போதாயன அமாவாசை தர்பணம்
Tamil Brahmins
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
 1. #1
  Join Date
  Jul 2010
  Posts
  6
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  போதாயன அமாவாசை தர்பணம்


  0 Not allowed! Not allowed!
  நமஸ்காரம்,
  எனக்கு போதாயன அமாவாசை தர்பணம் செய்வது எப்படி என்ற விபரம் மந்திரத்துடன் தமிழில் தேவை.அது pdf அல்லது mp3 வடிவில் இருந்தால் மிக்க உபயோகமாக இருக்கும்.மேலும் விளக்கங்கள் தமிழில் இருந்தால் மிக்க நலம்.
  அன்புடன்
  ஆதிசைவர்

  http://aadhisaivar.blogspot.com

  http://facebook.com/aadhisaivar

  http://groups.google.com/group/aadhisaivar
 2. #2
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  coimbatore. INDIA.
  Posts
  1,766
  Downloads
  44
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 59/2
  Given: 6/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  contact Giri trading company sannadhin street chennai . www.giritrading .com
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #3
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  toronto
  Posts
  7,552
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 8/1
  Given: 87/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  போதையில் அமாவாசை தர்ப்பணமா? தர்ப்பணத்தில் புதுமை hmmm !!!!
 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #4
  Join Date
  Mar 2010
  Location
  Mumbai
  Posts
  197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  From a veteran like Sri Kunjuppa we certainly did not expect to get such a sarcastic comment
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #5
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  toronto
  Posts
  7,552
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 8/1
  Given: 87/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  sorry man. it was joke. a bad one maybe.

  definitely no sarcasm. or criticism. i have done my own share of tharpaNams & respect those who do. except that i have not heard of this particular type. ok?

  Quote Originally Posted by venkat2206 View Post
  From a veteran like Sri Kunjuppa we certainly did not expect to get such a sarcastic comment
 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #6
  Join Date
  Mar 2010
  Location
  Mumbai
  Posts
  197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  "Bodayana Amavasai" - As I understand this dates back to the Mahabardam. During the war time Sahadev advised Duryodan to start the "Kala Bali" on Amavasya day so as to win the war. Lord Krishna confused Duryodan by performing Tarpanam on prior day itself. That day was known as "Bodayana Amavasai". Also, normallt it comes in "Ashada"month.
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #7
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  toronto
  Posts
  7,552
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 8/1
  Given: 87/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  thanks but i am even more confused now. tharpanam done on amavasai, i understand. are you saying that this tharpanam is done day before amavasai? if so, why?


  Quote Originally Posted by venkat2206 View Post
  "Bodayana Amavasai" - As I understand this dates back to the Mahabardam. During the war time Sahadev advised Duryodan to start the "Kala Bali" on Amavasya day so as to win the war. Lord Krishna confused Duryodan by performing Tarpanam on prior day itself. That day was known as "Bodayana Amavasai". Also, normallt it comes in "Ashada"month.
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #8
  Join Date
  Mar 2010
  Location
  Mumbai
  Posts
  197
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Bodhayana Amavasya is the no moon day or Amavasi calculated a day earlier than the normal Amavas date. In 2010, Bodhayana Amavasya is marked on June 11 and September 7. This particular observance is also limited to a certain section of Vaishnava Sect. Usually, in such cases the major part of the Amavasi will fall on the previous day but it ends on the next day after sunrise.

  There is a popular story associated with Bodhayana Amavasya, which is related to Sahadeva, one of the Pandava brothers. Sahadeva is believed to have had the capacity to do astrological predictions. It is said that Duryodhana before the start of the Mahabharata war approached Sahadeva and asked for an auspicious time to perform puja dedicated to Goddess Durga for success in war. Sahadeva suggested the next Amavasi day.

  But the other Pandava brothers were unhappy with this gesture of Sahadeva. But Sahadeva said that he will not cheat anyone as it is against his Dharma. Then Krishna is believed to have helped the Pandavas by moving the Amavasya a day earlier. And this Amavasya is known as Bodhayna Amavasi.
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 16. #9
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  toronto
  Posts
  7,552
  Downloads
  5
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 8/1
  Given: 87/3

  0 Not allowed! Not allowed!
  thank you venkat.
 17. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 18. #10
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  5,394
  Downloads
  3
  Uploads
  0
  Thumbs Up/Down
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!
  Hello,
  Lord Krishna confused Duryodan by performing Tarpanam on prior day itself.
  The story I recall is, to throw a monkey wrench into Duyodana's plans, Krishna summoned Sun and Moon to appear before him. When they showed up together he instructed all to do tarpanam as Amavasya is the day when Sun and Moon are together. I am not sure this is in the texts, Shri sangom may clarify.

  Quote Originally Posted by venkat2206 View Post
  ... This particular observance is also limited to a certain section of Vaishnava Sect. Usually, in such cases the major part of the Amavasi will fall on the previous day but it ends on the next day after sunrise.
  SVs follow different rules to ascertain when to observe nitya and naimitya karmas as well as other thithi based austerities such as Ekadasi vradham, etc., not to mention festivals such as Sri Jayanti and Sri Rama navami.

  For SVs, Amavasya Tarpanam must be done on the day when Amavasyai overlaps the period of the day called aparannam, which may be the day when Amavasyai starts or the day when it ends.

  Similarly, Ekadasi vradam for SVs is on the day when Ekadasi is present at the time of Arunodayam, which is about 6 nA. before actual sun rise. This again could happen on the day Ekadasi begins or the day when it ends.

  Lots of rules, amounting to not a whole lot!!!!!

  Cheers!
 19. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •