PDA

View Full Version : Prayers to Lord Subramaniya 1. Guha Panchakam
 2. Kandhar Anubhuthi
 3. Shadanana Ashtakam
 4. Shanmugakavasam
 5. Skanda Sashti Kavacham
 6. Sri Subramanya Pancharathnam
 7. Sri Subrahmanya Bhujangam
 8. Subramanya Karavalambam
 9. Swaminatha Shadpathi
 10. Thiruchendur Shanmuga Stotram
 11. Mantras Panchakacham
 12. subrahmanya shadasa nama stothram
 13. Subramania Thiruvirutham
 14. Symbol for lord muruga
 15. Kumara sthavam - Mp3 & sloka in tamil lyrics needed
 16. திருப்புகழ் நெருப்பு என்று அறிவோம் யாம்
 17. vatrAdha poihai vaLanAdu kaNdu
 18. Subramanya Shloka (Shadananam Chandana Lepithangam)
 19. நாத விந்து கலாதி நமோ நம
 20. Sri Subramanya Ashtakam
 21. Sri Dhandayuthapani Pancharatnam
 22. Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram - Rudra Yamalam
 23. Murugan pattu
 24. shanmugan mala
 25. 'Sri Subrahmanya Bhujangam'
 26. Searching for the sloka vel vel mayil vaghanan vel
 27. Siva Subramania trishathi storam
 28. Murugan Paamaalai - 108
 29. Prayers to Lord Subramanya