A poem a day to keep all agonies away! - Page 887
Tamil Brahmins
Page 887 of 887 FirstFirst ... 387787837877883884885886887
Results 8,861 to 8,869 of 8869
 1. #8861
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  SRI VENKATESA PURAANAM

  31a. ஆனந்தம் ஆனந்தம்!

  ஆனந்த மயமாக மாறிவிட்டது அங்கே
  ஆனந்த நிலயத்தில் மூவரின் வாழ்க்கை.

  சக்களத்திகள் போல இருக்கவில்லை – இரு
  சஹோதரிகள் போல அன்பு செலுத்தினர்.

  பரம சந்தோஷம் பக்த கோடிகளுக்கு;
  வரம் அளிக்க இருந்தனர் மூவர் என்று!

  தனிமையில் கூறினான் லக்ஷ்மியிடம்,
  ஸ்ரீனிவாசன் குபேரனின் கடனைப் பற்றி.

  “வட்டி கட்ட ஒப்புக் கொண்டேன் நான்
  வட்டி கட்ட வில்லை ஒரு முறை கூட.

  பழிக்கு ஆளாகி விடுவேனே – நான்
  இழிச் சொற்களைக் கேட்க நேருமோ?

  உதவ முடியும் உன்னால் எனக்கு!
  அதுவும் மிக எளிதான் முறையில்!

  உன்னைத் தேடி வரும் பக்தருக்கு வழங்கு
  பொன்னையும், பொருளையும் வாரி வாரி.

  என்னைத் தேடி வருபவர்கள் அளிப்பர் – அந்தப்
  பொன்னையும், பொருளையும் காணிக்கையாக!”

  புறப்பட்டாள் லக்ஷ்மி தேவி கேட்ட உடனே,
  “நிறைவேற வேண்டும் நம் நோக்கம் சுவாமி!

  தனியே இருக்க வேண்டும் நான் – நம்முடைய
  பணிகள் சரிவர நடை பெறுவதற்கு!” என்றாள்.

  பாதாள லோகம் சென்றாள் லக்ஷ்மி
  பகவானுக்கு உதவத் தயார் ஆனாள்.

  “நினைத்த காரியம் இனிதாக நடைபெறப்
  புனிதப் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நான்.”

  பகவன் பாடு மீண்டும் திண்டாட்டம்
  பாதாள லோகத்தில் லக்ஷ்மி தவத்தில்

  பூலோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றால் தான்
  ஆலோசிக்க முடியும் குபேரன் வட்டியை!

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #31b. Days filled with joy!


  Aanandha Nilayam was filled with happiness now. The lives of the three Gods were filled with joy and nothing but joy. SrinivAsan’s two consorts were more like two sisters than two co-wives competing for the love of their husband!

  The devotees were happy since now there were three Gods to bless them with whatever they wanted. One day when they were by themselves, SrinivAsan spoke to Lakshmi Devi about the money borrowed from Kuberan.

  He said, “I can return the money borrowed at the end of Kali yuga. But I had agreed to pay the annual interest and I could not pay that even once. I am afraid I will be ridiculed for going back on my promise.

  I may have to hear unkind comments. You can help me easily. Bless your devotees who throng to visit your temple with immense wealth. They will be only too happy to part with a portion of it and offer it to me.”

  Lakshmi Devi understood his requirement and his wish. She got ready to go away immediately. She told him, “If your plan should work out with success, we have to live separately in the future also.”

  She went to PAtAla lokam and wanted to purify herself for the task ahead of her. SrinivAsan never expected this to happen. Lakshmi had gone away to PAtAla one more time. She had started doing her penance once again. But she had to be on the earth
  and in her temple – if his plans of paying back the interest to Kubera were to succeed!

 2. #8862
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  DEVI BHAAGAVATAM - SKANDA 6

  6#29c. நாரதரின் குடும்பம் (3)

  “அழுதேன்; புலம்பினேன்; அரற்றினேன்;
  அருகில் வந்து நின்றார் ஒரு கிழ அந்தணர்.

  “மகன் என்றும், பேரன் என்றும் மாறாத பாசம்;
  மாடுகள் என்றும், மாளிகை என்றும் ஒரு பந்தம்;

  துக்கத்தின் காரணம் இந்த பந்தபாசம் தான்!
  துக்கத்தைக் துடைக்கத் தூக்கி எறி பாசத்தை!

  யார் நீ? யார் இவர்கள் இதற்கு முன்பு?
  எப்படி வந்தது பந்தமும், சொந்தமும் கூறு!

  சிந்தித்துப் பார் பந்தம், சொந்தம் பற்றி – சம்
  பந்தமே இல்லை உனக்கும், இவர்களுக்கும்.

  கடைத் தேறும் வழியை எண்ணுவாய் – உன்
  கடமை உன் ஆத்மாவைக் கடைத் தேற்றுவது!”

  தடாகத்துக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றனர்.
  “விடாது தொடரும் துயரம் மறைந்து விடும்.

  கனவைக் கற்பனையைப் போன்றது வாழ்வு.
  கணத்தில் மாறிவிடும் முங்கி நீராடு!” என்றனர்.

  பெண்ணாக முங்கினேன் தடாக நீரினில்;
  ஆணாக எழுந்தேன் தடாக நீரிலிருந்து.

  மறைந்து விட்டது பெண்ணின் உருவம்;
  மறுபடி ஆகிவிட்டேன் நாரத முனியாக!

  மறைந்து விட்டார் கிழ அந்தணர் அப்போது;
  மறைகள் போற்றும் நாரணன் நின்றார் அங்கு!

  மாயையைச் செய்தவன் மாலவன் அல்லவா?
  மயக்கத்தைத் தந்தது அந்த மாயை அல்லவா?

  “போகலாம் வா நாரதா நகருக்கு!” என்றார்.
  புகல முடியவில்லை பெண்ணாக வாழ்ந்ததை!”

  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K . ராமன்

  6#29c. NArada’s family (3)

  I wept bitter tears. I lamented. I was inconsolable. An old brahmin came and stood by my side. He spoke to me, ”Sons and
  grandsons bind you with their love and affection. The property and belongings bind you to samsAra.

  The cause of your misery is your affection and your attachment to these people and things. If you want to get rid of your sorrows throw away your affection and cast away your attachments.

  Who are you? Who are these people? How did you come to know them? Who were they previously? How did you get attached to them ? Why did you get attached to them? Think about all these things.

  You are not related to or connected to anything you think you are. Think of saving your soul and escaping from this delusion called samsAra. You duty is to realize your real Self and rejoice in it.”

  Then I was taken to a nearby pond and told to take dip to get rid of my sorrows and sufferings. I obeyed and took a dip in that pond. I was a woman when I went under the surface of water and a man when I rose above the surface of water. The mysterious old brahmin had as mysteriously disappered as he had appeared in the scene earlier.

  Lo and behold! Lord NArAyNan stood in his place. He told me “Come on NArada! Let us go into the city as already planned buy us!” The delusion I suffered was caused by MAyA. The deluding MAyA was caused by none other than Lord VishNu”.

  I could not tell him about my recent adventures as a woman. I am sure there was no need for me to tell it to him either.”

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #8863
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  KANDA PURAANAM - ASURA KAANDAM

  5k. யமதர்மன்

  சிறுவனின் மறுமொழி கேட்டுச்
  சினம் கொண்டான் யமதர்மன்.

  “என்ன துணிச்சல் அச்சிறுவனுக்கு?
  என் வாகனத்தைக் கொண்டு வா!”

  அமர்ந்து கொண்டான் அதன் மீதேறி;
  அவனே சென்றான் அச் சிறுவனிடம்.

  பாசம், தண்டம், சூலம் எடுத்தவனைப்
  பார்த்தவுடன் தெரிந்து விட்டது யாரென!

  சிவனிடம் தஞ்சம் புகுந்தான் சிறுவன்;
  சினத்துடன் பேசலுற்றான் யமதர்மன்.

  “யாது சொன்னாய்? யாது செய்தாய்?
  யாது எண்ணுகின்றாய் நீ சிறுவனே?

  சிவன் வகுத்த வரைமுறைகளை
  அவன் அடியார்களே மீறலாகுமா?

  சிவ வழிபாடு போக்கும் தீவினைகளை,
  சிவ வழிபாடு போக்குமா இக்கயிற்றை?

  பிறப்பும், இறப்பும் விடுவதில்லை
  திருமால், பிரமன், தேவர்களையும்.

  என் கடமையில் தவறேன் நான்!
  என்னுடன் நீ வரவேண்டும் உடனே!”

  “இல்லை ஒரு முடிவு சிவன் அடியாருக்கு!
  இனிதே வாழ்வார் சிவலோகம் சென்று!

  சிவனுக்கும் சிவன் அடியாருக்கும் இல்லை
  சிந்தித்துப் பார்த்தால் எந்த வேற்றுமையும்.

  எல்லோரையும் போல் நீ எண்ணாதே!
  எல்லாம் வல்ல சிவன் அடியார்களை;

  எனக்கு நீ இழைக்கும் துன்பங்கள்
  உனக்கே திரும்பவும் வரும் காண்!

  அறிவற்றவன் போலச் செயல் படாதே!
  திரும்பிச் சென்றுவிடு உடனடியாக!”

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

  2#5k. MAARKKANDEYAN AND YAMAN.


  Yaman became very angry to learn the words of the lad. He ordered his vAhanam to be brought to him, rode on it and went to the boy himself. The moment the lad saw him, he realised his true identity and moved closer to his Sivalingam.

  “What did you say? What did you do ? What is in your mind? The rules laid by Lord Siva should not be broken by His own devotees. Worship of Lord Siva will rid you of your sins but it can never save you from my pAsam (noose).

  Even VishNu, Brahma and the other Devas have inevitable birth and death. How can you defy your death? I will never fail in my duty. You must go with me!” Yama spoke in great anger.

  “There is no death for the devotees of Lord Siva. They live forever in his Sivalokam. Do not equate the devotees of Siva to the other ordinary mortals. The troubles you are going to cause me with backfire on you manifold. Go back to your own world and in
  future act sensibly”. The lad spoke thus and seemed to be unruffled.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #8864
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  SRI VENKATESA PURAANAM

  31b. மீண்டும் தவம்

  சென்றான் ஸ்ரீனிவாசன் பாதாள லோகம்;
  நின்றான் தியானம் செய்த லக்ஷ்மி முன்பு.

  கண்டாள் லக்ஷ்மி அகக்கண்களில் அவனை;
  காணவில்லை அவள் புறக்கண்கள் அவனை.

  “தரிசனம் தந்தீர்கள் எனக்கு – ஆனால்
  அரிதாகி மீண்டும் மறைந்து விட்டீர்கள்.”

  கலைந்து விட்டது உன் தவம் லக்ஷ்மி!
  வேலைகள் அநேகம் காத்திருக்கின்றன.

  தடைபட்டுள்ளன அவை உன் தவத்தால்;
  உடைபடும் தடை நீ பூலோகம் சென்றால்!

  சுகரின் ஆசிரமத்தில் காத்திருக்கின்றது,
  சுகமான ராஜ போகம் உனக்கு!” என்றான்.

  ஆதிசேஷனை தியானித்தாள் லக்ஷ்மி;
  ஆதிசேஷன் வந்து வணங்கி நின்றான்.

  “சேர வேண்டும் சுகரின் ஆசிரமத்தை!”
  தேர் நின்றது வெள்ளைப் பரிகள் பூட்டி!

  ஏறி அமர்ந்தாள் அழகிய ரதத்தினில்,
  அரிய ஆபரணங்கள் அணிந்த லக்ஷ்மி.

  ரதத்துடன் தேவியைத் தலையில் தாங்கி,
  வேகத்துடன் வெளிப்பட்டான் ஆதிசேஷன்.

  சாயாசுகர் கண்டார் மஹாலக்ஷ்மியை,
  “சரணம் சரணம் லோக மாதா!” என்றார்.

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  #31b. Back to Penance


  SrinivAsan went to the PAtAla lokam. He stood in front of Lakshmi Devi who was in deep meditation. She saw him with her inner eyes but when she opened her eyes but she did not find him there!

  “Lord! You appeared to my inner eyes but I am unable to see you now.” SrinivAsan told her, “Now that your meditation is disturbed, listen to me carefully. You have many tasks ahead of you. Your presence is needed on the earth and not in the PAtAla lokam. A
  very fruitful and joyous life awaits you in the ashram of Sage ChAyA Sukar.”

  She had to reach the surface of the earth now and that too very fast! Lakshmi Devi thought of Aadhiseshan and he appeared there immediately. She told him, “I have to reach the Aashram of Sage ChAyA Sukar now. Please arrange for that.”

  A chariot with white horses stood ready for her. Lakshmi Devi got into it decorated with her exquisite jewels. Aadhiseshan lifted the chariot on his head and they reached the surface of the earth near the Aashram of the Sage ChAyA Sukar.

  The Sage became happy to see Lakshmi Devi and welcomed her saying “SaraNam, SaraNam Loka MAtA!”

 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #8865
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  The increased traffic in this thread to 925 in the past 24 hours is encouraging.

  I than the readers of this thread foe showing their interest and sparing their time.

  Here is an easy method to read the posts of the past which yo might have missed.

  In stead of jumping from page to page and scrawling up and down

  just click on the links given below to read any post any time in any of the puraaNams.

  LINKS TO DEVI BHAAGAVATAM BLOGS

  17. https://bhagavathybhaagavatam.wordpress.com (Introduction on Devi)

  18. https://bhagavathybhaagavatam1.wordpress.com (Skanda 1 )

  19. https://bhagavathybhaagavatam2.wordpress.com (Skanda 2 )

  20. https://bhagavathybhaagavatam3.wordpress.com (Skanda 3 )

  21. https://bhagavathybhaagavatam4.wordpress.com (Skanda 4 )

  22. https://bhagavathybhaagavatam5.wordpress.com (Skanda 5 )

  23. https://bhagavathybhaagavatam6.wordpress.com (Skanda 6 )

  24. https://bhagavathybhaagavatam7.wordpress.com (Skanda 7 )

  25. https://bhagavathybhaagavatam8.wordpress.com (Skanda 8 )

  26. https://bhagavathybhaagavatam9.wordpress.com (Skanda 9 )

  27. https://bhagavathybhaagavatam10.wordpress.com (Skanda 10)

  28. https://bhagavathybhaagavatam11.wordpress.com (Skanda 11)

  29. https://bhagavathybhaagavatam12.wordpress.com (Skanda 12 ) 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #8866
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  LINKS TO KANDA PURAANAM BLOGS

  11. Kanda Puraanam (Urppathik Kaandam):

  12. Kanda Puraanam (Asura Kaaandam):

  13. Kanda Puraanam (Mahendra Kaandam):

  14. Kanda Puraanam (Por Puri Kaandam):

  15. Kanda Puraanam (Deva Kaandam):

  16. Kanda Puraanam (Daksha Kaandam):


  LINK TO VENKATESA PURAANAM

  49. Sri VenkatEsa purANam

  https://sreevenkatesapuraanam.wordpress.com

 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #8867
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  DEVI BHAAGAVATAM - SKANDA 6

  6#30a. மாயையின் வலிமை

  நாரதர் தொடர்ந்தார் வியாசருக்குக் கூறுவதை;
  நாரணன் மாயையின் வலிமையை உணர்த்தியதை.


  “ஆணாக நான் மாறியதைக் கண்டு அதிர்ந்து
  அழத் தொடங்கினான் கணவன் தாலத்வஜன்.


  “மனைவி என்ன ஆனாள்? எங்கே போனாள்?
  முனிவன் எப்படி வந்தான்? புரியவில்லையே!


  மறைந்து போனாள் ஒரு நொடியில் மாயமாக!
  நிறைவு எய்துமா எந்தன் வாழ்வு இனிமேல்?”


  பிதற்றியபடி அழத் தொடங்கினான் மன்னன்;
  கதறியதைப் பார்க்கப் பரிதாபமாக இருந்தது.


  கனிவாகக் கேட்டார் விஷ்ணு மன்னனிடம்,
  “மனைவியைத் தேடுகின்றாயே மன்னவா?


  எங்கிருந்து வந்தாள் உன் மனைவி அன்று?
  அங்கேயே திரும்பிவிட்டாள் அவள் இன்று!


  பந்து, மித்திரர்கள் என்பவர் யார் எனக் கூறு!
  மிதந்து செல்லும் துரும்புகள் நீரின் பரப்பில்.


  சேர்வார்கள்; பின் பிரிவார்கள் அவ்வப்போது.
  நீரின் போக்கு நிச்சயிக்கும் முற்றிலுமாக அதை.


  யோகமும், போகமும் நம் வசப்பட்டவை அல்ல.
  யோகமும், போகமும் காலத்தின் வசப்பட்டவை.


  நாடு திரும்பி முன்போல் அரசாள்வாய் – அன்றேல்
  காடு சென்று யோகத்தால் ஞானம் தேடி உய்வாய்.


  உடல் பெற்றுள்ளாய் நீ ஒரு நல்ல மனிதனாக;
  உடல் மறையும் முன்பே பெற வேண்டும் ஞானம்.


  நித்திய ஆனந்தம் தருவது ஞானம் ஒன்றே!
  சக்தி தேவியின் விளையாடல்கள் மற்றவை!”


  ஒப்படைத்தான் ராஜ்ஜியத்தைத் தாயாதிகளிடம்;
  எப்பாடு பட்டேனும் ஞானம் பெறச் சென்றான்.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K . ராமன்


  6#30a. The power of MAyA


  NArada continued to relate his adventures as a woman to Sage VyAsa to prove to him the power of MAyA.

  “When TAladwajan saw me turn into a man he got shocked and started crying out for his wife. “Where is my wife? Where did she go to? From where has this rushi appeared suddenly? My wife has disappeared in one second! Will my life ever be complete without her presence?” He started prattling and crying pathetically.

  VishNu spoke to him in a voice filled with compassion,” Oh King! You are looking for your lost wife! Whence did she come here on the other day? She has returned to the same place today.


  Tell me who are the kin and kith of a man? They are nothing more than straws floating on the surface of a river. They come together often and then go their separate ways. It is the flow of the water decides their meeting and parting.


  Yogam (acquiring a thing) and bhogam (enjoying a thing) are not in our hands or under our control. They are under the control of Time Factor.


  Go back to your kingdom and rule it as before. Or better still, you go to a forest and try to acquire true knowledge (JnAnam) through yoga sAdhana.


  You are born as a hale and healthy man. Your duty is to acquire JnAnam before the body drops down dead. Only the dawn of true knowledge can give you true and everlasting happiness. All the other things we see here are merely the child’s play in the hands of Devi ParA Shakti”.


  The king TAladwajan handed over his kingdom to one of his relatives and went to a forest. He was determined to seek and acquire true knowledge, while his body lasted.
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #8868
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  KANDA PURAANAM ASURA KAANDAM

  5l. யமன் இறத்தல்

  சிறு பயலின் சொற்களைக் கேட்டு
  சீற்றம் தலைக்கேறியது யமனுக்கு.


  இடி போல ஆரவாரம் செய்தான்;
  இடியின் மின்னலாகக் கண்களில் தீ!


  பாசக் கயிற்றை வீசி இழுத்தான் மிகுந்த
  நேசத்துடன் சிவனை அணைத்தவனை!


  கயிற்றினால் ஒரு துன்பமும் நேரவில்லை;
  மயிர்க் கூச்செறிய வெளி வந்தான் சிவன்!


  “மதம் தலைக்கேறியது எமனுக்கு!”- ஒரு
  பதம் தூக்கி உதைத்தருளினான் யமனை .


  வீழ்ந்து இறந்தான் யமன் அங்கேயே!
  அழிந்தன அவன் படையும், ஊர்தியும்.


  “முடிவில்லாத ஆயுளைத் தந்தோம்!” என
  அடியவனை வாழ்த்தி மறைந்தார் சிவன்.


  சிரஞ்சீவி ஆகிவிட்ட மார்க்கண்டேயன்
  விரைந்து சென்றான் தன் பெற்றோரிடம்.


  சிவப்பதிகள் சென்று சிவனைப் பாடி
  சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்து வருகின்றான்.


  யமன் இறந்ததால் இல்லை இறப்பு!
  உயிர்கள் தோன்றிப் பெருகலாயின!


  வருந்திய நிலமகள் மாலிடம் கூற,
  திருமாலும், பிரமனும் சிவனிடம் கூற,


  உயிர்ப் பிச்சை தந்தார் யமனுக்கு;
  துயர் தீர்த்தார் நிலமகள் சுமையின்.


  “என் அடியவர்களை நெருங்கி விடாதே!
  என் அடியவர்கள் எனக்குச் சமம் ஆவர் !


  என்றும் நீ இதை மறந்து விடாதே!”
  எமன் திரும்பினான் தன் தென்புலம்.


  “தவத்தின் பெருமையை உணர்வீர்!
  தவம் பிழைப்பித்தது மணமகளை!


  தவம் உய்வித்தது மத யானையை.
  தவம் உயர்வித்தது மிருகண்டூயரை.


  தவம் தந்தது ஓர் ஒப்பற்ற மகனை.
  தவம் வென்றது ஊழ்வினைகளை.


  தவத்தின் பெருமையை உணர்வீர்!
  தவம் செய்து மேன்மைகள் பெறுவீர்!”


  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.


  2#5l. THE DEATH OF YAMA.

  Yama became terribly angry on hearing the lad’s reply. He roared like the thunder claps and his eyes shone like the lightning in the dark rain clouds. He threw his pAsam (noose) around the lad – who was hugging now the Sivalingam and pulled him with all his might.


  The lad did not suffer any pain but Lord Siva emerged from the lingam. He kicked Yama with one leg. Yama dropped down quite dead. His army and vAhanam also got killed.


  Lord Siva blessed the boy, ‘You will be a chiranjeevi!” and disappeared. The lad ran back home to tell the good news to his worried parents. He visits all the Siva temples and sings the glory of Siva even to this day.


  With the death of Yama there was no more death of any form of life. The population grew so much that the Goddess of Earth could not bear the weight of the living things. She told her sufferings to VishNu. He told it to Lord Siva.


  Lord Siva resurrected Yama and told him, “Never approach any of my devotees in the future. Remember that they are equal to me!” Yama returned to his kingdom.


  The sage KAsyapa concluded his long speech to his children thus:”Realise the greatness of penance. It brought back to life the bride-to-be. It gave moksham to a troubled elephant. It placed Mrugandooyar among the Devas. It gave Mrugandoo a great son. It
  nullified the evil effects of fate. So my dear children do penance and may you all become great people on the earth!”

 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #8869
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  57,207
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 60/11
  Given: 20/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  SRI VENKATESA PURAANAM

  31c. சாயா சுகர்

  சுகர் விரும்பினார் சாயுஜ்ய முக்தியை;
  சுகர் எழும்பினார் தம் யோகசக்தியால்.


  தடுத்தான் சூரியன் சுகரின் பிரயாணத்தை;
  விடுத்தான் சுகரிடம் கேள்விக் கணைகளை.


  “முன்னோர்கள் பூவுலகில் வாழ்ந்திருக்க,
  முன்பாக சாயுஜ்யம் அடைய முடியுமா?


  அருகதை இல்லை உமக்கு சாஸ்திரப்படி,
  அறிந்திருப்பீர் இதனை நீரும் முன்பாகவே!


  கிருஹஸ்தாஸ்ரமத்தை ஏற்க வேண்டும்;
  பிறக்க வேண்டும் புத்திரர்கள், சந்ததியினர்;


  பிரம்மஞானி ஆவது அதற்கும் பின்பு;
  அரிய சாயுஜ்யம் அதற்கும் பின்பு என்று.”


  “மனிதனுக்குத் தேவை நான்கு ஆசிரமங்கள்;
  முனிவனுக்குத் தேவை இல்லை ஆசிரமங்கள்;


  நீர்க்குமிழி போன்றது வாழ்க்கை என்று
  நீத்து விடுகிறோம் அதை முற்றிலுமாக.


  அடைய முடியுமா ஞான மார்க்கத்தை என
  விடை அறிய விரும்பினேன் தந்தையிடம்.


  அனுப்பினார் என்னை ஜனக ராஜனிடம்,
  வனப்புடன் விளக்கினார் ஜனகர் எனக்கு.


  பக்குவம் அடையாதவனுக்குத் தேவை இவை;
  பக்குவம் அடைந்தவனுக்கு அல்ல என்பாதை.”


  “விதிகளைக் கூறுபவர்களே தாம் கூறிய
  விதிகளை உடைக்கவில்லை முனிவரே!


  விஷ்ணு, பிரமதேவன், வசிஷ்டர், சக்தி,
  பராசரர், வியாசர், நீர் ஒரு வம்சத்தினர்.


  தேவை ஒரு சந்ததி சேவை செய்திட;
  தோற்றுவித்தால் உமக்கு சாயுஜ்யம்!”


  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.


  #31c. Sage ChAyA Sukar

  Sage Sukar wished to obtain SAyujya Mukti. He could travel in air by his yoga shakti. He went up higher and higher in the sky, until he was stopped by the Sun god. The sage was fired with several questions by the Sun God.


  “Your ancestors are still living on the face of the earth. It is your duty to serve them. Why do you wish for SAyujya Mukti before they have obtained liberation? You are not as yet qualified for it . I am sure you are aware of it yourself.


  You must take up Gruhastha Aasramam. You must beget good children. You can become a Brahma JnAni only after the completion of the Gruhastha Aasramam and VAna prastham. SAyujya Mukti comes at the every end of all the four Aashramams taken up in the correct sequence.”


  The Sage Sukar replied, “Taking up the four aashramams in the correct order is only for ordinary human beings and not for those who are born as Brahma JNanis. We know that the life of a human is just like bubble seen on the surface of water.


  We do not wish to entertain that or enter into samsaara. I asked my learned father Sage VyAsa whether it was possible to take up the gnana maarggam directly. He sent me to the king Janaka.


  King Janaka explained that point very well to me! He said the four Ashrams in the correct order is only for ordinary human beings and not for those who are already set on the gnAna mArggam.”


  “But O sage! Did you notice that those who preach these rules also follow them. They do not bend or break the rules to suit their convenience. Vishnu, Brahma, Vasishtar, Shakti, ParAsarar, Vyasar and you are from one lineage. You must beget a son to serve your elders. Sayujya Mukti is possible only after that.” The Sun God stuck to his line of argument.

 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •