Tamil Brahmins
Page 1009 of 1009 FirstFirst ... 950990995999910051006100710081009
Results 10,081 to 10,085 of 10085
 1. #10081
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,328
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  Kandapuranam blogs:

  1. Kanda Puraanam (Urppathik Kaandam)

  2. Kanda Puraanam (Asura Kaaandam)


  3. Kanda Puraanam (Mahendra Kaandam)

  4. Kanda Puraanam (Por Puri Kaandam)

  5. Kanda Puraanam (Deva Kaandam)

  6. Kanda Puraanam (Daksha Kaandam)


  துய்யதோர் மறைக ளாலும் துதித்திடற் கரிய செவ்வேள்
  செய்ய பே ரடிகள் வாழ்க சேவலும் மயிலும் வாழ்க
  வெய்ய சூர் மார்பு கீண்ட வேற்படை வாழ்க அன்னான்

  பொய்யில் சீர் அடியார் வாழ்க வாழ்க இப்புவனம் எல்லாம்.  Visalakshi Ramani
 2. #10082
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,328
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  bhagavathy bhaagavatam - skanda 12

  12#8d. ஆறு ருதுக்கள் (1)

  கிரீஷ்ம ருது

  உள்ளது வடக்கில் ஈயப் பிரகாரம் ஒன்று;
  உள்ளன மனம் கமழும் சந்தன மரங்கள்.


  உள்ளன பொன்னொளி வீசும் அற்புத மரங்கள்;
  உள்ளன அமுதச் சுவையுடன் கற்பகத் தருக்கள்.


  இருப்பான் இங்கு கிரீஷ்ம ருதுவின் நாயகன்;
  இருப்பர் அவனோடு சுக்ரஸ்ரீ, சுசிஸ்ரீ இருவர்.


  தாபம் தணிவதற்குத் தங்குவர் இங்கு;
  வேதம் அறிந்த சீலர்களும் இருப்பர்.


  மங்கையர் அணிவர் சந்தன மலர்களை;
  தங்குவர் நீரின் குளுமையை விழைபவர்.


  வர்ஷ ருது


  உள்ளது பித்தளைப் பிரகாரம் இதற்கும் வடக்கே;
  உள்ளன அரிச் சந்தன மரங்கள், புல்வெளிகள்.


  காம வயப்பட்ட மனம் போல் கலங்கிய பொய்கைகள்;
  களைக் கட்டுவர் சித்தர்கள், அமரர், தேவி பக்தர்கள்.


  சுகித்திருப்பர் இங்கு மனைவியுடன் – நற்கர்மம்
  இக வாழ்வில் பண்ணிய புண்ணிய சீலர்கள்.


  மேக வாஹனன் வர்ஷ ருது வசிப்பான் இங்கே;
  மேகமே அவன் கவசம்; மின்னலே அவன் கண்கள்;


  இடியே அவன் குரல்; வானவில்லே அவன் வில்;
  வடியும் வர்ஷ தாரைகள் அவன் கை பாணங்கள்;


  *தேவியர் பன்னிருவர்* ஆவர் வர்ஷ ருதுவுக்கு!
  மேவிய இன்பத்துடன் வாழ்ந்திருப்பான் இவன்!


  உலகம் உய்ய வேண்டும்! விசாலம். K. ராமன்

  *தேவியர் பன்னிருவர்* : -

  (1) Nabhah Sree (2) Nabhahsya Sree (3) Svarasya (4) RasyasAlinee
  (5) AmbA (6) DulA (7) Niratni (8) Abhramantee (9) Megha YantikA (10) Varshayantee (11) ChivuNikA and (12) VAridhArA


  12#8d. Greeshma Ruthu and Varsha Ruthu


  Next is the enclosure wall made of lead – within which there is the garden of the SantAnaka tree. The fragrance of its flowers extends far and wide. These flowers appear golden in color and are always in full bloom. Its fruits are very sweet like nectar.


  Greeshma Rutu (or the Summer Season) resides here with his two wives Sukra Sree and Suchi Sree. The residents of this place remain under the trees – to escape being scorched by the heat of summer.


  Various Siddhas and Devas reside in this place. The females get themselves fully anointed with the cool sandal paste and decorated with fresh fragrant flower garlands. They carry small fans in their hands. The water is very cool and very refreshing.


  Next to this comes the enclosing wall made of brass. A garden of Hari Chandana trees is situated inside it. Its ruler is the Rainy Season. The lightnings are his eyes; the clouds are his armour, the thunder is his voice and the rainbow is his bow. The streaks
  of rain are his arrows.


  He has twelve wives namely (1) Nabhah Sree (2) Nabhahsya Sree (3) Svarasya (4) RasyasAlinee (5) AmbA (6) DulA (7) Niratni (8) Abhramantee (9) Megha YantikA (10) Varshayantee (11) ChivuNikA and (12) VAridhArA


  All the trees, plants and creepers flourish well. It looks luscious green everywhere. The rivers flowing there have many strong currents. The tanks here look as disturbed as the minds of persons attached to the worldly things.


  The devotees of the Devi, the Siddhas, the Devas and those who did good karmas during their lifetime on earth, live here happily with their spouse. 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #10083
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,328
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  சிந்தனை தந்த இந்திர ஜாலம்

  #012. தோற்றம், நோக்கம்


  தோற்றமும் நோக்கமும் எதிர்மறை ஆகலாம்;
  தோற்றங்கள் நம்மை முற்றிலும் ஏமாற்றலாம்.

  நோக்கம் என்ன என்று அறியும் வரையில் நாம்
  தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்கிவிடக் கூடாது.

  வேதனை இதுவே எவருமே அறியவில்லை,
  பூதனை வந்தது கண்ணனை அழிக்க என்று!

  மயக்கும் மனோகரப் பெண் போல வந்து
  மாயக் கண்ணனைக் கொல்ல எண்ணினாள்.

  வண்டுகள் மொய்க்கும் மலர்க் கூந்தல்;
  வண்டுகளாகச் சுழலும் கரு விழிகள்;

  பட்டு ஆடைகள் பலப்பல ஆபரணங்கள்;
  தொட்டால் துவளும் மெல்லிய உடல்.

  சொந்த பந்தம் போல வீட்டின் உள்ளே
  வந்தவளைக் கண்டு மயங்கியவர்கள்,

  சந்தேகிக்கவே இல்லை அவள் நோக்கத்தை;
  சந்தித்த மகிழ்ச்சியில் தடுக்கவும் இல்லை!

  கண்ணனைக் கொஞ்சி முத்தமிட்டவள்
  கண் மறைவாகச் சென்று அமர்ந்து,

  தாய் போலப் பாலூட்டும் பாவனையில்,
  பேய் போலக் கொடும் நஞ்சை ஊட்டினாள்!

  பாவியின் நோக்கம் அறிந்த கண்ணன், அவள்
  ஆவியையும் பாலுடன் சேர்த்துப் பருகவே,

  ஆவி பிரியும் வேதனையில் அந்தப் பாவி
  கூவிக் கூவித் தன் உயிரையும் துறந்தாள்.

  துறவியின் உடையிலும் கொல்லும் வாள்
  மறைந்து இருந்த கதையை மறந்திடோம்!

  வெளித் தோற்றத்துக்கு மயங்கிவிடாமல்
  உள்நோக்கத்தின் உண்மையை உணர்வோம்.

  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  #012. APPEARANCES AND INTENTIONS.

  Appearance of a person may be the opposite of the real intention of the person. Appearances may be deceptive. We must learn to find out the real intention and not be carried away by the appearance.

  When Poothana came to YasOdhA’s house, no one knew her real intention. She came dressed as a very beautiful woman with the intention of killing infant KrishnA.

  Her hair was adorned with fragrant flowers and her lovely eyes swirled like two black beetles. She was draped in silk and decorated with jewels. She looked so pretty and delicate! She walked past everyone in the house with a sweet smile. No one either stopped her or suspected her.

  She lifted KrishnA, kissed Him and sat down in a corner to breastfeed Him. But KrishnA knew her real intentions and sucked out her life along with her milk. She cried in pain and dropped down quite dead!

  We have heard the story of a king who disguised himself as a hermit and killed his enemy king – with a sword hidden under his holy garments.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #10084
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,328
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  The story referred to in the above poem is given here!


  7#05. மெய்ப்பொருள் நாயனார்

  நடு நாடு என்னும் சேதி நாடு அமைந்திருந்தது
  நடுநாயகமாக சோழ, தொண்டை நாடுகளுக்கு.

  திருக்கோவிலூர் சேதி நாட்டின் தலைநகரம் – இங்கு
  திரு அவதாரம் செய்தார் மெய்ப்பொருள் நாயனார்.

  “மெய்ப்பொருள் சிவனடியார் திருவேடமே” என்றதால்
  மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்ற பட்டப்பெயர் பெற்றார்.

  அரும் காவலன் அறநெறியின்று பிறழாதவன் – மேலும்
  பெரும் நல்லாட்சி செய்பவன்; அவன் அஞ்சா நெஞ்சன்;

  சோதனை ஏற்பட்டது இந்தச் சேதி நாட்டு மன்னனுக்கும்!
  சாதனைகளில் அவனே தலை சிறந்து விளங்கியதால்!

  முத்தநாதன் மெய்ப்பொருளாரின் ஜன்மப் பகைவன்;
  எத்தனையோ முறை போரில் புறமுதுகிட்டு ஓடியவன்;

  அற வழியில் வெல்ல முடியாத தன் பகைவனைப்
  பிற வழிகளில் வெல்ல எண்ணினான் முத்தநாதன்;

  சிவவேடம் ஒன்றே நாயனாருக்கு மெய்ப்பொருள்;
  சிவனடியார் வேடத்தைத் தாங்கினான் முத்தநாதன்;

  குளித்தான் வெண்ணீற்றில் விதிமுறை அறியாமல்;
  ஒளித்தான் கூரிய வாளை ஓலைச் சுவடிகள் இடையே.

  அடைந்தான் திருக் கோவிலூரைக் கள்ளத் தவசி;
  அடையவில்லை ஐயம் எதுவும் குடிமக்கள் எவரும்;

  தங்கு தடையின்றிச் சென்றடைந்தான் முத்தநாதன்
  மங்காத புகழ் கொண்ட மன்னனின் பள்ளியறையை;

  தத்தன் நின்றான் அன்று மெய்க்காப்பாளனாக அங்கு.
  முத்தநாதனிடம் கூறினான் மன்னன் இளைப்பாறுவதாக.

  சட்டை செய்யவில்லை தத்தனைக் கள்ளத் தவசி சற்றும்;
  சட்டென்று நுழைந்து விட்டான் மன்னன் பள்ளியறையில்;

  எழுந்துவிட்டாள் அமர்ந்திருந்த அரசியார் திடுக்கிட்டு;
  எழுப்பினாள் மன்னனைத் துணுக்குறும் வண்ணம்;

  ஐந்தெழுத்துக்களை ஓதினான் முத்தநாதன் – சிறிதும்
  ஐயம் கொள்ளாமல் அடி தொழுதான் முடி மன்னன்.

  “ஆகம நூல் ஒன்று உள்ளது என்னிடம்! நான் இங்கு
  வேகமாக வந்தது அதை உனக்கு அளிப்பதற்கு” என

  உயர்ந்த ஆசனம் அளித்தான் கள்ளத் தவசிக்கு- தான்
  தயங்காமல் அமர்ந்தான் தரையில் தன் அரசியுடன்.

  “மலரணி மங்கையர் இங்கு இருக்கலாகாது மன்னா!
  பல காலமாகத் தொடரும் ஆகம நெறி இது” என்றான்.

  அகன்று சென்று விட்டாள் அரசியார் தன் அந்தப்புரம்;
  அமர்ந்திருந்தான் அரசன் மட்டும் வெறும் தரையில்;

  அளித்தான் திருநீற்றை மெய்ப்பொருளாருக்கு – அவரை
  ஒளித்திருந்த வாளால் தாக்கினான் வணங்கும் பொழுது.

  குருதி பொங்கி வழிந்த போதிலும் மெய்ப்பொருளார்
  சிறிதும் கொள்ளவில்லை சினம், வேதனை, வெறுப்பு!

  திடுக்கிட்ட தத்தன் வெடுக்கென்று தன் வாளை ஓங்கிடத்
  தடுத்தான் மன்னன்,”தத்தா! இவர் நமர்” என்று கூறினான்.

  வீசினான் உடைவாளைத் தத்தன், தாங்கினான் மன்னனை;
  பேசினான் மன்னன்,”எல்லை வரை அழைத்துச் செல்!’என.

  பதறி அடித்து ஓடி வந்தாள் அரசி அங்கு செய்தி கேட்டதும்;
  கதறி அழுதாள் கணவனை ரத்த வெள்ளத்தில் கண்டதும்.

  எதிர் நோக்கி இருந்தார் மன்னன் தத்தனின் வருகையை;
  எல்லையை அடைந்தபின் விரைந்து திரும்பினான் தத்தன்;

  செய்தி விரைந்து பரவியது காட்டுத் தீ எனச் சேதி நாட்டில்;
  செய்வது அறியாமல் மனம் குமுறினர் சேதி நாட்டு மக்கள்;

  அறிந்து கொண்டார் முத்தநாதன் பத்திரமாகச் சென்றதை;
  துறந்தார் தன் ஆவியை மெய்ப்பொருளார் அதன் பின்னர்.

  பேரொளி ஒன்று தோன்றியது அந்த அறையில் அப்போது!
  பெருமான் தோன்றினார் விடைமீது உமை அன்னையுடன்!

  விழுந்தது இறைவனின் அருட்பார்வை நாயனாரின் மீது;
  விழுந்து கிடந்த நாயனார் எழுந்தார் இளமைப் பொலிவோடு!

  “வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன்”

  (திருத் தொண்டத் தொகை)


  வாழ்க வளமுடன், விசாலாக்ஷி ரமணி

  7#05. MeipporuL nAyanAr

  Nadu nAdu aka ChEdhi nAdu was situated in between ChOzha nAdu and ThoNdai nAdu. The capital of ChEdhi nAdu was Thiruk kOviloor. MeipporuL nAyanAr was born as the king of ChEdhi nAdu.

  He believed that only being a true devotee of Siva was the true purpose in one’s life. Hence he was called by the name ‘Meip poruL’ meaning the ‘Real purpose in one’s life’.

  He was a good as well as a righteous king. He was valorous and brave. He too had some enemies since he was far superior to many other kings.

  Muththa nAthan was his enemy and had waged wars on ChEdhi nAdu. But every time he got defeated and had to take to his heels from the war front. He decided to kill MeipporuL nAyanAr by treachery – since he could not defeat him by honest methods.

  Muththa nAthan disguised himself as a devotee of Siva. He bathed his whole body in the holy ash since he did not know how to smear it properly.

  He hid his sharp sword in a bundle of manuscripts. He reached Thiruk kOviloor. No one suspected him since many devotees of Siva used to visit the king MeipporuL nAyanAr quite often.

  Muththa nAthan entered the king’s palace and went straight up to the bedroom of the king. Dhaththan, the king’s bodyguard and was standing outside the room with his sword.

  Dhaththan stopped Muththa nAthan disguised as a hermit and said, “The king should not be disturbed now. He is relaxing.” But Muththa nAthan ignored Dhaththan and entered king’s bedroom. The queen got startled and got up in a huff. She woke up the king who also got startled by this sudden entry of a stranger.

  Muththa nAthan uttered the Siva panchAkshara as “Namah SivAya!” loudly. The king had no reason to suspect him and paid his obeisance to his treacherous enemy, in the guise of a hermit.

  Muththa nAthan told the king.”I have a rare manuscript of Siva Agama. I came here in a hurry to present it to you”. The king offered him a high seat and he himself sat of the floor with his queen.

  Muththa nAthan objected to the queen’s presence there and said, “It is the ancient practice not to have any women present at such times”. The queen took the hint and went to her quarters in the palace.

  Now the king alone was sitting on the floor. Muththa nAthan gave him the holy ash. When the king bent down to pay his obeisance to the hermit, Muththa nAthan stabbed him hard.

  The king MeipporuL nAyanAr started bleeding heavily but did not show any sign of anger or sorrow or hatred. Dhaththan the king’s bodyguard came running with his sword held high. MeipporuL nAyanAr stopped him from attacking the deceptive devotee by saying,”Stop! He is one of us!”

  Dhaththan dropped the sword and lifted the king who uttered to him one more command, “Accompany him till he crosses the border of our country safely.”

  The queen came running on hearing the sad news. She cried her heart out at the sight of the king lying in a pool of blood.

  Dhaththan returned as fast as he could – after seeing off the murderer safely. The sad news about the king spread in the country like wildfire. The citizens were very angry but there was nothing they could do.

  King was pleased to hear about the hermit’s safe passage through the country and gave up his ghost. A brilliant light lit up that palace.

  Siva and Uma appeared on Nandhi Devan. Siva’s eyes showering loving grace fell on Meipporul nAyanAr and he got up quite alive – even more vigorous and handsome than ever before.

  ( refer to 7#05. SekkizhArin Periya Puranam )
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #10085
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,328
  Downloads
  0
  Uploads
  0
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •