.


  One can easily attain Aatman ( realize The Self) but it is the mind that stops it from happening. The main reason for man’s bondage is not his body, nor his indriyAs the sense organs, nor intellect but his mind.


  Mind feels the love or the hatred. Mind brands people as friends and enemies. All the differences will vanish when the mind vanishes. The Vedas lay down the rules for righteous living. If we do not adhere to them then the varNAsrama dharmam will be ruined.”

 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #9105
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  kanda purANam - asura kANdam

  36b. மாதர் இருவர்

  தேவர் கோனின் ஏவலாளனா இவன்?
  ஏவினாள் முத்தலைச் சூலத்தை அஜமுகி.

  இரு துண்டாகச் சூலம் உடையும்படி
  ஒரே வீச்சில் வீழ்த்தினார் மஹாகாளர்.

  அருகில் இருந்த துன்முகியின் கையில்
  அயிராணியை அளித்தாள் அஜமுகி.

  துன்முகியின் சூலத்தைத் தான் வாங்கி
  வன்மத்துடன் பாய்ச்சினாள் அஜமுகி.

  வீழ்ந்தது அதுவும் இரண்டு துண்டாகி
  வீசிய மஹாகாளரின் வாள் வீச்சினால்.

  மலையைப் பறித்து எறிந்தாள் துன்முகி.
  மலையும் தூள் தூளானது வாள் நுனியில்.

  “சூரபத்மனின் வீரத் தோள்களில்
  ஆரமாவாள் இனிமேல் அயிராணி.

  தாரகன் படைவீரர் வெல்வர் உன்னை!
  தாமதம் எதற்கு நானே கொல்வேன்!

  வீணாக இறவாதே நீ ஓடிப் போ! – கண்
  காணாத இடத்துக்கு விரைந்து உடனே!”

  “பெண் என்று எண்ணிக் கொல்லவில்லை!
  வீண் வம்புகள் செய்யாமல் நீ விலகி விடு!”

  அயிராணியுடன் அஜமுகி, துன்முகியர்
  அங்கிருந்து செல்வதற்கு விரைந்தனர்!

  மின்னலெனப் பாய்ந்தார் மஹாகாளர்;
  பின்னாத கூந்தலைப் பற்றினார் கையால்.

  இடையில் இருந்த உடை வாட்படையால்
  உடன் துண்டித்தார் அஜமுகி கரத்தை.

  துன்முகியின் கரத்தையும் துண்டித்தார்!
  மண்மீது புரட்டினார் மாதரை உதைத்து!

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

  2#36b. Ajamukhi and Durmukhi.


  “So he is the servant of Indra”. Ajamukhi threw her trident at MahAkALar. He cut it into two with his sword. Ajamukhi took the soolam from Durmukhi’s hand and threw it at MahAkALar. It was also cut into two by him with his sword. Durmukhi now threw a mountain. He shattered it with the tip of his sword.

  “IndrANi’s hands will decorate Soorapadman like a garland worn around his neck by him”. The two asura women grabbed IndrANi and tried to flee from there.

  MahAkALar moved in very fast. He held Ajamukhi by her loose hair and chopped off her hand. He did likewise to Durmukhi. He
  pushed them both on the ground and kicked them real hard.

 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #9106
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  58,209
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  The 64 Thiru viLaiyAdalgal

  15b. மேருவை அடித்தது.

  # 15(b). மேருவை அடித்தது.

  எத்தனை நாடுகள்! எத்தனை ஆறுகள்!
  எத்தனை காடுகள்! எத்தனை மலைகள்!

  அத்தனையும் கடந்து நடந்து சென்றனர்,
  ஒத்த கருத்தினை உடைய படைவீரர்கள்.


  இடைப்பட்ட பலவித இன்னல்களையும்,
  இடையூறுகளைக் கடந்து சென்ற சேனை;

  அடைந்தது காசி என்னும் புண்ணிய நகரை,
  கடைதேற்றும் அழகிய கங்கைக் கரையில்.


  கங்கையில் புனித நீராடிய பின்னர்
  மங்கையொரு பாகனின் தரிசனம்!

  தங்கு தடையின்றி நடந்த சேனைகள்
  தங்கநிற மேருவை அடைந்து விட்டன!


  “மஹாமேருவே! மலையரசே! பொன் மலையே!
  மஹாதேவன் கைவில்லே!” என்று பலவாறு

  புகழ்ந்து பேசிய போதும் அந்த மேரு மலை
  திகழ்ந்தது வெறும் ஒரு கல் மலையாகவே!


  சீறி வந்தது சினம் என்னும் ஒரு தீச்சுடர்
  மாறன் மனதில் இருந்து வெளிப்பட்டு!

  “ஆடுகிற மாட்டை ஆடிக் கறக்கணும்!
  பாடுகிற மாட்டைப் பாடிக் கறக்கணும்!”


  சொல்லுக்கு மயங்கி வெளிப்படாமல்
  மல்லுக்கு நிற்கும் அம்மலையரசனின்,

  மண்டையில் ஓங்கி அடித்தான் தன்கைச்
  செண்டால் உக்கிரவர்ம பாண்டியன்.


  “அடி உதவுவது போல் ஒருவருடைய
  அண்ணன், தம்பி கூட உதவமாட்டார்!”

  தருக்கு அழிந்தது மேருமலையின்,
  செருக்கு ஒடுங்கி அது வெளிப்பட்டது.


  நான்கு முகங்கள்; நாலிரண்டு கைகள்,
  வெண்குடை தாங்கிய அழகிய உருவம்!

  “என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு” என வினவ,
  பொன்னை வேண்டினான் உக்கிர மன்னன்.


  “மன்னன் விழையும் ஆணிச் செம்பொன்,
  மண்ணில் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது!

  மாமரத்தின் நிழலின் கீழே வெகு ஆழத்தில்
  மாநிதி ஒன்று புதைந்து கிடக்கின்றது அரசே!


  வேண்டும் மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு
  மீண்டும் பாறையால் மூடி விடுங்கள்.

  வேண்டும் போது நீங்களே இங்கு வந்து
  மீண்டும் அதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம்!”


  பாண்டிய மன்னன் இறைவன் திருவருளால்
  வேண்டிய பொன்னும் பொருளும் பெற்றான்;

  மீண்டும் பாறையால் மூடிவிட்டு , அதன் மேல்
  பாண்டிய இலச்சினையைப் நன்கு பதித்தான்.


  மீண்டும் வந்தனர் தங்கள் மதுரையம்பதிக்கு!
  வேண்டும் அளவுக்குக் கையில் பொன், பொருள்!

  வேண்டும் பொருட்களை வாங்கிய மன்னன்
  யாண்டும் வறுமைப் பிணியைத் தீர்த்தான்.


  கோள்கள் தம் நிலைக்குத் திரும்பின;
  ஆள்பவருக்கு அனுகூலமான காலம்;

  வளமை கொழிக்கும்படிப் பெய்தது மழை.
  வறுமை எங்கோ பறந்தோடி விட்டது!


  வளர்ந்து நின்றான் வீர வாலிபனாகத்
  தளர்ந்த மன்னன் மகன் வீரபாண்டியன்;

  அருமை மகனுக்குப் பட்டம் சூட்டி, சிவன்
  திருவடிகளில் கலந்தான் உக்கிரவர்மன்.


  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

  # 15.(b) THE CONQUEST OF MOUNT MERU..


  The army marched through many countries, crossed many rivers, passed through many forests and scaled many mountains in its path.The army finally reached the holy city Kasi, on the banks of river Ganges.


  Everyone took a holy dip in the Ganges.They had a dharshan of Visalakshi Devi and Lord Viswanaathan. The army then kept on marching till it reached the Mount Meru.


  The King Ugravarman praised the mount Meru in many sweet words but it would not budge! It remained silent just like a real mountain of rocks!


  The King remembered the words spoken by his father as well as by Lord Siva in his dream. He hit the Mount Meru with the bouquet given by his father long ago!


  The Mount Meru lost its pride and arrogance and appeared before the king in a human form. It had four heads and eight arms and looked magnificent.


  It demanded the king as to what was his wish.The king wanted to know about the buried treasure. The Mont Meru told him,

  “The treasure is buried under the shade of the mango tree over there. You may open the cave and take out as much treasure as you want. But do seal the cave again before you go back.”

  The king was pleased to find the huge treasure. He took out as much as he thought he would need to meet the crisis in his country. He sealed the cave with his own emblem and returned to Madhuraapuri.


  He bought enough food stuff to feed his citizens till better days returned.The rains came back in due time. The crops grew well and the prosperity returned to the kingdom once again.


  Veera Paandiyan was ready to take over as the new king. Ugravarman crowned him as his successor. When his time came, he merged with the lotus feet of Lord Siva for eternity.


 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •