Tamil Brahmins
Page 1010 of 1012 FirstFirst ... 1051091096010001006100710081009101010111012 LastLast
Results 10,091 to 10,100 of 10115
 1. #10091
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்

  #014. கஜேந்திரன்


  பாண்டிய மன்னன் இந்திரத்யும்னன்,
  பாற்கடலில் பாம்பணையின் மீது
  பள்ளி கொண்ட பரந்தாமனின் பக்தன்;
  பரமன் நினைவிலே திளைத்திருப்பவன்.


  மலய பர்வதத்தில் ஆழ்ந்த தியானத்தில்
  அமர்ந்து இருந்தவன் உணரவில்லை,
  குறுமுனி அகத்தியர் தன்னை நாடி
  ஒரு விருந்தினராக வந்ததையே!


  கண்டும் காணாதது போல இருந்ததைக்
  கண்டதும் முனிவர் கொண்ட கோபத்தால்,
  கஜேந்திரனாகச் சென்று பிறக்கும்படிக்
  கண நேரத்தில் ஒரு சாபம் அளித்தார்.


  மறு பிறவியிலும் மாறாத பக்தியும்,
  இறை நினைவும் பெற்றிருந்த யானை,
  பெரும் யானைக் கூட்டத்தின் அரசனாக,
  பெரு வலிவுடைய கஜேந்திரனாக ஆயிற்று!


  கந்தர்வன் ஹூ ஹூ, முனிவர் தேவலர்
  கால்களை நீரில் மூழ்கிப் பற்றி இழுக்க,
  கோபம் கொண்ட முனிவர் கொடுத்தார்
  சாபம் ஒரு பெரிய முதலை ஆகும்படி!


  இருவரின் சாப விமோசனமும் அன்று
  இருந்ததோ ஒரே இறைவன் கையில்!
  இருந்தான் பரந்தாமனும் தகுந்த நேரம்
  வரும் வரையிலும் காத்துக் கொண்டு!


  ஆனையின் காலை முதலை இழுக்க,
  ஆயிரம் ஆண்டுகள் இழுபறி நிலைமை!
  தன் முயற்சியில் தோல்வியுற்ற யானை
  முன் ஜன்ம பக்தியை நினைவு கூர்ந்தது!


  தாக்கும் முதலையிடம் இருந்து காக்க,
  காக்கும் கடவுள் தாமரைக் கண்ணனைத்
  தூக்கிய துதிக்கையில் பற்றிய மலருடன்
  நோக்கி அழைத்தது “ஆதி மூலமே” என!


  சடுதியில் ஏறினான் தன் கருடன் மீது;
  கடுகி விரைந்தான் மடுவின் நீரிடம்;
  விடுத்த சக்கரம் பறந்து சென்றது;
  அடுத்த நொடியில் முதலை மடிந்தது!


  அடைந்தான் ஹூ ஹூ தன் சுய உருவம்;
  அடைந்தான் கஜேந்திரன் சாருப்ய முக்தி;
  கிடைத்தது மனித குலத்துக்கு உறுதி ஒன்று,
  கிடைக்கும் உறுதியாக இறை உதவி என்று!


  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #014. GajEndhra MOksham.


  Indradhyumnan was a PAndya vamsa king and a great devotee of Lord vishnU. He used to get lost in deep meditation on his dear God. One day he was in deep meditation while Agasthya maharishi visited him and he failed to receive the great rushi with due honors.


  Angered by the king’s indifference, Agasthya cursed him to become a huge male elephant GajEndhran. The king became a mighty and huge elephant and became the king of a herd of elephants.


  Hoo Hoo was a Gandarvan who playfully pulled the legs of DEvala rushi and got cursed to become a huge crocodile.


  The S’ApavimOchanam (deliverance from the curse) of both the elephant and the crocodile was in the hands of Lord VishnU and He was waiting for an appropriate time to do that.


  When GajEndhran was playing in water with his herd, the crocodile caught hold of his leg. The elephant struggled to become free from the jaws of the crocodile. The epic struggle lasted for one thousand years.


  When GajEndhran realized that the struggle was beyond his power, he remembered Lord VishnU as he had not lost his devotion nor the memory of God’s glory. He called out God’s name as “Adhi moolamE!” (” The source of everything”) offering a lotus flower held up in his trunk.


  The Lord VishnU rushed to the spot on his vAhanam (vehicle) Garuda and killed the crocodile with His divine discus Sudharsana chakrA.


  The gandharvan Hoo Hoo was restored to his original form and glory. GajEndhran was blessed with S’Aroopya mukthi( one of the four modes of liberation). The human race got a promise that Lord will rush to save and protect His sincere devotees.


 2. #10092
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  Regular posting in this thread will be resumed in November ASAP.

  Till then you are welcome to read more using this link

  http://visalakshiramani.weebly.com/
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #10093
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  Regular Posting will be resumed from 10-11-18.

  Thanks for your patience!
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #10094
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12


  12#9a. சக்தி கணங்கள் (1)

  உள்ளது குங்கும வர்ணப் பத்மராகப் பிரகாரம்;
  உள்ளது புஷ்பராகப் பிரகாரத்துக்கு முன்னால்.


  உள்ளன பல மண்டபங்கள் பத்மராகத் தூண்களுடன்;
  உள்ளனர் மண்டபங்களில் அறுபத்து நான்கு சக்தியர்.


  விளங்குவது சக்தியராக அறுபத்து நான்கு கலைகள்;
  விளங்குபவர் தத்தம் லோகங்களின் அதிபதிகளாக.


  வசிப்பர் அங்கு தம் வாகனங்கள், கணங்களோடு;
  வசிப்பர் அங்கு சக்தி கணங்கள் தத்தம் சக்தியரோடு.


  குறிப்பு


  அறுபது நான்கு சக்தியரின் பெயர்கள் அளிக்கப்படும்
  ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே, சரியான உச்சரிப்பைக் காட்ட.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  12#9a. The sixty four Devis


  The names of the sixty four KalAs who have become the sixty four Devis are:


  PingalAkshi, VisAlAkshi, Samriddhi, Vriddhi,


  SraddhA, SvAhA, SvadhA, MAyA,


  SanjanA, VasundharA, TreelokadhAtri, SAvitri,


  GAyatri, Tridasesvari, SuroopA, BahuroopA,


  SkandamAtA, AchyutapriyA, VimalA, AmalA,


  AruNi, AaruNi, Prakriti, Vikriti,


  Srishti, Sthiti, Samrhiti, SandhyA,


  MAtA, Sati, Hamsi, MardikA,


  VajrikA, ParA, DevamAtA, Bhagavati,


  Devaki, KamalAsanA, Trimukhi, Saptamukhi,


  SurAsuravimardini, Lamboshti, Oordhakesi, BahusirshA,


  Vrikodari, RatharekhAhvayA, SasirekA, GaganavegA,


  PavanavegA,BhuvanapAlA, MadanAturA, AnangA,


  AnangamathanA, AnangamekhalA, AnangakusumA, VisvaroopA,


  SurAdikA, Kshayamkari, AkshyobhyA, SatyavAdini,


  BahuroopA, SuchivratA, UdArA and VAgishee.


  These are the names of the sixty four KalAs. 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #10095
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்

  #015. வாமனன்

  “மூர்த்தி சிறியது ஆனாலும் அவர்
  கீர்த்தி மிகவும் பெரியது” என்பார்;
  இந்தச் சொற்களின் விந்தைப் பொருளைச்
  சிந்தையில் சேர்க்கும் வாமனன் கதை.


  உலகம் மூன்றையும் வென்றதுடன்,
  உவந்தவர் உவந்ததை அளிக்கவல்ல
  பலிச் சக்கரவர்த்தியின் கர்வத்தை
  பலி வாங்க வந்தவனே வாமனன்.


  “பாரினில் இறங்கிய சனத்குமாரனோ?
  சூரியனோ இவன்?” எனக் காண்பார் ஐயுற,
  குறு வடிவு எடுத்துக்கொண்டு வந்த
  திருமாலின் ஐந்தாவது அவதாரம்!


  தன் காலடிகளால் அளக்கப்பட்ட
  மூன்றடி மண் மட்டுமே தன் தேவை,
  என்ற பாலகனிடம் பலி சொன்னான்,
  “மூன்று உலகுமே கேள், நான் தருவேன்!”


  “மூன்றடி மண் மனத் திருப்தி தராவிடில்,
  மூன்று உலகமும் அதைத் தராது அன்றோ?
  மூன்றடி மண்ணே எனக்குப் போதும்;
  மூன்று உலகங்கள் வேண்டவே வேண்டாம்!”


  மூன்று உலகங்களுக்கு அதிபதியானவன்,
  மூன்று அடி மண் கொடுக்க இயலாதபடி,
  வளர்ந்தான் வாமனன் வானளாவியபடி;
  அளந்தான் ஈரடியால் ஈருலகங்களை!


  மண்ணைத் தன் ஓரடியாலும், பின்னர்
  விண்ணைத் தன் ஓரடியாலும் அளந்தவன்,
  அடுத்த அடியை வைக்க இடம் கேட்டு,
  கெடுத்தான் மகா பலியின் கர்வத்தை!


  தன் தலையையே மூன்றாம் அடியைத்
  தாங்க அளித்தான் தன் சொல் காக்க;
  தயங்காமல் தன் அகந்தையை விட்டுத்
  தந்ததால், பலிக்கு இன்று வரை ஓணம்!


  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #015. VAmana avatAr


  There is a proverb in Tamil which says,”His moorthy (size) may be very small but his keerthi (fame) is very big!” This statement is best proved by the story of VAmana avatAr of Lord VishnU. VAmana was the fifth avatAr of Lord VishnU, in which He appeared as a short, young brahmachAri.


  Bali had become very proud because he had conquered all the three worlds and was able to give as dhAnam (gigt) anything desired by anyone! VAmana came down to earth to demolish the pride of MahA Bali.


  VAmana had such a brilliant tejas that whoever set his eyes on Him wondered whether the boy was the Sun God himself or Sanat KumAra!


  VAmana asked for a gift of three strides of land measured with his own feet. Bali liked the brilliant brahmachari so much that he wanted to give away all the three worlds to him.


  “If three strides of land will not satisfy a person, neither will the three worlds. I need only three strides measured by me and I do not need the three worlds!” was VAmana’s reply.


  Even as all the people watched, VAmana grew sky high and measured the whole earth with one stride and the Heaven with his second stride. There was nothing left for the third step. Bali offered his head to VAmana to place His third step.


  Since Bali happily gave away everything he possessed, his Atma nivEdanam ( offering of oneself) became total and exemplary. The World celebrates Onam festival in honor of Bali ever since.


 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #10096
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12

  12#9b. சக்தி கணங்கள் (2)

  12#8b. The names of the 32 auspicious Shakti Devis

  The names of the thirty two auspicious Shakti Devis

  VidhyA, Hree, Pushti, PragnA,

  SineevAli, Kuhoo, RudhrA, ViryA,

  PrabhA, NandA, PoshaNi, RidhDhidhA,

  SubhA, KAlarAthri, MahArAthri, Bhadhra KAIi,

  KapardhDhini, Vikrithi, DaNdhi, MundiNi,

  SendukhaNdA, SikhaNdini, Nisumbha Sumbha mathani, MahishAsura mardhini,

  IndhrANi, RudhrANi, SankarArdha sareeriNi, NAri,

  NArAyaNi, Thrisoolini, PAlini, AmbikAHlAdhini.

 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #10097
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்

  #016. குறும்புக்காரன்!

  குறும்புகள் செய்யும் குட்டிக் கண்ணனை
  விரும்புவரே அன்றி வெறுத்திடார் எவரும்!
  குறும்புகள் செய்யும் குழந்தையை இன்றும்
  குறும்புக்காரக் கண்ணன் என்கின்றோமே!


  எழில் புன்னகையில் முத்துப் பற்கள்;
  குழல் கற்றைகள் ஆடும் நெற்றியில்;
  சிணுங்கும் பாதசரங்கள், தண்டைகள்;
  குலுங்கும் கை நிறைய வளையல்கள்.


  முன்னே ஓடும்போதும், திரும்பிப்
  பின்னே பார்த்தபடிச் சென்று விழுந்து
  புழுதியும் சேறும் பூசிய பின்னும் மிக
  எழிலுருவாகக் காட்சி தருவது யார்?


  இடைச் சிறுவருடன் ஆட்டம், பாட்டு;
  இடையிடையே வெண்ணை பூனைக்கு!
  கன்றுகளின் வாலைப் பற்றிக் கொண்டு
  மண் மீது வழுக்கிச் செல்வது யார்?


  கறந்த பாலைக் குடிப்பது மட்டுமின்றி,
  கறக்கும் முன்பே பசுவிடம் குடிப்பது;
  வெண்ணை, தயிர் எல்லோர் வீட்டிலும்
  வேண்டுமளவு திருடித் தின்பது யார்?


  நிலவைப் பழம் என்று நினைத்துக் கொண்டு,
  நிலாப் பழத்தை வேண்டிக் கையை உயர்த்த,
  வான் நிலவும் கீழே இறங்கி வந்து அவன்
  வான் நோக்கிய கையில் அமர்ந்ததாமே!


  குறும்புகள் செய்தால்தான் அது ஒரு குழந்தை;
  வெறும் பொம்மையே வைத்தபடியே இருந்தால்!
  குறும்புக்காரக் குழந்தைகளே வளர்ந்த பின்பு
  துறு துறு மனிதர்களாக விளங்கிடுவார்!


  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.


  #016. THE NAUGHTY CHILD!


  BAla Krishnan was the very personification of mischief and yet none could really hate Him for that! Even today we hear people saying that a boy is as mischievous as Lord KrishnA Himself!


  Krishna’s pretty smile revealed two rows of pearl-like teeth. His forehead was adorned by His lovely curly hair. Silver bells tinkled on His feet and bangles make a pleasant sound on his wrists.


  When He ran forward but kept looking backwards. He tumbled on the ground and got coated with the mud and sand – only to become even more beautiful than before!


  He sang and danced with His cowherd friends. He fed butter to the kitten now and then. He went skidding on the ground, holding on to the tail of a speeding calf!


  He drank the milk stored in the houses. Not satisfied with that, He drank milk directly from the cows, pushing away their calves.


  He would rob butter from every house and share it with his friends as well as His other animal friends.


  Once He thought that the moon was a giant fruit and put out His palm asking for it. What a wonder! The moon came down and sat on His outstretched palm! Such was His loveliness, sweetness and charm!


  The child who does a lot of mischief is the real child. If it sits quietly it is a mere doll! Only mischievous children grow up to become active and interesting personalities, in their adulthood.


 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #10098
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  I met two ladies while traveling. They had difficulty in keeping their eyes open.

  Their eyebrows were stuck to the middle of their forehead and their eyes were looking dead and were of the color of lead!

  I realised how beautiful it is to seem awake, alert and alive!
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #10099
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12

  12#9c. சக்தி கணங்கள் (3)

  வஜ்ரப் பிராகாரம் உள்ளது இதற்கு மேலே;
  விளங்கும் பல அழகிய கோபுரங்களோடு.


  தாளிடப் பட்டிருக்கும் கதவுகள் அங்கே;
  விளங்கும் அனைத்தும் வைரமயமாக!


  வசிப்பர் இங்கு தேவியின் பரிஜனங்கள்;
  வசிப்பர் இங்கே தேவியின் பாத தாசிகள்.


  எந்தியிருப்பர் பான பாத்திரங்கள், மலர்கள்;
  ஏந்தியிருப்பர் விசிறிகள், வெண் சாமரங்கள்.


  ஏந்தியிருப்பர் தாம்பூலம், சூர்ண வகைகள்;
  ஏந்துவர் குங்குமம், சந்தனம், ஆடி, குடை.


  தீட்டுவர் ஓவியம் சிலர்; பிடிப்பார் பாதம் சிலர்;
  பூட்டுவர் ஆபரணங்கள், செய்வர் அலங்காரம்.


  ஆடிப் பாடுவர் அழகிய சிங்காரிகள் இங்கே;
  அனைத்தையும் துரும்பாக மதிப்பவர்கள்.


  கொடியிடை உடையவர், மேகலை அணிபவர்;
  அடி வைத்திடும்போது சிலம்பொலி செய்பவர்.


  திறமை வாய்ந்தவர் எல்லாத் துறையிலும்;
  திரிவர் பிரம்புகளை ஏந்தி உள்ளும், புறமும்.


  காவல் செய்வர் வைரப்பிரகார வெளியில்;
  ஏவல் செய்வர் இவர் பராசக்திக்கு மட்டுமே.


  அனங்க ரூபா, அனங்க மதனா, மதனாதுரா,
  புவனவேகா, புவனா பலிகா, சர்வசிசிரா,


  அனங்க வேதனா, அனங்க மேகலா ஆவர்
  அந்த மின்னற்கொடி அழகியர் எண்மர்.


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்


  12#9c. Shakti GanAs


  Next one is the enclosure made of diamonds. Everything lying inside this enclosure is made of diamonds. Devi Bhuvaneswari lives here with her chief attendants. Each of them has one lakh attendant who are proud of their beauty.


  Some of them hold fans in their hands; some others hold cups used for drinking; some others carry betel nuts; some others hold umbrellas; some hold cowries; some hold clothes; some others carry flowers; some hold mirrors; some attendants have saffrons; some collyrium, whereas some others are holding Sindoora.


  Some are ready to paint; some to massage her feet; some are eager to make her wear ornaments; some are anxious to put garlands of flowers on her neck.


  All of them are skilled in various arts and very young. They care for and obey nothing other than Devi’s commands. Each of them is very fair and is adorned with various ornaments. When they walk to and fro with canes and rods in their hands, they look like flashes of lightning.


  AnangaroopA, AnangamadanA, MadanAturA, Bhuvanavegâ, BhuvanapAlikA, Sarvasisira, AnangavedanA and AnangamekhalA are these Eight Shaktis.
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #10100
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,560
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #017. உரலும், மரமும்

  “கர்வம் தான் அழிவின் ஆரம்பம்” என்று
  கற்றோர் மற்றோருக்கு கூறுவது உண்டு;

  பதவி, பணம், இளமை ஒன்றானால்
  பதவிசு என்பதையே அழித்துவிடும்!


  குபேரனின் மகன் நளகூபரன்;
  குபேர சம்பத்து குடும்பச் சொத்து!

  மணிக்ரீவன் மாறா நட்புடையவன்;
  மமதை தலைக்கேற இதுவே போதும்!


  ஈஸ்வரனை நன்கு ஆராதித்து – அந்த
  ஈசன் கருணையால் பெற்ற பெருமை,

  பணிவைத் தரவில்லை; துணிவையும்
  பணத்தின் மமதையையும் அளித்தது.


  கங்கை ஆற்று நீரில் பல அழகிய
  மங்கைகளுடன் செய்தனர் ஜலக்ரீடை;

  மிருகங்கள் போலவே, மதுவெறியில்
  ஒரு வித ஆடையும் அணியாமலேயே!


  வழியே நடந்து வந்த நாரதரைக் கண்டு,
  பழிக்கு அஞ்சிய இளம் பெண்கள் மட்டும்

  விரைந்து ஆடைகள் அணிந்து கொள்ள;
  விறைத்து மரம் போல நின்றனர் ஆண்கள்.


  மரம் போல அசையாமல் நின்றவர்களை,
  மரமாகும்படிச் சபித்து விட்டார் நாரதர்!

  கண்ணன் அருளால் மட்டுமே அவர்கள்
  கண்கவர் உருவம் மீண்டும் பெற முடியும்!


  வருத்தத்துடன் பூமிக்கு இறங்கியவர்
  மருத மரங்களாகி நின்றனர் நெடுநாள்!

  உரலில் கட்டப்பட்டு ஊர்ந்த கண்ணன்
  உருவம் முன்போல அளித்துக் காத்தான்!


  ஒளி மயமான உடலை அடைந்தவர்
  ஒளி மயமான உலகம் மீண்டனர்.

  களியாட்டங்களை விட்டு ஒழித்து
  கனவான்களாக வாழலாயினர்.


  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #017. THE MORTAR AND THE TREES.


  “Pride comes before fall.”


  Social status, wealth, youth and power can corrupt any person. When all these are combined in one person what would be his mentality and the degree of arrogance is revealed by the story of Nalakoobaran and MaNigreevan.


  Nalakoobaran was the son of KubEran and MaNigreevan was his bosom friend. They had gained prosperity by serving Eshwaran and became very arrogant, obscene and proud.


  One day both the men were enjoying their jalakrEdai with several young and pretty women, in the river GangA. All were completely undressed and shameless just like a herd of animals. NAradha happened to walk by.


  All the women grabbed their clothes and hurriedly covered themselves up. But the two men stood rooted to the spot like two large trees. NAradha became furious and cursed them to become two trees and wait for deliverance by Krishna.


  They became sad but it was too late to feel sorry. They came down to earth and became two arjunA trees in GOkulam. They had to wait for a very long time for their s’Apa vimOchanam (deliverance from the curse)


  One day YasOdhA got annoyed with Krishna and tied Him up to a mortar. Krishna managed to pull the mortar behind Him and crawled in between the arjunA trees.


  The trees fell down with a crashing sound and the two who were cursed to become those trees, got back their original form and glory. They returned to their land and lived respectable lives.


 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •