Tamil Brahmins
Page 787 of 787 FirstFirst ... 287687737777783784785786787
Results 7,861 to 7,864 of 7864
 1. #7861
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,536
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #1522 to #1525

  #1522. இருள் நீங்கும்

  கண்டு கொண்டோம் இரண்டும் தொடர்ந்து ஆங்கு ஒளி
  பண்டு பண்டு ஓயும் பரமன் பரஞ்சுடர்
  வண்டு கொண்டாடும் மலர்வார் சடை அண்ணல்
  நின்று கண்டார்க்கு இருள் நீக்கி நின்றானே.


  உடலில் விளங்கும் கதிரவன், மதி என்னும் இரண்டையும் தொடர்ந்து சென்று உடலில் உள்ள ஒளியைக் கண்டு கொண்டோம். அது பண்டு தொட்டு உடலில் விளங்கும் பரமசிவன் என்னும் பேரொளிப் பிழம்பில் சென்று கலந்தது. வண்டுகள் கொண்டாடும் தாமரை மலர் போன்ற சகசிர தளத்தில் அண்ணலைக் கண்டு கொண்டவர்களில் மன இருட்டை அவனே மாற்றி அமைப்பான்.

  #1523. சிவன் என்னும் கனி

  அண்ணிக்கும் பெண்பிள்ளை, அப்பனார் தோட்டத்தில்
  எண்நிற்கும் ஏழ்ஏழ் பிறவி உணர்விக்கும்
  உள்நிற்பது எல்லாம் ஒழிய, முதல்வனைக்
  கண்ணுற்று நின்ற கனி அது ஆமே.


  குண்டலினி சக்தி உலக இயலில் விஷயானந்தமான இன்பத்தைத் தரும். அதுவே அனைவருக்கும் அப்பனாகிய சிவபெருமானின் தோட்டமாகிய சகசிரதளத்தில் அளவைக் கடந்து நிற்கும். ஏழேழு பிறவிகளை உணர்த்தும். நல்வினைப் பயன்கள் தீவினைப் பயன்கள் என்னும் இரண்டையும் அழிந்துவிடும். அப்போது சீவன் சிவனைக் கண்டு அவனுடன் பொருந்திச் சிவக்கனியின் சுவையாக மாறி விடலாம்.

  #1524. பெருந்தவம் நல்கும்!

  பிறப்பை யறுக்கும் பெருந்தவ நல்கும்
  மறுப்பை யாருக்கும் வழிபட வைக்கும்
  குறப்பெண் குவிமுலைக் கோமளவல்லி
  சிறப்பொடு பூசனை செய்ய நின்றார்க்கே.

  குவிமுலைக் கோமள வல்லியாகிய குண்டலினி சக்தி, சிறப்பாகத் தன்னை வணங்குபவர்களின் பிறவிப் பிணியை நீக்குவாள். பெருந் தவத்தைத் தருவாள். அறியாமையை அகற்றுவாள். தன்னை வணங்ககச் செய்வாள்.

  #1525. குண்டலினியினை ஏன் வணங்க வேண்டும்?

  தாங்குமி னெட்டுத் திசைக்கும் தலைமகன்
  பூங்கமழ் கோதைப் புரிகுழ லாளொடும்
  ஆங்கது சேரு மறிவுடை யார்கட்குத்
  தூங்கொளி நீலம் தொடர்தலு மாமே.


  எட்டுத் திசைகளுக்கும் தலைவன் ஆனவன் சிவன். ஆறு ஆதாரங்களில் விளங்கும் அழகிய தாமரை மலர்களை மாலையாகக் கொண்டு, சித்ரணி நாடியில் விளங்கும் குண்டலினி சக்தியுடன் பொருந்தி அவனைத் துதியுங்கள். அவ்வாறு செய்தால் அப்போது தோன்றும் நீல நிற ஒளியைப் பின்தொடர்ந்து அருள் பெற முடியும்.
 2. #7862
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,536
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!

  திருமந்திரம் - ஐந்தாம் தந்திரம்

  #1526 to #1529

  #1526. தீவிர பக்குவம்


  நணுகினும், ஞானக் கொழுந்து ஒன்று நல்கும்
  பணிகிலும் பான் மலர்த் தூவிப் பணிவன்
  அணுகியது ஒன்று அறியாத ஒருவன்
  அணுகும் உலகெங்கும் ஆவியும் ஆமே.


  இவ்வாறு சக்தியின் அருள் பெற்ற ஒருவனை நாடும் அனைவருமே அவனைப் போல ஞானம் பெறுவார். அனைவரும் தன்னை வணங்கினாலும் அவன் அன்னையை மலர்த் தூவி வழிபடுவான். தன்னை எல்லோரும் வணங்குவதால் ஆணவம் கொள்ள மாட்டான். எப்போதும் சமத்துவ நிலையில் இருப்பான். அவன் எந்த உலகுக்கும் சென்று வரும் ஆற்றலை அடைவான்.


  #1527.
  தீவிர தரம்

  இருவினைநேர் ஒப்பில் இன்னருட்சத்தி
  குருவென வந்து குணம்பல நீக்கித்
  தரும் எனும் ஞானத்தால் தன் இயல் அற்றால்
  திரி மலம் தீர்ந்து, சிவன் அவன் ஆமே.


  நல்வினை, தீவினை இரண்டும் சமமாக உள்ளபோது அருட்சக்தி குரு மண்டலத்தில் விளங்குவாள். ஆன்மா மெய்யறிவு பெறாமல் தடுக்கும் குணங்களைப் போக்குவாள். தன் முனைப்பு அற்று எல்லாம் அவன் செயல் என்று இருப்பவனின் மும்மலமும் கெடும். அவன் சிவமாகத் திகழ்வான்.


  #1528. அருளாட்சி அமையும்


  இரவும் பகலும் இறந்த இடத்தே
  குரவம் செய்கின்ற குழலியை உன்னி
  அரவம் செய்யாமல் அவளோடு சேர
  பரிவு ஒன்றில் ஆளும் பராபரை தானே.


  விந்து, நாதங்களைக் கடந்த நாதாந்தத்தில் ஒலியை உண்டாக்கும் சக்தியைத் தியானிக்க வேண்டும். மந்திரம் இல்லாத நாதந்தத்தில் அந்த சக்தியுடன் பொருந்தினால் அவளும் அன்போடு இவனிடம் வந்து பொருந்துவாள்.


  #1529. ஊனை விளக்கி உடன் இருப்பா
  ன்

  மாலை விளக்கும், மதியமும், ஞாயிறும்
  சால விளக்கும் தனிச் சுடர் அண்ணலுள்
  ஞானம் விளக்கிய நாதன் என்னுள் புகுந்து
  ஊனை விளக்கி, உடன் இருந்தானே.


  கதிரவன், மதி போன்ற ஒளிரும் பொருட்களுக்கு ஒளியைத் தருபவன் சிவன். ஒப்பில்லாத, பரஞ்சுடர் ஆகிய சிவன் உண்மை ஞானத்தை எனக்கு விளக்கிய தலைவன் ஆவான். அவன் என் ஊனை விளக்கி என் உயிருடன் பொருந்தினான் 3. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 4. #7863
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,536
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  திருமந்திரம் - ஐந்தாம் தந்திரம்

  18. புறச்சமய தூஷணம்

  புறச் சமயம் = அயல் சமயம்.

  இறைவனைப் புறத்தில் காண வேண்டும் என்று கூறும் சமயம்.


  #1530 to #1534

  #1530. பாசத்தில் உற்று பதைப்பார்

  ஆயத்துள் நின்ற அறு சமயங்களும்
  காயத்துள் நின்ற கடவுளைக் காண்கிலா,
  மாயக் குழியில் விழுவர் மனை மக்கள்
  பாசத்தில் உற்றுப் பதைக்கின்ற வாறே.


  ஆறு விதமான சமயங்களும் நம் உடலினுள் உறையும் கடவுளைக் காண உதவுவதில்லை. அந்தச் சமயங்களைப் பின்பற்றுபவர்கள் மயக்கத்தைத் மாயக் குழியில் விழுவர். மனைவி, மக்கள் என்னும் பாசத்தில் கட்டுண்டு மனம் பதைபதைப்பர்.


  #1531. உள்ளத்தே கரந்து நிற்பான்


  உள்ளத்து உளே தான் கரந்து, எங்கும் நின்றவன்,
  வள்ளல் தலைவன் மலர் உறை மாதவன்
  பொள்ளல் குரம்பைப் புகுந்து புறப்படும்
  கள்ளத் தலைவன் கருத்து அறியார்களே.


  எங்கும் நிறைந்தவன் இறைவன். எனினும் ஒவ்வொரு உயிரின் உள்ளத்தில் உள்ளே ஒளிந்து மறைந்து உறைவான். அவன் ஒரு சிறந்த கொடை வள்ளல். சகசிரதளத்தில் உள்ள ஆயிரம் இதழ்த் தாமரையில் சக்தியுடன் தானும் பொருந்தி நிற்பான். ஒன்பது வாயில்களைக் கொண்ட உடலில் புகுந்து கொண்டு மேல் நோக்கிச் செல்லும் அந்தக் கள்ளத் தலைவனின் செயல்முறைகளை இந்த உலகத்தவர் எவருமே அறிந்து கொள்ளவில்லை.


  #1532. பற்றற்றவனைப் பற்றிடல் வேண்டும்!


  உள்ளது முள்ளன் புறத்துள னென்பவர்க்கு
  உள்ளது முள்ளன் புறத்துள னெம்மிறை
  உள்ளது மில்லை புறத்தில்லை யென்பவர்க்கு
  உள்ளது மில்லைப் புறத்தில்லை தானே.


  உள்ளத்தில் உள்ளான் இறைவன் என்னும் அன்பரின் உள்ளத்தில் இருந்து அருள் புரிவான் இறைவன். புறத்தே இருந்து உயிர்களை நடத்துவான் இறைவன் என்ற பேதமான ஞானம் உடையவருக்கு அவரிலும் வேறாக நின்று அருள் புரிவான் இறைவன். உள்ளத்திலும் இல்லை, புறத்திலும் இல்லை என்று நாத்திகம் பேசுபவர்களுக்கு அவன் இரண்டு இடங்களிலுமே இருப்பதில்லை.


  #1533. தெளிந்த பின் மனை புகலாம்


  ஆறு சமயமுங் கண்டவர் கண்டிலர்
  ஆறு சமயப் பொருளும் அவனவன்
  தேறுமின் தேறித் தெளிமின் தெளிந்த பின்
  மாறுத லின்றி மனை புக லாமே.


  ஆறு சமயங்களையும் உணர்ந்தவர் இறைவனை உண்மையாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்துகொண்டவர் அல்லர். ஆறு சமயங்கள் கூறும் முடிவான மெய்ப் பொருள் அவன் அல்ல என்பதும் மெய். எனவே நீங்கள் இறைவனைப் பற்றி நன்கு ஆராயுங்கள். ஆராய்ந்து தெளிவு பெறுங்கள். தெளிவு பெற்றால் வீடு பேற்றை மிக எளிதில் பெற்றுவிடலாம்.


  #1534. நந்திதாள் சார்வது உய்விக்கும்


  சிவம் அல்லது இல்லை, அறையே, சிவமாம்
  தவம் அல்லது இல்லை, தலைப்படு வோர்க்கு இங்கு,
  அவம் அல்லது இல்லை அறு சமயங்கள்.
  தவம் அல்ல, நந்திதாள் சார்ந்து உய்யும் நீரே.


  சிவனை விடச் சிறந்த தெய்வம் என்று ஒன்று இல்லை. ஆன்மாவில் கரந்து மறைந்து உறையும் சிவனை அறிந்து கொள்வதே சிறந்த தவம் ஆகும். வேறு எதுவுமே தவம் அல்ல. இதை அறியாமல் ஆறு சமயங்களிலும் சிறப்பினை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு அவை எல்லாம் வீணே. தவத்தின் பயனை அடையக் குரு மண்டலத்தில் விளங்கும் சிவத்தைக் கண்டு கொண்டு உய்வடைவீர்! 5. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.
 6. #7864
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Coimbatore, India
  Posts
  64,536
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  0 Not allowed!
  #1535 to #1539

  #1535. மண் நின்று ஒழியும் வகை

  அண்ணலை நாடிய ஆறு சமயமும்
  விண்ணவராக மிகவும் விரும்பியே
  உள் நின்று அழிய முயன்றிலர் ஆதலால்,
  மண் நின்று ஒழியும் வகை அறியார்களே.

  ஆறு சமயங்களின் நெறிகளில் நின்று கொண்டு அண்ணலைத் தேடுபவர்கள், விண்ணவர்களாகும் விருப்பம் கொள்வர். அதனால் அவர்கள் இறைவனை அறிந்து கொள்ளாமல், பிறவிப் பிணியை ஒழிக்காமல் மயக்கம் கொண்டு அழிவர்.

  #1536. சிவகதியே கதி !

  சிவகதி யேகதி மற்றுள்ள வெல்லாம்
  பவகதி பாசப் பிறவியொன் றுண்டு
  தவகதி தன்னோடு நேரொன்று தோன்றில்
  அவகதி மூவரும் அவ்வகை யாமே.

  சிவநெறியே அனைத்திற்கும் மேலான நெறியாகும். பிற நெறிகள் எல்லாமே பிறவியைத் தரும் நெறிகள். அவற்றைச் சார்ந்தால் பாசத்தினால் உண்டாகும் சம்சாரத் தளைகள் விலகா! சீவனின் உள்ளத்தில் சிவனின் ஒளி தோன்றுவதே சிறந்த தவ நெறியாகும். மும் மூர்த்திகளாகிய நான்முகன், திருமால், உருத்திரன் என்பவர்களும் பிறவியை அளிக்கின்ற தெய்வங்களே அன்றிப் பிறவியை அழிக்கின்ற தெய்வங்கள் அல்ல.

  #1537. சிவநெறியே பரநெறி!

  நூறு சமயம் உளவாம்; நுவலுங்கால்
  ஆறு சமயம் அவ் ஆறுள் படுவன
  கூறு சமயங்கள் கொண்ட நெறி நில்லா
  ஈறு பறநெறி இல்ஆம் நெறி அன்றே.


  பல நூறு சமயங்கள் உலகில் நிலவுகின்றன. ஆறு சமயங்களும் அந்த நூறு சமயங்களில் அடங்கும். எல்லா சமயங்கள் கூறும் நெறிகளிலும் சிறந்தது சிவநெறியாகும். இது ஒன்றே முக்தியைத் தரும் நன்னெறியாகும்.

  #1538. பித்தேறிப் பிறந்திறப்பர்!

  கத்துங் கழுதைகள் போலுங் கலதிகள்
  சுத்த சிவனெங்கும் தொய்வுற்று நிற்கின்றான்
  குற்றந் தெரியார் குணக் கொண்டு கோதாட்டார்
  பித்தேறி நாளும் பிறந்திறப்பாரே.


  பொருள் அறியாத மூடர்கள் கத்தும் கழுதைகளுக்கு சமம் ஆனவர்கள். எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து நிற்பவன் சிவன் என்ற போதிலும் இவர்கள் தம் குறைகளை நீக்க முயற்சி செய்வதில்லை. சிவன் பெருமைகளை எண்ணிப் புகழ்ச்சி செய்வதும் இல்லை. உண்மையை அறிந்து கொள்ளாமல் இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தும் இறந்தும் துயரம் அடைவர்.

  #1539. பயம் கெட ஒரு பரநெறி

  மயங்குகின்றாரும், மதி தெளிந்தாரும்
  முயங்கி, இருவினை முழைமுகப் பாச்சி
  இயங்கி பெறுவரேல், ஈறு அது காட்டில்
  பயம் கெட்டவருக்கு ஓர் பறநெறி ஆமே.

  பக்தி நெறியில் மயங்கி நிற்பவர்களும், ஞான நூல்களைக் கற்று மதி தெளிந்தவர்களும், இருவினைப் பயன்களை அனுபவித்து, அதன்பின் சுழுமுனை வழியே மேலே சென்று, அங்குள்ள பிரமரந்திரத்தில் இறையருளைப் பெறுவதே, பிறவிப் பிணியைப் பற்றிய பயம் கெடுவதற்கு உள்ள ஒரு பரநெறியாகும்.
 7. All views expressed by the Members and Moderators here are that of the individuals only and do not reflect the official policy or view of the TamilBrahmins.com Website.
  If you are having a problem with a particular thread or user, please use the "REPORT POST" button beside the offending post to inform us or raise a complaint.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •