Tamil Brahmins
Page 1011 of 1011 FirstFirst ... 11511911961100110071008100910101011
Results 10,101 to 10,106 of 10106
 1. #10101
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12


  12#9f. சக்தி கணங்கள் (6)

  உள்ளது மரகதப் பிரகாரம் அதற்கும் அப்பால்;
  உள்ளன மரகத மயமாக இங்கு அனைத்துமே.


  உள்ளது ஒரு ஷட் கோணம் இங்கே – அதில்
  உள்ளார் பூர்வ கோணத்தில் பிரம்ம தேவன்.


  உள்ளார் காயத்ரியுடன், அக்ஷ மாலையுடன்,
  உள்ளார் குண்டிகையுடன், தண்டாயுதத்துடன்.


  துலங்கும் மூர்த்திகளின் வடிவம் எடுத்து ஸ்மிருதிகள்,
  சாஸ்திரங்கள், மந்திரங்கள், இதிஹாஸ, புராணங்கள்.


  உள்ளார் நிருதி கோணத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தி;
  உள்ளார் சங்கு, சக்கரம், தாமரை, கதை ஏந்தி.


  உள்ளார் தம் பெருமை, மேன்மைகள் தோன்ற;
  உள்ளார் தம் தஸ அவதாரங்களோடு கூடியவராக.


  உள்ளார் வாயு கோணத்தில் ருத்திர மூர்த்தி
  பரசு, அக்ஷ மாலை, அபயம், வரதங்களுடன்.


  இருப்பாள் சரஸ்வதி தேவியும் இங்கே;
  இருக்கும் ருத்திர வேதங்களும் இங்கே.


  வடிவெடுத்திருக்கும் இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள்;
  வடிவெடுத்திருக்கும் மற்றுமுள்ள ஆகமங்களும்.


  உள்ளான் அக்னியின் கோணத்தில் குபேரன்;
  உள்ளான் ரத்ன கும்பம், மணிக் கரண்டி ஏந்தி.


  உள்ளான் மஹாலக்ஷ்மியோடும், கணங்களோடும்;
  உள்ளான் தேவியின் நிதிகளுக்கு ஒரு அதிபதியாக.


  உள்ளான் மேற்குக் கோணத்தில் மன்மதன்;
  உள்ளான் தன் நாயகி அழகி ரதிதேவியுடன்.


  உள்ளான் பாச, அங்குச, தனுஸு, பாணம் ஏந்தி;
  உள்ளன சிருங்கார ரசங்கள் வடிவெடுத்து அங்கு.


  உள்ளார் ஈசான கோணத்தில் விநாயகர்,
  உள்ளார் பாசாங்குசதாரியாகப் புஷ்டியாக.


  உள்ளன அவர் பெற்ற ஐஸ்வர்யங்கள் அங்கே;
  உள்ளன அவர் பெற்றுள்ள விபூதிகள் அங்கே.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  12#9f. Shakti GaNAs (6)


  Next is the sixteenth enclosure wall made of Emerald or Marakata. Everything inside this enclosure is made up of Marakata MaNi. This region has all the excellent objects for enjoyments.


  There is a Yantra in a hexagonal shape. A DevatA resides in each of the six corners. BrahmA and GAyatree Devi resides on the eastern cornerof this Yantra.


  BrahmA holds his KamaNdalu, his rosary, his dandAyudam and the abhya hastam. GAyatree Devi is also decorated similarly.


  VedAs, Smritis and PunrANAs assume physical forms and reside here. All the avatars of BrahmA, GAyatree and VyAhrutis live here.


  On the south-west corner resides MahA VishNu holding on to his Conch shell, club, discus and lotus. SAvitri Devi also lives here. All the various avatars of Vishnu and SAvitree are also there.


  On the north western corner reside MahA Rudra and Sarasvati Devi. Both of them hold Paras’u, rosary, signs of granting boons and fearlessness in their four hands.


  All the different AvatAras of Rudra and PArvati Devi live here. The sixty four main AgamAs and the various tantras live here with their respective physical forms assumed by them.


  On the south-eastern corner lives Kubara the Lord of wealth holding a jar or jewels and gems. MahA Lakshmi also lives here.On the western corner live KAma DEva and Rati Devi. Madana holds a noose, a goad, a bow and arrows. All his retinue and attendants live here, incarnate in their forms.


  On the north-eastern corner lives GaNEs'A – the Remover of all obstacles, holding a noose and a goad and with his Pushti Devi. All his glories and vibhootis also live here.


  These six DevatAs are the cosmic integral form of the various Devatas in all the other brahmANdAs. They all worship Devi from their respective regions. 2. #10102
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்

  #018. யோக சக்தி

  அஷ்டாங்க யோகம் என்பதை முறையாக
  இஷ்டத்துடன் செய்து வரும் யோகிகள்,

  அடைவர் பலவித சக்திகள்; அவர்களை
  அடைவிக்கும் அவைகள் உயர் நிலைக்கு.

  மூன்று காலமும் உணரும் சக்திகளை
  முழுமையாக அவர் அடைந்திடுவர்;

  முகத்தைப் பார்த்தவுடனே மனதில்
  முழுவதும் திரைப்படம் போல ஓடும்!

  எதிர்மறைப் பொருட்களையும் அவர்
  எதிர்மறையாக என்றும் உணரார்;

  வெய்யிலும், மழையும் அவர்க்கு ஒன்றே!
  வெப்பமும், குளிரும் அவர்க்கு ஒன்றே!

  மற்றவர் மனத்துள் புகுந்து அங்கே
  மறைந்து கிடக்கும் அனைத்தையும்,

  மிச்சமின்றிக் கண்டு அறிந்து கொள்ளும்
  அச்சம் தரும் சக்தியும் அவர்க்கு ஏற்படும்!

  இயற்கையில் விளங்கும் பலவிதமான
  இயக்க முடியாத பொருட்களையும்,

  ஆதவன், நெருப்பு, நீர், விஷங்களையும்
  ஆற்றலுடன் தம் வசப்படுதுவர் இவர்.

  தனக்கு தானே எஜமானன் என்பது போல
  நினைத்ததைச் செய்ய வல்லவர் இவர்;

  பிறர் மனத்தை அறிய வல்லவரான
  இவர் மனத்தை யாரும் வெல்ல முடியாது!

  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #018. YOGA SHAKTHI.

  A yOgi who has mastered the ashtAnga yOgA in the prescribed manner with devotion and determination, will gain many special mental powers. He will be elevated to a higher level of consciousness than the normal men.

  A yOgi can know the past as well the future of a person he meets. Every single detail about the person will be revealed to the yOgi.

  A yOgi is not bothered by the pairs of opposites found in nature. Rain and Sun are one and the same for him. Heat and cold are one and the same for him. A Yogi will possess this frightening power. He can enter any person’s mind and dig out all the secrets buried there.

  A yogi can control many natural factors by his yOgic power. He can control the Sun, Fire, water and poison. A yOgi is his own master. He can do what he wishes to do. A yOgi can control and read everyone’s mind. No one can read or control a yOgi’s mind.

 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #10103
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12

  12#9e. சக்தி கணங்கள் (5)

  உள்ளது முத்துப் பிரகாரம் அதற்கும் அப்பால்;
  உள்ளன இங்கு அனைத்தும் முத்து மயமாக;


  உள்ளது இதன் நடுவே எட்டு இதழ்த் தாமரை;
  உள்ளது தாமரை முத்துக்கள், கேசரங்களுடன்.


  உள்ளனர் சக்தியர் தேவியை நிகர்த்த எழிலுடன்;
  உள்ளனர் சக்தியர் தேவியின் பல ஆயுதங்களுடன்.


  உள்ளனர் ஜகத்தின் செய்திகளைச் சொல்பவராக;
  உள்ளனர் தேவியின் போகம் அடைபவர்களாக.


  குறிப்பால் அறிவர் மனோ பாவத்தை இவர்கள்;
  அறிவர் தேவியின் அபிப்பிராயத்தை இவர்கள்.


  பெற்றுள்ளனர் சிறந்த எழிலும், சிவப்பு நிறமும்,
  மற்றும் ஜீவரின் எண்ணங்களை அறியும் சக்தியும்.


  மந்திரிணிகள் ஆவர் இவர்கள் தேவிக்கு – இங்கு
  மகிழ்வுடன் வசிப்பர் அந்தத் தாமரை மலர் மேல்


  அனங்க குஸுமா, அனங்க குஸூமாதுரா
  அனங்க மதனா, அனங்க மதனதுரா,


  புவனா பாலா, ககன வேகா மற்றும்
  சசி ரேகா, ககனரேகா என்னும் எண்மர்.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  12#9e. Shakti GanAs (5)

  The fifteenth enclosure is made up of pearls. Everything inside the enclosure is completely made up of pearls. Within this enclosure there is a lotus with eight petals, made of pearls. On these eight petals, eight Saktis reside. They are the main advisers and ministers of the Devi.


  Their appearance, weapons, dresses, enjoyments are exactly similar to those of Devi herself. Their main duty is to inform the Devi of the happenings in the various Universes.


  They are skilled in all sciences and arts and excel in every action. They can read Devi’s mind and do what she wants to be done – without being told. They learn the happenings in the Universes by their JnAna shakti.


  The names of those eight Saktis are Ananga kusumA, Ananga kusumAturA, Ananga madanA, Ananga madanAturA, BhuvanapAlA, GaganavEgA, SasirEkhA, and GaganarEkhA.


  They are the color of the Rising Sun! They hold a noose, a goad, and signs of granting boons and Fearlessness in their four hands. At every instant they keep informing Devi of all the events of the BrahmANda 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #10104
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்


  #019. நாம ஜபமே வழி!

  யுகங்கள் மாறும்போது உடன் மாறும்
  யுக்தி, சக்தி, பக்தி, முக்தி ஆகியனவும்;

  முக்தியின் மார்க்கமும் மாறி விடும்,
  சக்திகள் யுகங்களில் மாறும்போது.

  சத்திய யுகத்தில் இறை வழிபாடு
  நித்தியம் அவர் செய்யும் தவமே!

  வெண்ணிறமுடைய பிரம்மச்சாரியாய்
  தண்ணருள் புரிந்தான் இறைவன் அப்போது!

  ஆசாரம் நன்கு நிலவிய காலம் அது,
  ஆயுளும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாம்!

  அமைதியும், அடக்கமும் நிரம்பியதாலே
  அமைதியாகத் தவம் செய்ய இயலும்!

  திரேதா யுகத்தில் இறை வழிபாடு
  சிறந்த யாகம், யக்ஞங்கள் மூலம்,

  சிவந்த நிறம் கொண்ட யக்ஞரூபியாக
  சிறந்து விளங்கினான் இறைவன் அப்போது!

  யாகம் செய்யவும் வசதிகள் வேண்டும்;
  யாகம் செய்ய வல்ல பல பண்டிதர்களும்,

  யாகம் செய்யும் அக்கறையும், உறுதியும்,
  யாகப் பொருட்கள் எனப் பலவும் தேவை.

  துவாபர யுகத்தில் இறை வழிபாடுகளோ
  தந்திர சாஸ்திரங்கள் கூறும் மார்க்கம்.

  நீலமேக சியாமள வர்ணனான இறைவன்
  நின்றான் கைகளில் கதை, சக்கரம் ஏந்தி!

  கலி யுகத்தில் நம் இறைவன் உருவம்
  கரு நீல வர்ணமாக மாறிவிட்டது!

  முக்தியடைய ஒரே வழி இங்கே நாம்
  பக்தியுடன் செய்யும் நாம சங்கீர்த்தனம்!

  கலியில் மனித ஆயுள் மிகக் குறைவு,
  கலகங்கள் மலிந்து பெருகி விட்டதால்,

  காணமுடியவில்லை அமைதியையும்,
  கண்ணியத்தையும், ஆசாரத்தையும்!

  படித்த பண்டிதர்கள் மிகவும் குறைவு;
  பிடித்தவற்றை வாங்க வசதி குறைவு;

  நம்பிக்கையோ நாணயமோ இல்லை;
  நம்மால் செய்ய இயன்றது நாம ஜெபமே!

  “பொருட்செலவு இல்லாதது, ஆகையால்
  அருட்செல்வம் அளிக்க இயலாதது ஜபம்”

  என மருண்டு மயங்கி நிற்க வேண்டாம்!
  அனைத்தும் சமமே இறைவன் பார்வையில்.

  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி

  #019. NAma Japam.

  When the yugam (eon) changes, along with it change the Yukti, Shakti, Bhakti, Mukti (mode, power, devotion, liberation respectively) and the paths leading to Mukthi.

  In Satya Yugam, the worship of the God was the daily penance the people performed. God appeared as a fair colored brahmachAri. It was the yugam when AchAram was at its peak! Peace prevailed as people had tremendous self control and their average life span was several thousands of years!

  In TretA yugam, the worship of the God was through YAgAs and YagnAs. The red coloured ‘Yagna Roopi’ was pleased with this form of worship. People were wealthy enough to perform YAgAs and YagnAs. There were several pundits and priests who knew how to perform these. All the articles required were available in plenty.

  In DWApara yugam, the Lord appeared ShyAmala varnan – carrying a disc and a mace. He was worshiped through Tantra MArgam.

  In Kali yugam, Lord became dark blue in color. The only possible form or worship is His NAma SamkErthanam with total bhakthi. In kali yugam, the average life span is very less. There is widespread unrest everywhere. AchAram and ShAnti have become things of the past! People are not wealthy enough to perform YAgAs and there is a scarcity of learned men capable of performing yagnAs.

  Hence NAmajapam is the only possible form of worship in Kali yugam. Do not be under the false impression that NAma japam does not involve any expenditure. So it will not fetch us mukti! In the eyes of the Lord all the forms of worship are equally good and great!

 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #10105
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12

  12#9f. சக்தி கணங்கள் (6)

  உள்ளது மரகதப் பிரகாரம் அதற்கும் அப்பால்;
  உள்ளன மரகத மயமாக இங்கு அனைத்துமே.


  உள்ளது ஒரு ஷட் கோணம் இங்கே – அதில்
  உள்ளார் பூர்வ கோணத்தில் பிரம்ம தேவன்.


  உள்ளார் காயத்ரியுடன், அக்ஷ மாலையுடன்,
  உள்ளார் குண்டிகையுடன், தண்டாயுதத்துடன்.


  துலங்கும் மூர்த்திகளின் வடிவம் எடுத்து ஸ்மிருதிகள்,
  சாஸ்திரங்கள், மந்திரங்கள், இதிஹாஸ, புராணங்கள்.


  உள்ளார் நிருதி கோணத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தி;
  உள்ளார் சங்கு, சக்கரம், தாமரை, கதை ஏந்தி.


  உள்ளார் தம் பெருமை, மேன்மைகள் தோன்ற;
  உள்ளார் தம் தஸ அவதாரங்களோடு கூடியவராக.


  உள்ளார் வாயு கோணத்தில் ருத்திர மூர்த்தி
  பரசு, அக்ஷ மாலை, அபயம், வரதங்களுடன்.


  இருப்பாள் சரஸ்வதி தேவியும் இங்கே;
  இருக்கும் ருத்திர வேதங்களும் இங்கே.


  வடிவெடுத்திருக்கும் இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள்;
  வடிவெடுத்திருக்கும் மற்றுமுள்ள ஆகமங்களும்.


  உள்ளான் அக்னியின் கோணத்தில் குபேரன்;
  உள்ளான் ரத்ன கும்பம், மணிக் கரண்டி ஏந்தி.


  உள்ளான் மஹாலக்ஷ்மியோடும், கணங்களோடும்;
  உள்ளான் தேவியின் நிதிகளுக்கு ஒரு அதிபதியாக.


  உள்ளான் மேற்குக் கோணத்தில் மன்மதன்;
  உள்ளான் தன் நாயகி அழகி ரதிதேவியுடன்.


  உள்ளான் பாச, அங்குச, தனுஸு, பாணம் ஏந்தி;
  உள்ளன சிருங்கார ரசங்கள் வடிவெடுத்து அங்கு.


  உள்ளார் ஈசான கோணத்தில் விநாயகர்,
  உள்ளார் பாசாங்குசதாரியாகப் புஷ்டியாக.


  உள்ளன அவர் பெற்ற ஐஸ்வர்யங்கள் அங்கே;
  உள்ளன அவர் பெற்றுள்ள விபூதிகள் அங்கே.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  12#9f. Shakti GaNAs (6)


  Next is the sixteenth enclosure wall made of Emerald or Maragatha. Everything inside this enclosure is made up of Marakata MaNi. This region has all the excellent objects for enjoyments.


  There is a Yantra in a hexagonal shape. A DevatA resides in each of the six corners. BrahmA and GAyatree Devi resides on the eastern cornerof this Yantra.


  BrahmA holds his KamaNdalu, his rosary, his dandAyudam and the abhya hastam. GAyatree Devi is also decorated similarly.


  VedAs, Smritis and PunrANAs assume physical forms and reside here. All the avatars of BrahmA, GAyatree and VyAhrutis live here.


  On the south-west corner resides MahA VishNu holding on to his Conch shell, club, discus and lotus. SAvitri Devi also lives here. All the various avatars of Vishnu and SAvitree are also there.


  On the north western corner reside MahA Rudra and Sarasvati Devi. Both of them hold Paras’u, rosary, signs of granting boons and fearlessness in their four hands.


  All the different AvatAras of Rudra and PArvati Devi live here. The sixty four main AgamAs and the various tantras live here with their respective physical forms assumed by them.


  On the south-eastern corner lives Kubara the Lord of wealth holding a jar or jewels and gems. MahA Lakshmi also lives here.On the western corner live KAma DevA and Rati Devi. Madana holds a noose, a goad, a bow and arrows. All his retinue and attendants live here, incarnate in their forms.


  On the north-eastern corner lives GaNEs'a – the Remover of all obstacles, holding a noose and a goad and with his Pushti Devi. All his glories and vibhootis also live here.


  These six DevatAs are the cosmic integral form of the various Devatas in all the other brahmANdas. They all worship Devi from their respective regions. 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #10106
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,513
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்


  #020. ஒன்பது வித பக்தி.

  அன்பர் செய்யும் பக்தியின் வகைகள்
  ஒன்பது ஆகும் என்பது பிரசித்தம்,

  ஐம்பொறிகளையும், புலன்களையும்,
  ஐயனை வழிபட அமைப்பதாலே!

  இறைவனின் பெருமைகளைக் காதால்
  இடை விடாமல் கேட்பது “சிரவணம்”;

  சாபத்துக்கு உள்ளான மன்னன் பரீக்ஷித்து
  தாபங்கள் தீர்ந்தான் பாகவதம் கேட்டு!

  இறைவனின் பெருமைகளை வாயால்
  இடை விடாமல் பாடுவது “கீர்த்தனம்”;

  சுக முனி பாடிய பாகவதக் கதையால்
  சுகம் அடைந்தனர் கேட்டவர் எல்லோரும்!

  மனதுக்குள் இடையறாது இறை நாமத்தை
  மனனம் செய்வதை “ஸ்மரணம்” என்பார்;

  எத்தனை துன்பங்கள், இடர்கள் வந்தபோதும்
  பக்த பிரஹலாதன் மறக்கவில்லை ஹரியை.

  குறையாத பக்தியுடன் இறை பாதங்களுக்கு
  நிறைய சேவை செய்வதே “பாத சேவை”;

  பாத சேவை செய்யும் மகத்தானதொரு
  பாக்கியம் பெற்றவள் லக்ஷ்மி தேவியே.

  மாசற்ற மனத்துடன் மலர்களைக் கொண்டு
  ஈசனுக்கு பூஜை செய்வதே “அர்ச்சனை”;

  பிருது மகாராஜா அர்ச்சனை செய்தவர்களில்
  பிரசித்தி வாய்ந்து, இறை அருள் பெற்றவர்.

  எட்டு அங்கங்களும் நன்கு நிலத்தில் படும்படி
  எண் குணத்தானை வணங்குவது “வந்தனம்”;

  கண்ணனை வணங்கித் தனிப் பெருமையை
  கண் கூடாகப் பெற்றவர் பக்த அக்ரூரர்.

  தாசானு தாசனாகத் தன்னையே எண்ணி,
  நேசத்துடன் தொண்டுகள் புரிவது “தாஸ்யம்”;

  “என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே” என்பதில்
  அனுமனை யாரால் மிஞ்சிவிட முடியும்?

  சரி நிகர் சமமாகத் தன்னை எண்ணிக்கொண்டு
  இறைவனிடம் நட்புக் கொள்ளுவது
  க்யம்”;

  உண்டு , உறங்கி, பேசிப் பழகிய அர்ஜுனன்
  கண்ணனிடம் கொண்ட பக்தியே
  க்யம்.

  தன் உடல், பொருள் ஆவி அனைத்தையும்
  தயங்காமல் அர்ப்பணிப்பது “ஆத்மநிவேதனம்”;

  அனைத்தையும் அளித்ததால் அழியாப் புகழ்
  அரசன் மகாபலி செய்த ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு!

  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி

  #020. NAVA VIDHA BHAKTI.

  There are nine different form of loving God – namely the nine forms of Bhakti. They vary depending on which of our ‘Indriams’ (organs) we employ in doing Bhakti.

  The first form of the ‘nava vidha bhakti’ is ‘SravaNam’
  or listening to the glories of our dear Lord. King Pareekshit attained mukthi by his sravnam of BhAgavatha MahA purAnam sung by Suka muni in just seven days.

  The second form of bhakti is ‘Keerthanam’
  or singing the Lord’s glory. Suka muni sang the glory of Lord in BhAgavadam and everyone who listened to it benefited immensely.

  The third form of bhakthi is ‘SmaraNam’ the continual remembrance of God’s names and form. Bhakta PrahlAd is the best example for this form of Bhakti. In spite of the dire threats and cruel punishments inflicted on him by his father, he never failed to utter the name of Sri Hari even for a second!

  The fourth form of bhakti is ‘pAdha sEvA
  ’ . Lakshmi Devi is the most blessed in this form of bhakti as She is continuously doing pAdha SEvA to Lord Vishnu.

  The fifth form of bhakti is ‘Archanai’ to God with pure and fresh flowers. Pruthu maharAj was famous for doing Archanai to his dear Lord.

  The sixth form is ‘Vandanam’
  or do sAshtAnga namaskAram. Akroorar got Lord’s blessings by doing Vanadanam.

  The seventh form of bhakti is ‘DhAsyam’ – to be a humble servant of the Lord. None can beat HanumAn in his spirit of DhAsyam and the services rendered to Lord.

  The eighth form of bhakti is ‘Sakhyam’
  or friendship with Lord – based on equality with Him. All the PaNdavas are and especially ArjunA is the most famous for Sakhya bhAvam to Lord.

  The ninth form of bhakti is ‘Atma nivEdhanam’
  or total surrender to the Lord’s lotus feet. MahA Bali became the best example for this kind of Bakti, by offering to God everything he possessed including his bloated ego!

 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •