Tamil Brahmins
Page 2238 of 2238 FirstFirst ... 1238173821382188222822342235223622372238
Results 22,371 to 22,378 of 22378

Thread: Think or sink!

 1. #22371
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  # 36. Mass Marriages.

  Lioness club இன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்
  Mass marriages செய்வது ஆகும்.

  நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம்!
  கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம் !

  "திருமணம் செய்து வைக்கின்றோம்" என்றால்
  "உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு அக்கறை!"

  யாருமே எங்கள் பேச்சை நம்பத் தயாராக இல்லை.
  நம்பினவர்களோ பெண் பார்க்கச் சொன்னார்கள்!

  "பெற்றோர் சம்மதத்துடன், ஆணும் பெண்ணுமாக
  வந்தால், எங்கள் செலவில் திருமணம், பரிசுகள்."

  "சும்மாச் சொல்லுகின்றார்கள்! யாரும் நம்பாதீர்கள்!"
  'பந்துலுகாரு (priest) கூட இருக்க மாட்டார். பாருங்கள்!"

  "மந்திரங்கள் கூட இருக்காது! நீங்களே பாருங்கள்"
  இத்தனை பிரச்சாரத்தையும் மீறி, எங்களை நம்பி
  மூன்று ஜோடிகள் எங்களை அணுகினர்.

  பத்திரிகைகள் அச்சடித்து, நல்ல புரோஹிதரை
  வரவழைத்து, ஒரிஜினல் அக்மார்க் திருமணம்!

  'தலாம்பரம்' முதல் எதிலும் குறை வைக்கவில்லை.
  புது உடைகள், தாலி, பண்ட பாத்திரங்கள், சீர் வரிசை!

  அப்புறம் பேசிக் கொண்டார்கள் காது கேட்கவே!
  "அநியாயமாக ஏமாந்து போய் விட்டோமே!
  அழகாக ஃப்ரீயாக மணம் செய்து கொள்ளாமல்!"
  அது யார் தவறு?

  மணமக்கள் photo பத்திரிகைகளிலும் பிரசுரமாகின!
  எங்களுக்குக் கிடைத்தது Best Mass marriages award !
 2. #22372
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Pune, India
  Posts
  67
  Downloads
  1
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  "Any being (-) the spark of life = A thing

  When we put to use the proper words the above statement becomes

  A Jeeva (-) Its Jeevan = A mere Jadam

  Is it not the greatest irony that 'a mere jadam' is questioning

  the existence and intelligence of the infinite Sun

  which has given a spark of Itself - and made the jadam into a jeeva!"

  There are 'assumptions' and 'presumptions' in the above statement.

  The 'assumption' is that the 'soul' or 'consciousness', within a 'human being', on this planet called 'earth' by us, is but a 'spark' of the 'Divine'!

  This is the 'notion' of 'theology' around the world! They treat the 'body' made up of the 'tangible' gross elements of the earth and the finer 'senses' (of sight, hearing, smell, taste and touch) and the finer still 'mind' (used conventionally to denote our 'intangible' faculties of 'cognition', 'volition' and 'emotion' -- or, to use more common words -- our general perception and associated thoughts, feelings and will power -- which in themselves are not 'tangible') -- as simply 'material' or 'jadam' as observed above!

  The 'presumption' is that without a 'Creator' to 'breathe life' or 'soul' or 'consciousness' into the 'jadam', it will simply remain a 'jadam', an 'inert material' or just a 'thing'!

  [The use of the word, 'Sun' to denote the 'Creator' may not be 'appropriate' here for the 'Sun' itself is a 'material body', more like a 'Nuclear Reactor' with 'nuclear fission' and 'fusion' processes going on there, unless it is considered, as in ancient times, as a 'God' itself, that is, at a period of human history when all the aspects of 'Nature' -- all the natural forces and all the natural elements -- were considered as various 'Gods' doing their functions as assigned by an 'unifying principle' called 'Brahman' over and above the 'trinity of Gods', who stood for 'creation, preservation and destruction' of all 'animate beings' and 'inanimate things' in this world.]

  The 'doubt' arises whether these 'assumptions' and 'presumptions' are correct or they are simply accepted as 'axiomatic truths' on the basis of 'religious tenets' or 'scriptures' and a whole 'edifice' of a 'belief system' built on them thereafter, which obscures and rejects fundamental queries as to their validity from being raised in a public forum?

  As an analogy, I would give the 'assumptions' and 'presumptions' in the field of 'astrology' and the proponents thereof who claim to be able to 'predict' the future course of an individual's life or claim to be able to match the 'compatibility' of a prospective 'bride' and 'groom' to live a 'married life' together! The 'assumption' there is our lives on earth are 'pre-determnined' according to our 'karma' and the 'presumption' there is that in some way (without the same being explained as to how) the 'conjunction' of the sun, moon, a few other planets, against the backdrop of a few known stars visible to the naked eye on a clear night, can somehow help in 'predicting' the future course of one's life or the 'compatibility' to each other of a couple for a married life together! No verifiable records exist for these assertions and no verifiable proof has been found in modern times, but these 'assumptions' and 'presumptions' continue to rule our lives! Or, we ourselves allow them to rule our lives in an unqustioning manner!
  Last edited by Mayuram V.Sankaran; 17-08-2018 at 10:12 PM.
 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #22373
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  காயமும், வெங்காயமும்!

  உரிக்கும் போது உள்ளே ஒரு ரகசியம்
  உள்ளது போலத் தோன்றும்; ஆனால்

  உரித்த பின் நம் முகத்தில் வழியும்,
  ஊர் முழுகிவிடும் அளவுக்கு அசடு!

  வெங்காயமும் நம் காயமும் பல வித
  வேறுபாடுகள் கொண்டவை அல்ல!

  ஒற்றுமைகளே மிக அதிகம் அன்றி
  வேற்றுமைகள் அல்ல என அறிவீர்!

  ஒன்றாய் மறைந்து நிற்கும் நம் ஆத்மா;
  இரண்டாய் இருக்கும் அறிவும், மனதும்;

  மூன்றாய் இருக்கும் நமது சரீரங்கள்;
  பௌதிக, காரண, சூக்ஷ்ம சரீரங்கள்!

  ஐந்தாய் இருக்கும் பஞ்ச பிராணன்கள்;
  ஆறு ஆக இருக்கும் அறிவுத் திறன்கள்;

  ஏழு ஆக இருக்கும் சப்த தாதுக்கள்;
  ரத்தம், மஜ்ஜை, மாமிசம் முதலியன.

  பத்து ஆக இருக்கும் இந்த்ரியங்கள்;
  கால், கை, வாய், மல ஜல துவாரங்கள்,

  கண், நாசி, நாவு, செவி, தோல் எனவும்
  கர்ம, ஞான இந்த்ரியங்கள் விளங்கும்.

  “இது அல்ல, இதுஅல்ல” என்று கூறியபடி,
  இவற்றை ஒன்று ஒன்றாக விலக்கினால்;

  உரித்த வெங்காயத்தில் உள்ள உண்மைபோல்
  உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் ஆத்மா வெளிப்படும்!

  ஆத்மாவும், ஜடமும் கலந்த காயத்தை,
  அன்னப் பறவை போலப் பிரிக்கக் கற்று,

  ஆத்மாவை நன்றாக உணர்ந்திடுவோம்;
  ஜடத்தை மொத்தமாக விலக்கிடுவோம்.

  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி.

  # 169. An onion and The Human body.

  An onion seems to hold a sacred secret in its layers. But as we remove the layers one after
  another, we look foolish when there is nothing hidden in the womb of the onion. The onion resembles the human body in many respects.

  There is an Atman in a human body; there are two faculties which act ceaselessly called the Mind and the Intellect. There are three sareerams viz the Sthoola sareeram, the Sookshma sareeram and the KAraNa sareeram.

  There are five PranAsa; six senses and seven dhAthus in a human body. There ten IndriyAsa – five jnAna indriyAs and five karma Indriyas. When we discard them one by one saying ,”Not this! Not this!” we discover the formess Atman hidden inside the body very much similar to the secret hidden within an onion.

  The Body, Mind, Intellect and Emotions in a human body consists of both Chetana and Achetana. If we can separate the Sath (permanent) from the Asath (ephemeral) just a swan separates milk from water, we can cling to the Sath and neglect the Asath.

 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #22374
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  இருவகைத் துயில்கள்

  உறங்குவதில் உண்டு இரு வகைகள்;
  அறி துயில், அசல் துயில் என்ற இரண்டு.
  பார்ப்பதற்கு ஒருபோலத் தோன்றினாலும்,
  பலப்பல வேறுபாடுகள் உண்டு இவற்றில்!

  திருமாலின் அறி துயில், உலகளாவிய
  பெருமை பெற்றது என்பதை அறிவோம்;
  திருமாலுக்குச் சற்றும் சளைக்காமல்,
  பெறுவார் அறி துயில் மனிதருள் பலர்!

  உறங்குவர் விழித்த கண்களோடு சிலர்;
  உறங்குவர் வாயை மூடாமலேயே சிலர்;
  சிம்ம கர்ச்சனையோடு சிலர் உறங்குவர்;
  சிந்தித்தால் இவைகள் அறிதுயில் அல்ல!

  வெளியே நடப்பவைகளை நன்கு அறிந்தும்,
  வெளிப் பார்வைக்கு நன்கு உறங்குவதுபோல்,
  பாசாங்கு செய்வதே அறிதுயில் ஆகும்;
  பாடு படுத்தினாலும் அவர் கண் திறவார்!

  தூங்குபவரை எழுப்பிவிடலாம்; ஆனால்
  தூங்குவது போல் நடிப்பவரை அல்லவே!

  பாசாங்கும் நல்ல பயன் அளித்திடும்,
  பேசாமலே நாம் இருக்க விரும்பினால்!
  தூங்கும் ஒரு சிங்கத்தை இடருவதும்,
  தொங்கும் ஒரு புலி வாலை இழுப்பதும்,
  அறி துயில் கொண்ட ஒருவரைச் சென்று
  அறியாமல் நாம் எழுப்புவதும் சரி சமமே!


  வாழ்க வளமுடன்,
  விசாலாக்ஷி ரமணி
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 8. #22375
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  LIFE has not been a bed of roses!


  எட்டு ஆண்டு கால ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையும்,
  அதில் பட்ட கஷ்டங்களும், பார்த்த மனிதர்களும்;

  நான்கு ஆண்டுகள் 'போண்டி' lioness கிளப்பும்,
  நல்ல பயிற்சி அளித்தது எனக்கு வாழுவதற்கு!

  Donation collect செய்வதற்குள் போயே போய்விடும்
  இருக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச ஈகோ, சூடு, சொரணை etc !

  எல்லோர் வாயிலும் விழுந்து எழுந்து வருவதற்குள்
  சொல்லாமல் சந்நியாசி ஆகிவிடுவோம் மனத்தளவில்!


 9. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 10. #22376
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  ட்டி உறவாடுபவர்கள்
  விட்டு ஓடவேண்டுமா?

  "ஒரே ஒரு சின்ன உதவி
  நீரே செய்யவேண்டும்" என்று

  கோருங்கள் பிறகு பாருங்கள்
  தேடினாலும் அவர் தென்படார்!
 11. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 12. #22377
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  63,188
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  # 37. தானத்தில் சிறந்தது...

  கர்ண பரம்பரைக் கதை ஒன்று!
  கர்ணனைப் பற்றியதே அதுவும்.

  சுவர்க்கம் போகும் வழியில் அவன்
  துவண்டு போய்விட்டானாம் !

  நாரதர் எதிர்படக் கேட்டானாம் ,
  "பசியும், தாகமும் எனக்கு ஏன்?"

  "எல்லா தானமும் செய்துள்ளாய்!
  நல்ல அன்ன தானத்தைத் தவிர!"

  Loiness club project களில் ஒன்று
  Poor Feeding என்பதும் ஆகும்.

  ஆந்திர மக்கள் அறிவாளிகள்,
  மிகவும் சிக்கனமானவர்கள்.

  அவர்கள் 'சாறு' என்பது நமது
  உணவில் 'த்ரீ இன் ஒன்' ஆகும்.

  பெரிய பெரிய துண்டுகள் காய்.
  கீழிருந்து எடுத்தால் குழம்பு.

  மேலாக ஊற்றினால் ரசம்.
  குழம்பின் தான்களையே

  தொட்டுக் கொண்டு அவர்கள்
  சமர்த்தாகச் சாப்பிடுவார்கள்.

  ஏழைக் குழந்தைகள் குழுமினர்.

  நிறைய அன்னமும், 3 இன் 1உம்!
  நிறையக் கூரா, நிறைய பெருகு.

  (கூரா=காய்கறி, பெருகு= தயிர்)

  பரிமாறிவிட்டு நிமிர்வதற்குள்
  பாதி இலை காலி ஆகிவிடும்!

  "அன்னம்!" "சாறு!" "கூரா","பெருகு!"
  என்று என் bend நிமிர்ந்து விட்டது.

  நம் வீடுகளில் குழந்தைகள்
  டிமிக்கி கொடுத்து ஓடினாலும்,

  துரத்தித் துரத்தி உணவை வாயில்
  திணிப்பது நினைவுக்கு வந்தது!

  திரும்பி வரும் போது என் வயிறு
  பசித்தது! மனம் நிறைந்திருந்தது!
 13. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 14. #22378
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  Pune, India
  Posts
  67
  Downloads
  1
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  "An onion seems to hold a sacred secret in its layers. But as we remove the layers one after
  another, we look foolish when there is nothing hidden in the womb of the onion. The onion resembles the human body in many respects.

  There is an Atman in a human body; there are two faculties which act ceaselessly called the Mind and the Intellect. There are three sareerams viz the Sthoola sareeram, the Sookshma sareeram and the KAraNa sareeram.

  There are five PranAsa; six senses and seven dhAthus in a human body. There ten IndriyAsa – five jnAna indriyAs and five karma Indriyas. When we discard them one by one saying ,”Not this! Not this!” we discover the formess Atman hidden inside the body very much similar to the secret hidden within an onion.

  The Body, Mind, Intellect and Emotions in a human body consists of both Chetana and Achetana. If we can separate the Sath (permanent) from the Asath (ephemeral) just a swan separates milk from water, we can cling to the Sath and neglect the Asath."

  The above statement invites the following comment.

  We have deduced the concept called 'Atman' as residing within us by using the method of :'Not this, not this', as an exercise to find the "Self" (as opposed to 'self' or 'ego self') within as not this 'body' (made up of the elements), not this 'mind' (taken to mean generally 'manas' or 'will' in our thought), not this 'intellect' (or 'buddhi') and so on, till we arrive at 'Atman', the 'essence' within just as an onion peeled layer after layer is 'presumed' to reveal its 'secret' or the 'essence' within it! It is not thought that by peeling the onion, we actually arrive at 'nothing', a concept not alien to our thought!

  Moreover, how can we ever do the exercise without our 'body, mind and intellect' complex? When have we ever become the 'essence' -- 'pure and simple' -- without this 'material body' covering it, if at all, which consumes 'matter' to derive 'energy' therefrom and then eliminates 'waste material' everyday? When has our 'mind' or 'intellect' ever worked on its own without being encased in this 'gross body'? When have we ever experienced this 'formless Atman' -- stated to be 'infinite', 'eternal', 'pure bliss' and so forth -- without this 'gross body', the 'finer senses' and the 'mind' and 'intellect' with their limitations? Who is this "I" within that looks down upon this 'body-mind' complex as not "Itself"? Is it some kind of 'self-deception', a 'double personality' that we have arrived at, to feel 'superior' to this ordinary 'human existence' and lay claim to 'powers within' that do not exist without this 'body-mind' complex as an 'integrated whole' and make a claim, also, to have become a 'jeevan mukta' or 'not exactly divine', but 'as good as divine' while needing to care for this 'body' every day and needing 'privacy' for the 'bodily functions' (including sexual functions) every day! We have seen how those who do not take care of their 'body and mind' in their pursuit of the 'soul' within become as good as 'mad' needing other people to care for them!
 15. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •