PDA

View Full Version : Rituals, Ceremonies and PujasPages : 1 2 [3] 4 5

 1. Want to perform Mother's shradham by self
 2. Ganapathi homam -
 3. Chamagam Tamil Translation
 4. pregnancy related rituals
 5. gothram
 6. Pavamaana homam
 7. The lighting of holy lamp
 8. Indian Wonder: The Banyan Tree
 9. AyushHomam
 10. Ayushya Homam
 11. About ragukala pooja and kum kum archana
 12. shifting to own house
 13. Thaamboola prasnam.
 14. Details of marriage-- sub divisions.
 15. பிராமின் கல்யாணத்தில் பொரி இடுதல்
 16. Oonam and Masikam rituals - reg.
 17. Doubt in changing ponel
 18. Grihapravesham
 19. Who should do kanniga daanam (Dharai Vathu kodukal)
 20. wedding rituals
 21. Garbha Dheekshai
 22. How auspicios should be a upanayana muhurtham/day
 23. vibrations
 24. Query w.r.t oil lamp in puja room or space
 25. Sri Chakram (or) Sri Yantram
 26. Pooja and homaas
 27. Grihapravesam
 28. varushaptheekam
 29. swasthi punyagavachanam
 30. VAANG NICHAYAM; NICHAYATHARTHAM CEREMONY DETAILS.(marriage)
 31. Sankalpam for amavasai tharpanam in United States
 32. Learn Vedic Astrology.
 33. auspicious day
 34. sumangali prarthana
 35. Can Upanayanam and Marriage be conducted during the same calendar year?
 36. karma for replacing poonal
 37. Poonal rules after divorce
 38. Seemantahm and Vala kappu
 39. When is vishu this year
 40. Shri Ram Navami
 41. Lighting Gods lamp on devasom day.
 42. Procedure after death
 43. Tamil Iyer Priest in Bangalore?
 44. Date for Grahapravesham
 45. Nonbu - doubt
 46. Good places to perform Upanayanam for my son
 47. WHY RETURNING TO THE STARTING PLACE ON THE 9th DAY PROHIBITED
 48. பிதுர் காரியங்கள்
 49. குளிகன் என்பது என்ன ?
 50. Pitru Srartham
 51. Nakshtra santhi
 52. Venkatramana Swami Samaradhana
 53. Who should do the Karma
 54. Nandana Year Tharpanam Sankalpam - 2012-2013
 55. Nandana year panchangam
 56. Grihapravesam
 57. Amavasai Tharpana Sankalpa Mantram 2012 - அமாவாசை சங்கல்ப்பம் 2012
 58. Samashti poonal information
 59. விண்வெளி ராக்கெட்டும் விசேஷ பிரார்த்தன&#
 60. Genuine Srk Sruvam
 61. வேதம் அத்யயனம் செய்யவேணும்
 62. Question on Sandhya Vandanam
 63. Poojas and homams
 64. Info on shrardha in kasi
 65. Masigam, sothakumbam
 66. மந்திரங்களுக்கு சக்தி உண்டு
 67. varushabdikam
 68. What are customs to be carried out during the death of father?
 69. vadai malai
 70. Anthyesti anthim karyams
 71. 9 Thursday Shirdi Saibaba Vratham - tamil
 72. Theetu to be observed on death
 73. Achaman
 74. Varshabdikam for MOther passed away on NOv 1st 2011
 75. Are reading translated slokas effective??
 76. Soundaryalahari
 77. Apradakshinam at Navagraha Sannidhi
 78. moola nakshatra female rituals or pooja or dosha
 79. 27 day oona masya manthram
 80. About Atma Pradakshina
 81. Any Exemptions?
 82. About Tharpanam - Need Advice Urgently
 83. Sri Parthasarathy Temple Vaikunta Ekadesi
 84. Why it is Vaikunda Ekadashi
 85. Chanting slokas,mantras etc
 86. Calendar 2012
 87. Nandhi
 88. Chandi Homam
 89. Viradham
 90. Please Help and Guide.
 91. Can we follow the sastras?
 92. *தர்ப்பை*
 93. Kala Sarbha Dhosha Nivarthi - reg
 94. Bhagawan Ramana's answers to Pooja and rituals
 95. Information about Lord Arasalwar incarnation of Lord Vishnu's Sheshnag
 96. do i have to do thapanam
 97. Process of performing Rudra-homam at home.
 98. Lord Saneeswara's Transition to Thula Rasi on Dec 21st, 2011
 99. Bheema Santhi (54 years)
 100. visiting of temple after death of a family member
 101. Are you a Brahmin?
 102. Tamil Brahmin rituals and rites
 103. kaappu,peridal,thottil
 104. Meaning of Pariseshanam
 105. Punniyajalam Ceremony
 106. archanai
 107. Pooja ritual-offerings
 108. solar eclipse 25 nov 2011
 109. When is the first "star" birthday?
 110. varahi navarathiri
 111. Parayanam,pravachanam and vaidigam
 112. Ritual for puberty
 113. Suggestgion to compile books on different aspects
 114. Death and Marriage in a family
 115. nakshtra slogams
 116. Rituals followed in Smartha Nitchayathartham
 117. Request for Grahapravesam Date of New flat
 118. Choosing a Lagnam for Grahaparavesam
 119. Lighting of Lamp during Deepavali
 120. Davasham in a Bangalore mutt - pls advise
 121. Poonal
 122. Performing Pooja for Sri Chakra
 123. All the basics of Vaideekam (Rituals) in Tamil
 124. Help for - Akshrabhyasam or Vidhyarambham - on Vijayadasmi day
 125. Maysam and Sodhakumbam
 126. Procedure for Deeparadhanai - Is ringing bell wrong at that time
 127. Pitru Karma rules
 128. Saraswathi Slokam
 129. Vigrahams
 130. Ammavsai
 131. Seemantham
 132. Meenakshi totram from Swami Brahmananda Saraswati, of Chinmaya Mission
 133. Gruhapravesam before Varshapthigam
 134. Samaveda Amavasya Tharpanam
 135. Suggestion: Mantras BEFORE Every Pooja
 136. prodosha virathum
 137. Shradam
 138. Purattasi Sani
 139. Request for Graha Pravesam dates in Sep-Nov 2011
 140. invitatation to marriage by the eldest living member of the family
 141. Thirumangalyam for Shastibdapoorthi
 142. mahalayam
 143. Worship of a slightly grazed idol...permissible?
 144. Mantra and Tantra Yoga ------ Guru and Diksha (Initiation)
 145. Tithi and Nakshatra
 146. Samashti upanayanam
 147. Dhevasam and Amavasya Tharpanam - Restarting Procedure
 148. Regarding sandyavandanam
 149. Sankalpam for North America
 150. Valaikappu,seemantham
 151. Varshabdhikam
 152. Thiruppavai Upanyasam
 153. Varalakshmi Vratham and its origins
 154. Varalakshmi Vratham
 155. Avani Avittam/Upakarma - Aug 13 2011
 156. Nichyathartham Engagement Ceremony
 157. Sahshtiapthapoorthy
 158. amasoma vara arasa mara pradhakshinam.
 159. A Query about Brmha Yagnam
 160. Upakarma, Avani Avittam, Gayathri Japam - 2011
 161. Vridhi
 162. Our Ritual to cure cancer
 163. Name for My Home
 164. Gothram
 165. Kanakabishekam
 166. Eating onions
 167. Sratha thithi for father
 168. Doubt
 169. Mantra to be chanted during someone's birthday.
 170. Guru Purnima -2011
 171. First annual shrardam for a parent
 172. Avani Avitta Manthrams for 2011
 173. Help wanted in Bangalore for performing varshabdigam for my father.
 174. puja and homam
 175. Til Seed used for perfoming Tharpanam .
 176. What is the meaning and the benefits of 'Namaskar'?
 177. Piritual analysis of "namaskar"
 178. Ygas, Yagnas and Environments
 179. how to make a poonool
 180. sadabhishekam celebration ?
 181. Two must be performed rituals
 182. Avahani Mudra..
 183. Sri Sukta and Durga Sukta Nyasam
 184. Brahmana Vaikundam in Bangalore
 185. South Indian Firewalking Rituals.
 186. Anthim Karyams
 187. Variou Poojas in english for use by those who do not know tamil to read.
 188. Significance of Yagyam
 189. Grahapravesam can be done later??
 190. Names of Naivaidhyam Items
 191. Krishna angaraha chathurdasi.
 192. Bhagavathi Sevai
 193. Dhandi neer for Sama veda upanayanam
 194. Mangali pondugal
 195. items required for abishekam
 196. Bhimaratha Santhi
 197. santhyavanthanam
 198. Which is the exact temple to do Sapta Maatruka Homam.
 199. sample invitation card gruhapravesham
 200. Srirangam Panchangam 2011-12
 201. Grahapravesam on Narasimha Chathurdashi?
 202. Amavasa tharpanam
 203. Patimanram on Sraaddham
 204. Satrumurai
 205. request for dates for graha pravesam
 206. Custom regarding observing "seethagam" following the demise of a dayathikarar
 207. Sri Ram Navami
 208. Rituals
 209. Sankalpam for ex-Bharatvarsh (India)
 210. details required to perform srardham at sankara madam
 211. Delay in getting the child....
 212. Revival of our ancient veda yajnas
 213. How to do Agni Hotra
 214. Can Agnihotra prevent the effect of nuclear radiation
 215. Vasantha navarathiri.
 216. Clarifications sought from a knowledgeable person
 217. Srardham at Madhya Kailash Temple
 218. Tharpana Sankalpams for Kara Varsha(2011-2012)
 219. chanting of vishnu sahasrananam and namasankeerthanam
 220. Naanthi Srardham
 221. Superstitions in hindu religion
 222. Lotus ==god's favourite flower
 223. Ayush Homam
 224. Right to Rites
 225. Benefits from Meditation -- applicable to all types of Meditation:
 226. Karyams
 227. Sani deepam at home
 228. Thila Homam
 229. where and how would you recommend doing sandyavandam in office
 230. மகாசிவராத்திரி
 231. a question on Dharavaatu (for weddings)
 232. Request for suitable date & time for grahaprevesam
 233. By lighting Holy Lamp control cancer
 234. Thaitriya Yajur Vedam - Brahmanam - Kataka Mantram
 235. Tharpanam
 236. Sudarshana homam
 237. Skanda Puranam Book
 238. February 10th “RATHA SAPTHAMI” OR SURYA JAYANTHI”.
 239. Who Has THe Right?
 240. Mantras to induce Rain
 241. Prayashitta for not doing Sandyavandanam.
 242. Searching for a remedy
 243. Vasant panchami saraswathi devi birthday!
 244. Shastram vs. Sampradayam
 245. pumsavanam and seemantham.
 246. Sandhyavandana
 247. Golden anklets
 248. Bhakthi
 249. HINDU RITUALS-A Handbook
 250. Shraddha Mantram