Tamil Brahmins
Page 101 of 1009 FirstFirst ... 5191979899100101102103104105111151201601 ... LastLast
Results 1,001 to 1,010 of 10088
 1. #1001
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32b). மாலின் சூழ்ச்சி.

  மயக்கும் மோகினி இனிக்கப் பேசினாள்;

  தயக்கம் இன்றிக் காதல் வலை வீசினாள்.

  "அமுதம் உள்ளது இதோ பொற்குடத்தில்!

  அமுதனைய நானும் உள்ளேன் உம் முன்பு!

  விரும்பும் பொருளைத் தேர்வு செய்யுங்கள்;

  விரும்பியதை அடைந்து இன்புறுவீர்கள்."

  "எமக்கு வேண்டியது அழகி நீயே!"- அசுரர்;

  "எமக்கு வேண்டியது அமுதம் இதுவே!"- சுரர்;

  அமுதத்தை அடைவதற்குத் தேவர்கள்!

  அழகியை அணைப்பதற்கு அசுரர்கள்.

  மோகினியைத் தழுவ முயன்றவர்கள்

  மோஹத்தால் தமக்குள் போரிட்டனர்.

  ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக் கொண்டனர்.

  ஒருவரை ஒருவர் காயப் படுத்தினர்.

  அவுணர்களில் இருவர் ஏமாறவில்லை.

  அவர்கள் விரும்பியதும் இனிய அமுதமே!

  கள்ளத் தேவர் வடிவம் எடுத்துக் கொண்டு

  மெள்ளக் கூட்டத்தில் கலந்து விட்டார்கள்.

  பங்கிட்டார் அமுதத்தைத் நெடிய திருமால்;

  பருகினர் அமுதத்தை விரைந்து இருவரும்.

  கூரிய மதியால் இனம் கண்டுகொண்ட

  சூரிய சந்திரர்கள் திடுக்கிட்டு நின்றனர்.

  மெள்ளக் குறிப்பினால் திருமாலுக்குக்

  கள்ளத் தேவர்களை ஜாடை காட்டிட,

  சினந்த திருமால் அகப்பையால் அடிக்க

  தனித்துத் துண்டாயின இருவர் தலைகளும்.

  அழியவில்லை அமுதம் உண்ட தலைகள்!

  அழிந்து பட்டன இருவர் உடல்களும்!

  சிவனை நோக்கித் தவம் செய்தனர்,

  சிறந்த கோள்களாக மாறிவிட்டனர்.

  கோளுரைத்த சூரிய சந்திரர்களைக்

  கோள் வடிவத்தில் மறைக்கலாயினர்.

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.
 2. #1002
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32 b). Vishnu's trick.

  The dazzling damsel spoke very sweetly. "You have nectar in the gold pot. You have me in front of you. Choose whatever you want and you can enjoy that.


  The asuras said in unison," We want you beautiful woman!

  The suras said," We want nothing but the nectar"


  The asuras tried to embrace the Mohini and started fighting among themselves, hitting and hurting one another.

  Two asuras did not fall for Vishnu's trick. They wanted nothing but the nectar. So they transformed themselves in to devas and mingled with the other devas.

  Vishnu gave the nectar to all the devas. The asuras disguised as devas drank the nectar in a great hurry. The Sun and the Moon knew that they were the disguised asuras and conveyed it to Vishnu through signs.

  Vishnu hit the two asuras on their heads with a ladle and their heads came apart. Since they had tasted the nectar, their heads did not perish but their bodies perished.

  They did penance to Siva and became two grahas called Rahu and Ketu. They try to hide and cover the sun and the moon causing the solar and lunar eclipses regularly.
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #1003
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32c). ஹரியும், ஹரனும்.

  லோகத்தை மயக்கிய திருமாலின் அழகிய

  மோகினி அவதாரத்தைக் காண விழைந்த,

  ஈசனுக்குக் காட்சி தந்தார் திருமால்

  ஆசையை வளர்க்கும் மோகினியாக.

  காம வயப் பட்ட சிவன் கையைப் பற்ற,

  காம விகாரத்தை பெருக்க மோகினி ஓட,

  நாவலந்தீவினில் தேவனும், தேவியும்

  சால மரத்தின் கீழ் கூடி ஒன்றாயினர்.

  ஒன்றி அவர்கள் கூடிய காலத்தில்

  கண்டகியாயிற்று கான்றுமிழ்ந்த நீர்.

  பொன் வண்ண வஜ்ரதந்திப் புழுக்கள்

  தோன்றின ஆழிக்குறியுடன் நதியில்.

  கூடுகளைச் செய்தன ஆற்று மண்ணால்.

  கூடுகளில் வாழ்ந்து பின்னர் மடிந்தன.

  கூடுகளிலும் தோன்றின ஆழிக் குறிகள்.

  கூடுகள் ஒதுங்கின ஆற்றின் கரையில்.

  ஆழிக் குறிகளை இனம் கண்டு பிரித்து

  ஆழியோனை, ஈசனை வழிபடலாயினர்.

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #1004
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32c). Hari and Haran.

  Siva wanted to see the Mohini avatar of Vishnu. Vishnu appeared again as Mohini. Siva fell love with the beautiful woman and caught hold of her hand.


  She ran away with Siva in hot pursuit. Their union took place in the Jambu dweep under the giant Saala tree. Their union brought into existence the river Kandagi.

  There were vajradanthi worms in the river water which had the designs of the chakram.They built nests with the river mud and those designs formed on the shells also.

  When the worms died, the empty shells were deposited on the river banks. The people could classify them depending on their designs and patterns and used them to worship Siva as well Vishnu.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #1005
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32d). ஐயனார்.

  ஹரியும் ஹரனும் ஒன்று கூடிய போது

  கரிய உடலும், சிவந்த சடையும் கொண்டு,

  கையில் செண்டைத் தாங்கி இருக்கும்

  ஐயன் ஒருவன் வந்து அவதரித்தான்.

  மேன்மைகள் பல அளித்தார் சிவன்;

  வன்மைகள் பல ஈந்தார் அவனுக்கு.

  உருத்திரர்களில் ஒருவனாக்கினார் .

  உலகம் ஒன்றும் கிடைத்தது அவனுக்கு.

  தேவர், முனிவர் வணங்கும் பெருமையை

  தேவாதி தேவன் அவனுக்கு அளித்தார்.

  "ஊறு யாதும் உனக்கு நேராமல் காத்து

  உறுதுணையாக நிற்பான் ஐயனார்."

  வெள்ளை யானை வேந்தன் பணிவுடன்

  உள்ளத்தில் துதித்தான் ஐயனாரை.

  நினைத்த மாத்திரத்தில் கண் முன்னே

  அனைத்துச் சிறப்புடன் அதே ஐயனார்.

  வெள்ளை யானயின் மீது அமர்ந்து

  கொள்ளை அழகியர் தேவியருடன்,

  திருக்கயிலை தான் செல்ல இருப்பதையும்,

  திரும்பி வரும்வரை பாதுகாப்புக் கோரியும்,

  இந்திரன் தந்த வேண்டுகோளை ஏற்றார்;

  இந்திராணிக்குக் காவலர் மகாகாளர்.

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #1006
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  Quote Originally Posted by Visalakshi Ramani View Post
  In continuation of # 886


 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #1007
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 (# 32 d). Ayyanaar.

  When the union of Siva and Mohini took place, a valorous son was born to them.
  He was dark in hue and had red hair. He carried a whip in his hand.

  Siva blessed him with many special honors and powers. He was made into one of the Rudras. He was given his own separate world. Rushis and devas worshiped Ayyanaar.

  "This Ayyanaar will take care of you during my absence", Indra assured his queen Indraani.

  He then meditated on Ayyanaar who appeared in front of him almost immediately. He was seated on a white elephant with his lovely wives.

  Indra explained to him the necessity of his travel to Kailash and requested Ayyanaar to take care of his queen during his absence.

  Ayyanaar agreed readily and made Mahaakaalar as the personal body guard of Indra's queen Indraani.
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #1008
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 # 33. தேவர்கள் கயிலை ஏகுதல்.

  இந்திரன் அளித்தான் ஓர் உறுதி மொழி;

  இந்திராணி இனி அய்யனார் பொறுப்பு.

  தேவர்களுடன் சென்றான் திருக்கயிலை,

  தேவாதி தேவனை தரிசித்து விண்ணப்பிக்க.

  நந்தி தேவன் வினவினான் இந்திரனிடம்,

  "வந்த செய்தி என்ன கூறுவீர் நீர்!"என்று.

  "கயிலை நாதனைக் காண வந்துள்ளோம்.

  ஐயனை அன்றி யாரோ காக்க வல்லவர்?

  மெய் வருத்தி இழிதொழில் புரிகின்றோம்!

  மெய்யன்பர்களாகிய தேவர்கள் நாங்கள்"

  "மெய்யறிவு போதிக்கின்றார் நால்வருக்கு!

  ஐயனைக் காண அனுமதி கிடைக்காது!"

  "பொன்னுலகில் வாழ்ந்து வந்த நாங்கள்

  இன்று செய்வது என்ன என்று தெரியுமா?

  மீன் பிடித்துக் கொடுத்து வருகின்றோம்

  ஊன் உண்ணும் அசுரர் குலத்தவர்க்கு.

  தீவினைப் பயனைத் தூய்க்கின்றோம் யாம்!

  தேவனை இகழ்ந்த தக்கனை கௌரவித்ததால்!

  முனிவர்கள் மெய்யறிவு பெறும்வரையில்

  அனுமதிக்க வேண்டும் இங்கு தங்குவதற்கு.

  பெருமானைக் கண்டு உரையாடும் வரையில்

  திருக்கயிலையில் தங்க யாம் விழைகின்றோம்!"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #1009
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 # 33. Devas go to Kailash.

  Indra promised Indraani that she would be safe under the protection of Ayyanaar. The devas left with Indra to Kailash.


  Nandhi wanted to know their business in Kailash.

  "We have come to meet Lord Siva and tell him our plight. Who else can save us? We have been reduced to the state of menial workers by Soorapadman."

  Nandhi replied, "Siva is teaching the four muni kumaaras Sanakan and his brothers. You can't meet Him now"


  "We lived happily in heaven, but now we have to catch fish for Soorapadman and his family. We reap the bad effects of our thoughtless action, in attending the yaaga performed by Dakshan, insulting our lord.

  We want to wait here until Lord becomes free. Kindly grant us permission to stay on here, till we can meet the Lord and speak to Him."
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #1010
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,336
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  2 # 34. அஜமுகியும், அயிராணியும்.

  சிவனைக் காணச் சென்றான் இந்திரன்,

  தவம் செய்து தனி இருந்தாள் அயிராணி.

  "விரைந்து கணவன் திரும்ப வேண்டும்!"

  கரைந்தாள் கடும் தவத்தில் மூழ்கியபடி.

  ஆட்டுதலை அஜமுகி கண்டாள் அவளை!

  "மாட்டிக் கொண்டாள் இன்று தனியாக!

  இவளை எண்ணி அண்ணன் மெலிகின்றான்.

  இவளைப் பரிசாக அளிப்பேன் இன்று!"

  நிஜமாகவே ஓர் ஆபத்து வந்து விட்டது!

  அஜமுகியைக் கண்டு அஞ்சினாள் அயிராணி.

  "திருமகளும் ஒப்பாக மாட்டாள் உனக்கு!

  பெருமை படைத்த பேரழகி அயிராணியே!

  முனிவர்களின் வேலையே தவம் புரிவது!

  இனிக்கும் இளமையை வீணாக்கலாமா?

  உன்னை நினைத்து அண்ணன் தவம் செய்ய,

  என்ன நினைத்து நீ தவம் செய்கிறாய்?

  விண்ணுலகின் அரசன் இந்திரன் என்றால்

  அண்டங்களின் அதிபதி என் அண்ணன்.

  அழியக் கூடியவன் இந்திரன் என்றால்

  அழிவே இல்லாதவன் என் அண்ணன்.

  பாழ்செய்து கொள்ளாதே உன் இளமையை;

  வாழ்வாய் நெடுங்காலம் சூர
  னின் மனைவியாக"

  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி.

 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •